Search Posts

Tale-hjernen-hos-babyer-mundbevægelser

Den venstre side af hjernen dominerer taleevnen. Da signaler fra hjernen krydser til den modsatte side af kroppen, er det derfor den højre side af munden, som er mest aktiveret ved tale. Når babyer pludrer bruger de faktisk især den højre side af munden. Det har man vist ved videooptagelser. Det viser, at babyer ved deres pludren allerede er i gang med at lære at tale. — Følelser styres især fra den højre side af hjernen. Smil skyldes følelser, og faktisk kunne videooptagelserne vise, at smil starter i den venstre side af munden. New Scientist 7.sep 2002 s.21 og Science bd.297 s.1515.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply