Search Posts

Slagtilfælde

VIGTIGT AT KUNNE, LET AT LÆRE – hvis du ser nogen få et slagtilfælde

Under en havefest snublede en pige – Ingrid – og

faldt. Hun forsikrede alle at hun havde det godt

(de tilbød at ringe efter læge) og bare var

snublet over en lille sten, for hun havde nye sko

på.

De hjalp hende at ordne sig og gav hende en ny

tallerken mad – og selv om hun virkede lidt rystet,

fortsatte Ingrid med at more sig resten af

aftenen.

Ingrids mand ringede senere og fortalte, at hans

kone var blevet kørt på hospitalet.

Kl. 6:00 var hun død.

Hun havde fået et slagtilfælde til festen. Men

havde man vidst, hvordan man genkender

tegnene på slagtilfælde, havde Ingrid måske

fortsat været i live i dag.

DET TA'R BARE NOGLE MINUTTER AT LÆSE DETTE

En neurolog siger, at hvis han får en slagpatient i

hænderne inden 3 timer, kan han totalt ophæve

effekten af slagtilfældet…. totalt!

Han siger, at det vanskelige er at genkende

slagtilfældet, få det diagnosticeret, og få

patienten til læge inden 3 timer.

AT GENKENDE ET SLAGTILFÆLDE

Nu siger lægerne, at alle kan lære at genkende et

slagtilfælde ved at stille tre enkle spørgsmål:

1. * Bed personen om at LE.

2. * Bed personen om at LØFTE BEGGE ARMENE.

3. * Bed personen om at SIGE EN ENKEL SÆTNING

(sammenhængende) ( f.eks. Solen skinner i dag).

Hvis personen har problemer med nogen af disse

opgaver: ring snarest 112 og beskriv symptomerne.

En hjertespecialist siger, at hvis alle som får

denne e-mail, sender den til 10 personer, kan

du regne med at mindst ét liv vil kunne reddes

hvert år.

VÆR EN VEN OG DEL DETTE MED SÅ MANGE VENNER

SOM MULIGT – du kan redde liv.

Fra Hjerteforeningen:

LÆS DETTE OG SEND VIDERE SOM MAIL

Det kan hjælpe andre – og dig selv

Hvert år rammes ca. 15.500 danskere af apopleksi. I langt de fleste tilfælde

er der tale om en blodprop i hjernen. Knap hver tredje lever resten af livet

med alvorlige mén. HjerneSagen og Hjerteforeningen beder med denne mail om

din hjælp til at udbrede kendskabet til symptomer på en blodprop i hjernen.

Alt for få danskere kender symptomerne på en blodprop i hjernen. Kender du

dem? Det kan gøre en forskel, hvis du gør.

Kend symptomerne, så du kan træde til og gøre en forskel for et medmenneske

og dig selv. RING 1-1-2 og tilkald ambulance, hvis du bemærker et eller

flere af de nedenstående symptomer hos et andet menneske – eller hvis du

mærker dem hos dig selv:

* Talebesvær og forståelsesbesvær

* Hængende mundvig og eventuelt synkebesvær

* Føleforstyrrelser eller lammelser i arme og/eller ben i den ene side

af kroppen

Ved behandling inden for 3 timer er der mulighed for at reducere varige mén.

Send denne mail videre til familie, venner og bekendte, så mange flere

kender symptomerne på en blodprop i hjernen.

Hjerteforeningen og HjerneSagen takker for din hjælp.

Læs mere på www.hjerteforeningen.dk og www.hjernesagen.dk

Slagtilfælde (apopleksi) er en fællesbetegnelse for, at hjernen sættes ud af funktion på grund af fejl i hjernens blodkar. Det kan enten skyldes en blødning fra en ødelagt blodåre i hjernen eller manglende iltforsyning til en del af hjernen på grund af en blodprop i en hjerneåre (iskæmisk slagtilfælde). Det medfører umiddelbart bevidstløshed, og senere evt. mere eller mindre vedvarende lammelser, talebesvær mv. Stoffet tPA (tissue plasminogen activator; vævsplasminogenaktivator) beskytter hjerneceller mod at dø i tilfælde af et slagtilfælde. Man har troet, at det skyldtes tPA's evne til at opløse blodpropper. Men årsagen synes at være en anden. I 1995 opdagede man, at hvis tPA blev givet til patienten inden 3 timer efter et slagtilfælde var der mindst 30% større chance for at patienten kom sig næsten uden hjerneskade. Man har nu opdaget, at zink ophobes i hjernenerver under et slagtilfælde. Når dyrkede nerveceller udsættes for høje niveauer af zink dør cellerne inden for 1 døgn. Hvis nervecellerne imidlertid behandles med tPA er de beskyttede mod at dø af zinkpåvirkningen. Måske kan denne forskning derfor give ny viden om, hvad der sker under et slagtilfælde. Science 23/4-1999. "Nonproteolytic Neuroprotection by Human Recombinant Tissue Plasminogen Activator", Y-H. Kim m.fl. Yderl.oplysn: Jae-Young Koh tlf. 0082-222-441-27 (Korea), 00-82-24-835-446 (fax), jkko@www.amc.seoul.kr (e-mail)

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply