Search Posts

Schizofreni-virtual-reality

Virtual reality schizofreni Ved hjælp af virtual reality teknik kan man efterligne de hallucinationer og andre psykotiske symptomer, som f.eks. schizofreni-personer gennemgår. Det kan være situationer, hvor væggene synes at komme nærmere, hvor en persons ansigt ændres til et andet ansigt, hvor lige linier bliver bølgede, og hvor man hører lyde og stemmer, som giver ordrer og kommentarer. Sådanne virtual reality apparater kan give de pårørende og læger en bedre forståelse af, hvad patienten gennemgår. Men desuden har forsøg vist, at sådanne apparater også kan bruges til at træne den schizofrene patient til at lære at skelne mellem virkeligheden og hallucinogene oplevelser. Man håber derved at kunne behandle patienten, og f.eks. undgå selvmord og andre alvorlige virkninger ved sygdommen. New Scientist 27.juni 2002 s.18

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply