Search Posts

Robotter-i-fremgang-i-dansk-landbrug

Robotter i fremgang i dansk landbrug Udgivet den 30. november 2008 af Ole Terney ( webredaktør )Ingen kommentarer ↓
De stadig større landbrugsmaskiner er dyre i drift og belaster jorden, så den må efterbehandles. Små robotter kan blive en løsning.
En robot kan programmeres til at skelne mellem afgrøder og forskellige former for ukrudt, som så kan sprøjtes individuelt, plante for plante. Det betyder færre pesticider, et lavere brændstofforbrug og et højere udbytte på grund af den mere skånsomme, effektive og ressourcebesparende produktion.
Robotterne er allerede i funktion i dansk landbrug: 10% af alle danske køer malkes i dag af malkerobotter, hvilket er den højeste anvendelse af den type robotter i Norden.

Inden for svineavlen bruges foderrobotten Myren, en pyramideformet robot, der løbende ændrer placering, så frilandssvinene ikke ødelægger bestemte områder af marken.

http://ing.dk/artikel/93771-robotter-bliver-dansk-landbrugs-nye-ferguson
[6190]

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply