Search Posts

Små landbrugsejendomme angribes af Skat og Vurderingsstyrelsen – truer biodiversitet

https://landbrugsavisen.dk/landet-rundt/landbrugsformand-ny-vurdering-af-ejendomme-f%C3%A5r-voldsomme-konsekvenser-sm%C3%A5-landbrug

Foreningen Landbrugsret vil hjælpe ejere, der har fået omkategoriseret deres landejendom til ejerbolig med at klage over afgørelserne fra Vurderingsstyrelsen. Foreningen er stiftet af Lisa Poulsen fra Nordsjælland. 

 

Til alle lovgivere – vedr. omklassificering af små landejendomme:

Naturkriteriet skal meget mere frem på banen.

De små landejendomme alt det her handler om (uanset størrelse) de er stort set alle sammen "slagtet" som større/bedre landejendomme i årenes løb, som landbrugsstrukturen har udviklet sig. Den gode jord er for længst solgt fra og ved bygningsmassen har man i salget ofte bibeholdt det areal, der ikke "duede" som landbrugsjord.

Derfor giver det ikke meget mening, det der foregår for øjeblikket, parcelhuse har det aldrig været og det bliver (heldigvis) aldrig "rigtige" landbrug mere, men de mennesker der har købt en sådan ejendom, med lidt jordtilliggende, de bør have en stor medalje for at være med at holde liv i landdistrikterne, beskytte kulturarven ved at holde bygningsmassen vedligeholdt og værne om naturen med små oaser for biodiversitet.

Den småjord det handler om, er i forvejen lidt fold, brak, krat, eng eller måske skov, vandhul eller lignende og i fald den dyrkes, så dyrkes den helt sikkert mindre intensivt end det omkringliggende konventionelle landbrug – heldigvis! Sæt nu pris på dem der orker at dyrke sunde, lokale fødevarer/fritgående kød, æg, afgrøder, grøntsager og tilmed tilbyde dem til salg i vejboder/gårdbutikker! Det er en gave for turisme og øvrige samfund!

Det rigtige vil være at lave en ny skattemæssig kategori for de små landejendomme, som tilgodeser det store naturarbejde de fleste udfører (også selv om det er for deres "egen" skyld") så er det helt urimeligt at beskatte sådanne arealer (der p.t. ofte er underlagt landbrugspligt!?!!) som enorme parcelhushaver.

Foreslå en ny kategori for de små landejendomme, som beskattes som alle andre parcelhuse dvs. hus og reel have som alt andet – og den ekstra jord som "naturareal" eller "ikke intensiv drift" eller hvad ved jeg – til meget lav grundskyld (ved salg er hele ejendommen skattefri ved avance) også selv om folk har lidt cvr/chr registreret på ejendommen, da den slags småerhverv, gårdbutik, hestehold osv. alligevel meget ofte drives for private, allerede beskattede midler, hvor der ikke trækkes noget fra.

At have sådan en ejendom er i forvejen "straffet" mange steder, banker/kreditforeningerne mener ikke de kan belåne dem ordentligt, i deres systemer er de ofte betegnet "problemejendom" også forsikringsmæssigt er man ringere stillet, da ikke alle vil forsikre en landejendom. Hertil kommer at enhver kommunal og regional service er langt, langt ringere i landzone – og kravene tårner sig op om div. tilslutning og kommende krav til energimærke med mere – Udgifter og bekymringer er der nok af!

(Drives der rent/overvejende erhverv på en sådan ejendom, hvor skatten ønskes trukket fra, så kan man tage højde for det med en opdeling) i samarbejde med sin revisor – men ellers er den slags steder som oftest rent private.

Og få så ryddet op og samordnet lovgivningerne, især skatte/landbrugslov, så der tages højde for hvordan livet på landet har udviklet sig, få fjernet krav til landbrugsdrift på et areal som anden myndighed samtidig mener er parcelhushave – det er gennemført tåbeligt at det ikke er sket for længst.

Lad de her små biodiversitetsoaser være i fred, lovgivere bør klappe i hænderne over de mange mennesker der søger det stille liv på landet, som i virkeligheden ofte forbruger mindre, rejser mindre osv. – og som villige til at istandsætte ejendommene og give liv i landdistrikterne og til naturen, som i forvejen er meget hårdt trængt på de omliggende større intensive landbrug.

Det er det ENESTE der ville harmonere med alle de fine strategier man har kommunalt, regionalt og nationalt – for liv og vækst i landdistrikterne, ønske om biodiversistet og øget naturbeskyttelse.

(indlægget kan naturligvis frit copy-pastes/bruges til inspiration)

 

 

Leave a Reply