Search Posts

Regnskovdød

Regnskovdød stærkt undervurderet Satellitmålinger af den årlige ødelæggelse af tropisk regnskov i Amazonas-området viser under halvdelen af den virkelige ødelæggelse. En undersøgelse viste, at op til 15.000 kvadratkilometer skov, som ikke er omfattet af skovfældningsprogrammerne, alligevel bliver ødelagt. Desuden ødelægges i tørkeperioder store områder som følge af skovbrande, og dette rapporteres normalt heller ikke. Konsekvenserne heraf er, at der udsendes væsentlig mere CO2 til atmosfæren som følge af træfældning og afbrænding end satellitmålingerne viser, især under tørkeperioder som skyldes El Niño episoder. Nature bd.398 nr. 6727, s.505-508. Daniel C. Nepstad tlf. 001 508 540 9900, fax 0 01 508 540 9700, e-mail: dnepstad@whrc.org.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply