Search Posts

Sensitivitet og specificitet

Sensitiviteten er den andel, som forventes at testes positivt blandt dem, der rent faktisk er positive.

Specificiteten er den andel, som forventes at testes negativt blandt dem, der rent faktisk er negative.

Jo højere sensitiviteten og specificiteten er for en undersøgelse, des bedre er den anvendte tests diagnostiske værdi.

Der kræves højere sensitivitet og specificitet hvis en test skal bruges til kliniske diagnoser end hvis den kun skal bruges til epidemiologiske studier.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply