Search Posts

Rygmarvsbrud

Rygmarvsbrud Når rygmarven overskæres, er resultatet en varig lammelse, fordi nerverne ikke vokser sammen. Spørgsmålet er, om det på et tidspunkt vil blive muligt at behandle tilstanden, idet man i de senere år har fundet flere nervevækstfaktorer. For nyligt kunne en schweizisk forskergruppe berette, at flere af disse vækstfaktorer, især et stof kaldet NT-3, Neurotrophin-3, kan bruges i en behandling af rygmarvsbrud hos rotter (ref.1). Imidlertid viste undersøgelsen, at det er nødvendigt at inaktivere nogle særlige proteiner, som har til opgave at hæmme nervevækst. Disse proteiner findes i nervens myelinskede. Det er muligt at inaktivere disse proteiner ved hjælp af et antistof mod proteinerne. Sålænge de nervevæksthæmmende proteiner er aktive, kunne nervevækstfaktorer kun fremkalde en forlængelse af de overskårne nerveceller med 0,7 mm, men når de hæmmende proteiner fjernes med antistof, kunne nervevækstfaktoren medføre en forlængelse af nervetråden på op til 2 cm på grund af den lokale indsprøjtning af nervepeptidet NT-3. I en japansk undersøgelse er det for øvrigt blevet vist, at fjernelse af et stykke af rygmarven i nyfødte rotter og indsættelse af et tilsvarende stykke af en rygmarv fra et rottefoster medførte, at nerverne voksede sammen. Rotterne kunne som voksne gå, klatre og løbe næsten som normale rotter (ref.2). Forfatterne konkluderer, at det måske vil være muligt at udvikle en behandling af en læderet rygmarv hos mennesker. I modsætning til den vidt udbredte antagelse, at pattedyrs centralnervesystem mangler regenerativ evne, viser nyere forskning altså, at nervesystemet har en overraskende stor evne til genvækst og selvorganisering. Ref.1: Nature, bind 367, 13/1-94, s. 170-173, L. Schnell m.fl. Ref.2: Nature, bind 367, 13/1-94, s. 167-170, Y. Iwashita m.fl. Ref.3: Nature, bind 367, 13/1-94, s. 112-113 (Anders Björklund), Lund Universitet.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply