Search Posts

Værdifastsættelse

Hvordan sætter man prisen på værdier, som ikke har varekarakter? Én metode er at prissætte velfærdstabet, hvis værdien forsvinder. Men også velfærdstab i form af ringere sundhed, skader på materialer eller lavere udbytter i f.eks. fiskerierhvervet er også vanskeligt at prissætte, især naturligvis hvis årsag-virkning-forholdet ikke kendes. Man kan notere huspriser i naturskønne områder og sammenligne med byer. Men i så fald kunne det se ud som om byerne har størst herlighedsværdi, for her er huspriserne højest. Det skyldes naturligvis sociale forhold, og ikke netop natur/ikke-natur. Man kan også spørge folk, hvad de vil betale for adgang til en skov, for rent grundvand osv. Som ved andre spørgeundersøgelser mangler man viden om forudsætningerne. Visse værdier har en "uendelig værdi", dvs. er absolutter i tilværelsen. Den amerikanske økonom Herman Daly har påvist, at den eksisterende økonomiske teori kommer til kort, når der skal sættes grænser for hvor meget vore samfund skal brede sig på kloden. Forsigtighedsprincippet bryder med den hidtidige praksis, at alt er tilladt, så længe det ikke er bevist, at det har negative miljøvirkninger. Økonomerne skal ifølge dette ikke fastsætte målene, men kan måske hjælpe til at finde de bedste midler til at nå de fastsatte mål. MiljøDanmark nr. 6 dec. 1998 s.10 (art. af John Holten-Andersen, sekretariatschef i Naturrådet). MiljøDanmark udgives af Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 K, 32660100, fax 32660479, www.mst.dk. (abon: 68 kr/6nr/år 32660100).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply