Search Posts

Vi kan mindske madens klima- og miljøbelastning med en tredjedel – Dansk forskning (danskforskning)

http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2014/vi-kan-mindske-madens-klima–og-miljoebelastning-med-en-tredjedel/

SCIENCE > Presse > Nyheder > 2014 > Vi kan mindske madens …

06. maj 2014
Vi kan mindske madens klima- og miljøbelastning med en tredjedel

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

Nyt studie fra Forskningscenter OPUS på Københavns Universitet viser, at vi som forbrugere har mange muligheder for effektivt at forbedre klimaet gennem maden. Særligt hvis vi spiser mindre rødt kød (især oksekød), smider mindre mad ud, og køber lokale råvarer. Forsker Henrik Saxe, som står bag studiet, opfordrer politikerne til at tænke de nye resultater ind i fremtidens klimapolitik. Studiet er netop offentliggjort i det anerkendte tidskrift The American Journal of Clinical Nutrition.

OPUS-studiet viser, at hvis man reducerer sit kødindtag med 35 procent og i stedet spiser mere frugt, grønt og fuldkorn, så kan man mindske madens miljøbelastning med 26 procent. Endvidere kan man reducere miljøbelastningen med yderligere 6 procent ved at købe lokale varer, hvilket giver en samlet reduktion af miljøbelastning fra mad på 32 procent. Sammenligningen er foretaget mellem Ny Nordisk Hverdagsmad og danskernes gennemsnitlige mad.
Flere grøntsager og mindre rødt kød er godt for miljøetFlere grøntsager og mindre rødt kød er godt for miljøet
Flere grøntsager og mindre rødt kød er godt for miljøet.

Henrik Saxe, der er lektor påInstitut for Fødevare- og RessourceøkonomiKøbenhavns Universitet, og som til daglig forsker i bæredygtighed påForskningscenter OPUS, påpeger at vi hver især kan yde et bidrag. Udover en generel reduktion af kød er det således også en fordel for miljøet, at vi spiser mindre andele rødt kød, og større andele hvidt kød, såsom skaldyr, fisk, og kylling. Det kan sagtens gøres uden samtidig at reducere proteinindholdet. For selvom indtaget af kød er væsentligt reduceret i Ny Nordisk Hverdagsmad, så er madens totale proteinindhold øget en smule i forhold til danskernes gennemsnitlige madvaner. Det er sket igennem et øget indtag af vildt, fisk og skaldyr, samt nødder og bælgfrugter.
– Forskningsresultaterne viser, at vi som enkeltpersoner kan gøre en reel forskel for klimaet og det samlede miljø ved at tænke lidt over den mad, vi køber og spiser. Hvis man derudover også er opmærksom på at smide mindre mad ud, kan man nedsætte kostens klimabelastning med yderligere 10-20 procent, slår Henrik Saxe fast.
I forlængelse heraf kommer Henrik Saxe med en utvetydig opfordring til politikerne:

– Vores madvaner spiller en meget større rolle end hidtil antaget i den klimatilpasning, som vi er i fuld gang med, og det bør politikerne tænke ind, når de udformer fremtiden fødevare- og klimapolitik. Miljøbesparelsen ved at reducere kødindtaget og købe lokale råvarer svarer til at køre 10.000 km mindre i sin bil hvert år, eller to tredjedele af danskerens årlige kørsel.

Klimapåvirkningen af økologiske fødevarer er kompleks

Vurderingen af økologiske fødevarers påvirkning på klimaet er derimod mere kompleks. For nogle fødevarers vedkommende bliver de mere klima- og miljøbelastende i en økologisk udgave, mens andre fødevarer er mindre belastende. Lektor Henrik Saxe forklarer det således:
Flere grøntsager og mindre rødt kød er godt for miljøetFlere grøntsager og mindre rødt kød er godt for miljøet
Madens miljøbelastning kan mindskes med 26 procent, hvis man spiser mere frugt og grønt.

Økologisk produktion giver typisk en større udledning af drivhusgasser – pr. kg. produceret vare – fra bøf, kylling og æg, men en mindre udledning fra soja-, majs- og havreproduktion. Røde oksebøffer er ikke godt for klima og miljø, og slet ikke i en økologisk udgave. På samme vis er det heller ikke godt for klimaet at købe økologiske æbler fra Argentina. Her betyder den lange transport mere på negativ-siden, end den økologiske produktion gør på positiv-siden.
Beregningerne fra OPUS-studiet viser, at den store andel af økologiske råvarer i Ny Nordisk Hverdagsmad har den effekt, at Ny Nordisk Hverdagsmad samlet set er 5 procent mindre klimabelastende end danskernes gennemsnitlige mad. Dermed kan man konkludere, at det nærmere er lokale råvarer og især sammensætningen af maden, end det er økologi, der på kort sigt er den nærmeste vej til at brødføde en sulten verdensbefolkning og samtidig forbedre klima og miljø.
Studiets resultater er publicerede i American Journal of Clinical Nutrition: Am J Clin Nutr 2014;99:1117–25: The New Nordic Diet is an effective tool in environmental protection: it reduces the associated socioeconomic cost of diets.

Kontakt

For yderligere information om undersøgelsens resultater
Lektor, dr. agro. Henrik Saxe, telefon: +45 3533 2299Call: +45 3533 2299 / +45 60742225Call: +45 60742225, mail: saxe@ifro.ku.dk

For yderligere information om OPUS
Kommunikationsansvarlig Kristian Levring Madsen, telefon: +45 4048 1684Call: +45 4048 1684, mail: kma@life.ku.dk

Centerdirektør, professor, dr.. med Arne Astrup, telefon: +45 2143 3302Call: +45 2143 3302, mail: ast@nexs.ku.dk

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply