Search Posts

Smitte-fra-sprøjter

Sprøjter, der ikke kan bruges mere end én gang# Infektion på grund af usterile sprøjter sker hyppigt. AIDS og hepatitis kan f.eks. overføres med usterile sprøjter. Dette store problem kan løses ved simpelt hen at lave sprøjterne, så de kun kan bruges én gang. En metalflap i sprøjten forhindrer, at stemplet trækkes tilbage, når det én gang er presses i bund. (Science, bd.249, 6. juli 1990, s.20)

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply