Search Posts

Uddannelsen Medicin med industriel specialisering

Medicin med industriel specialisering er en uddannelse for personer, der interesserer sig for emner som menneskets biologi, medicin, forskning og generelt hvorledes medicin udvikles, afprøves og markedsføres på rette vis.

Uddannelsen er en 5-årig uddannelse på Aalborg Universitet, som består af en 3-årig bacheloruddannelse og en efterfølgende 2-årig kandidatuddannelse.

Bacheloruddannelsen består hovedsageligt af et medicinsk og klinisk indhold, hvor der opnås et stort og indgående kendskab til menneskets anatomi, fysiologi og patofysiologi (sygdomslære), farmakologi (dvs. hvorledes medicin virker på kroppen og hvordan kroppen bearbejder medicinen), psykiatri og mange andre emner inden for samme område. Uddannelsen beskæftiger sig i høj grad med såkaldt PBL (problem based learning). Dette ses i de ugentlige cases, hvor en fiktiv patienthistorie gennemgås i grupper, hvorefter gruppen i fællesskab finder frem til hvilke læringsmål, der er relevante for netop denne sygehistorie. Der sidder altid en underviser med til disse cases for at sikre, at alle grupper når frem til nogenlunde de samme læringsmål. Hver enkelt studerende læser op og går til forelæsninger, der støtter op om de pågældende læringsmål, hvorefter gruppen igen samles og gennemgår, hvad der er blevet lært. Denne læringsform betyder, at der ikke er et decideret pensum, men derimod læringsmål, som giver plads til at den enkelte studerende kan vælge netop de bøger, som beskriver tingene som den pågældende bedst forstår.

Udover dette udvikler det de studerendes selvstændighed selv at skulle opsøge relevant materiale og hive de vigtigste punkter frem. Desuden undervises der på bachelordelen i patientkommunikation, hvilket afprøves i kliniske ophold på hospitalet.

På kandidatuddannelsen (cand. scient. med.) kan der vælges én af de tre retninger; Biomedicin, Translationel Medicin eller Medical Market Access. Disse tre linjer henvender sig groft sagt til henholdsvis grundforskning, afprøvning af medicin samt salg og markedsføring af medicin. Studerende på de enkelte linjer kan vælge valgfag fra de øvrige linjer og på den måde opnå netop den profil som den enkelte ønsker.

Gennem hele uddannelsen skrives der et projekt på hvert semester. Dette skrives i grupper og kan involvere alt fra laboratoriearbejde med celler eller væv fra dyr til litteraturstudier, hvor andres forsøg gennemgås og vurderes. Projektarbejdet giver stor erfaring med samarbejde, laboratoriearbejde, litteratursøgning, forståelse af faglige artikler, databehandling som f.eks. statistik og meget mere.

Alt i alt giver uddannelsen et godt fundament for ansættelse ved offentlige institutioner eller i medicinalindustrien. Uanset hvilken kandidatlinje der er valgt, vil den studerende ud over et dybdegående kendskab til den valgte retning også få en viden, der spænder vidt – helt fra daglig rutine på landets sygehuse med bl.a. patientkommunikation til kendskab til laboratoriearbejde, afprøvning af medicin, sundhedsøkonomi og marketing.

Leave a Reply