Search Posts

Rygning-efterskoler

43 procent af eleverne på landets efterskoler ryger. Dette tal kan ses i forhold til, at kun 10 procent af eleverne i 9. ende klasse ryger dagligt. Dermed indtager efterskolerne en særplads: Efterskolerne udgør et stort, konkret problem, som vi ikke rigtigt ved, hvad vi skal gøre ved. Men der kunne formentlig nås meget ved en effektiv indsats over for netop disse skoler," udtaler Poul Ebbe Nielsen, som er formand for Tobaksskaderådet og overlæge samt dr.med. * Psykolog Torben Bechmann Jensen ved Københavns Universitet har skrevet en Ph.D.-afhandling om unge og tobak, og han er ikke forbløffet over det høje antal af unge rygere på efterskolerne: Efterskoleopholdet bygger lige netop på de vilkår, som per definition vil få mange til at ryge ekstra meget. Dels er der tale om et herligt frirum for de unge, som på mange måder godt kan minde om en meget lang ferie, dels er der en række enkeltelementer, der også inviterer til at ryge: man er sammen med mange andre unge, oftest til fest, og man er i den alder, 16 år, tit lidt usikker og sårbar." Torben Bechmann Jensen er ikke sikker på, at det er rimeligt, at sætte ind over for denne aldersgruppe, da mange sikkert stopper eller trapper ned senere. Dette er formanden for Tobaksskaderådet Poul Ebbe Nielsen dog ikke enig i, og han påpeger, at tilvænningen til cigaretter kommer hurtigt. (Radioavisen. K. Skovmand, Politiken, 1.sektion, forsiden) http://www.netdoktor.dk/nyheder/index.asp?id=2791#id2791 Netdoktor 11.9.2000

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply