Search Posts

Religion-evolution

De færreste forskere, biologer, læger osv. ønsker at bruge deres begrænsede fritid til at holde styr på, hvad folk mener og tror, når det gælder biologi, lægevidenskab, evolution, menneskets afstamning osv. (En amtspolitiker, jeg talte med, ville f.eks. ikke anerkende, at det kunne være en tilfældighed, hvilken sædcelle af de millioner sædceller i sæden, som befrugter en ægcelle under et samleje. Hvor meget tid skal man afsætte til den diskussion?). Når en avis som Jyllandsposten igangsætter en debat om viden kontra tro, så modtager avisen i første omgang en række indlæg fra nogle få ihærdige forskere og fagfolk. Men snart efter oversvømmes avisen af breve fra den langt mere talrige gruppe, som forkaster viden på de områder, hvor videnskaben truer personens forudfattede opfattelse (kaldet "tro"). Viden erstattes derfor hurtigt af tro i avisens spalter. I stedet kunne avisen jo tage de mange konkrete forskningsområder, som faktisk findes inden for evolutionsforskningen, op til fremskuelse. F.eks. artsdannelsen blandt insekter, kænguruer osv. DNA-materialets universelle opbygning og ophobede ændringer under arternes udvikling. Gen-fordoblingens betydning, når man skal forstå, at nye egenskaber kan opstå uden at de gamle forgår undervejs osv.osv. Det er muligvis en smuk demokratisk tanke, at alle argumenter er lige gode, men det holder ikke. Vi ender i en suppe af breve fra videnfornægtere, fordi de er de mest ihærdige i denne slags debatter. Kære Jyllandsposten – hold op med blot at trykke de breve, I modtager – opsøg selv viden hos de mennesker, som har den. Prøv at tænke på, hvad der ville ske, hvis man spurgte folk, hvordan man kan kende en giftig svamp. Det ville vælte ind med breve om at "den vil lugte godt", "se godt ud", "smage godt", "se appetitlig ud", "se spiselig ud", "have orm i sig" osv. osv. Hvilket formål ville det tjene, om avisen trykkede alt dette vrøvl? Ole Terney, redaktør af BioNyt – Populær Forskning / Tidsskrift for biologi, natur, medicin og miljø; udgivet siden 1980 (www.bionyt.dk).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply