Search Posts

Smertelindring-butolismetoxinet

Butolismetoxinet fra bakterier er en nervegift, som blokerer frigivelse af nervesignalstoffer, der overfører signalet "udfør muskelsammentrækning nu" til musklerne. Giftstoffer virker kun på nerveceller, som styrer musklerne. Men basalt set findes apparatet, som ville kunne reagere på giftstoffet, i alle celler. Toxinets målsekvens er blot rettet mod kun at kunne reagere på muskler. Nu har forskere fundet en anden målsekvens i middelhavsplanten Erythrina cristagalli (coral tree). Dette træ indeholder et stof, som virker på smertenerver, dvs. nerver som viderefører smertesignaler. Ved at udskifte målsekvensen blev stoffet til et effektivt smertelindringende stof, og kan dermed bruges af de mennesker, som ikke på anden måde kan få bugt med smerter. Eftersom smertenerver ikke viderebringer andre signaler medfører hæmning af dem ikke, at andre vigtige signaler udelukkes. Det nye smertefjernende middel virkede lige så godt som morfin, men virkede stadig 9 dage senere, mens morfin kun vil virke i f.eks. 4 timer. Midlet vil kunne bringe smertelindring til millioner af mennesker, som har kroniske smerter. Men metoden kan også tænkes udbredt til andre områder end smertelindring. Åbenbart kan man ved at ændre på målsekvensen for botulismetoxinet opnå vidt forskellige virkninger. Stop for inflammatoriske signalstoffer kan tænkes at forhindre astma, og stop for at glucoseoptagelsen til celler, som ophober fedt, kan tænkes at forhindre fedme. Der kan blive tale om helt nye behandlingsmetoder. " New Scientist 12.april 2003

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply