Search Posts

Transplantation-HIV

I 1998 indførte England en regel om, at antallet af hvide blodlegemer skulle reduceres i blod til transplantation. Dette gøres ved filtrering af blodet. Denne ændring blev indført for at undgå en nye variant af Creutzfeld-Jakob sygdom (nvCJD), som måske er overført fra en person til en anden ved blodtransfusion. Sygdommen er altid dødelig. Hvide blodlegemer er reservoir for virus som cytomegalovirus (CMV), Human T-celle Lymfotropisk virus (HTLV), Epstein-Barr virus (EBV) mv. Pall's leukocyt-reducerende filtre nedsætter denne risiko. Desuden kan kræftpatienter, herunder leukæmipatienter, og mennesker, der skal have knoglemarvstransplantation, danne antistoffer mod transfusionsvævet, specielt på grund af de hvide blodlegemer. Fjernelse af de hvide blodlegemer nedsætter denne risiko. Der har været 27 tilfælde i England af den nye variant af Creutzfeld-Jakob sygdom. Alle er døde. Undersøgelser har vist, at B-lymfocytter (en type hvide blodlegemer) kan overføre smitstoffet. http://www.pslgroup.com/dg/8F5DA.htm (Doctors guide) http://www.pslgroup.com/dg/8F5DA.htm (Doctors guide).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply