Search Posts

Sprog-gen-for-vort-allesammens-sprog

Sproggenet

Engelske forskere synes nu at være tæt på at identificere et gen for vort allesammens sprog. Genetikere har før gjort forsøg på dette ved eksempelvis at studere mennesker, der stammer kraftigt. Sådanne taleproblemer synes dog at udvise meget komplekse nedarvningsmønstre og at involvere adskillige gener. Nu påstår en gruppe genetikere imidlertid at have fundet et gen – som de meget sigende kalder SPCH1 – der kunne være et vigtigt sproggen. Genet er beliggende på kromosom nr. 7, der i forvejen er et velundersøgt område. Arbejdet startede for 10 år siden, da en familie (der kaldes KE) med alvorlige sprogproblemer ankom til Institute of Child Health, London. Det viste sig, at flere KE-medlemmer havde problemer i forskellige sprogaspekter; nogle havde endda problemer med visse ansigtsmuskler, der anvendes ved tale. Det heldige ved KE-problematikken var, at der var tale om et meget simpelt nedarvningsmønster. Genetiske analyser afslørede, at problemet kunne spores tilbage til én enkelt dominant mutation hos en af familiens forfædre. Derefter fulgte indgående genetiske analyser af adskillige gensegmenter, indtil man fandt de omtalte segmenter på kromosom nr. 7. Dette segment var tilstede hos de 15 personer med KE-problemet, mens det var fraværende hos 12 raske familiemedlemmer. Genet – SPCH1 – skulle altså højst sandsynligt ligge indenfor dette segment. Foregangsmændene i denne forskning er Anthony Monaco, Oxford Universitet og Faraneh Vargha-Khadem, Institute of Child Health. Denne opdagelse kan bane vejen til at finde ud af hvorfor taleproblemer opstår – og måske i sidste ende til at helbrede de pågældende mennesker. Dennis Drayna fra det amerikanske "Institute of Deafness and other Communication Disorders", Washington DC glæder sig allerede over mulighederne: "Det er spændende, at vi snart skal til at studere et så sofistikeret fænomen som sprog – gen for gen". – New Scientist, 31/1-1998, s. 7 – Nature Genetics 18, s. 168

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply