Search Posts

Radioaktivitet – måleenheder

Omregninger mellem enheder for radioaktivitet, se her.

Enhederne for radioaktivitet afhænger af, hvad man betragter:

SELVE AKTIVITETEN,
dvs. antal radioaktive henfald pr. tidsenhed (sekund) – måles i: becquerel (Bq). Den gamle enhed var: curie (Ci).
1 Bq er defineret som 1 radioaktivt henfald pr. sekund.
1 curie = 37 milliarder Bq. (Omtrent radioaktiviteten af 1 gram radium–226).
1 Bg = 3,7 x 10-10 curie.

DEN TIL VÆV ABSORBEREDE DOSIS:
Den absorberede dosis til et væv af en vis vægt (kilogram) – altså den energi, der er optaget pr. masseenhed ved ioniserende stråling, 1 joule per kilogram. Enheden er gray (Gy). Den gamle enhed var : rad (rd)
1 rad = 0,01 Gy.
1 Gy = 100 rad.

DOSISÆKVIVALENTEN FOR DEN TIL VÆV ABSORBEREDE DOSIS:
Den absorberede dosis VÆGTET FOR BIOLOGISK VIRKNING til et væv af en vis vægt (kilogram) – altså den energi med en vis biologisk virkning, der er optaget pr. masseenhed ved ioniserende stråling, 1 joule per kilogram multipliceret med en skadelighedsfaktor (der er uden enhed). Enheden er sievert (Sv). Den gamle enhed var: rem (roentgen equivalent man)
1 rem er lig med 0,01 Sv = 10 mSv
1 mSv er lig med 0,1 rem.
1 Sv er lig med 100 rem.

EKSPONERING FOR RADIOAKTIVITET
angives i coulomb per kilogram.
Mængden af røntgenstråling eller gammastråling, som producerer ionpar, der har 1 coulomb (C) ladning i 1 kilogram ren, tør luft. Den gamle enhed var røntgen (R).
1 røntgen = 0,000258 C pr. kg = 2,58 × 10−4 C kg−1.

AKTIVITET:
Uran-238 har 0,00015 curie radioactivitet "per pound" (0,15 millicurie)
Cobalt-60 har næsten 518.000 curie "per pound".

  • 1 MBq (27 mikrocurie)

  • 1 GBq (27 millicurie)

  • 37 GBq (1 curie)

  • 1 TBq (27 curie)

 

ABSORBERET RADIOAKTIVITET
Energi, der er optaget pr. masseenhed ved ioniserende stråling, 1 joule per kilogram. Måles i gray (Gy). Den gamle enhed var : rad (rd)
1 rad = 10−2 Gy.

RadioaktivitetAbsorberet dosis radioaktivitetDosislækvivalentEksponeringOfte brugte enhedercurie (Ci)radremrøntgen (R)Internationale standardenheder (SI)becquerel (Bq)gray (Gy)sievert (Sv)coulomb/kilogram (C/kg)

Eventuelle mængdeangivelser foran enheden

1012teraT109gigaG106megaM103kilok10-2centic10-3millim10-6mikroµ10-9nanon

Omregningsækvivalenser

1 curie = 3,7 x 1010
henfald pr. sekund1 becquerel =
1 henfald pr. sekund1 millicurie (mCi)=37 megabecquerel (MBq)1 rad=0,01 gray (Gy)1 rem=0,01 sievert (Sv)1 røntgen (R)=0,000258 coulomb/kilogram tør luft(C/kg)1 megabecquerel (MBq)=0,027 millicurie (mCi)1 gray (Gy)=100 rad1 sievert (Sv)=100 rem1 coulomb/kilogram tør luft (C/kg)=3880 røntgen

Omregningsfaktorer

For at omdanne fratilskal man multiplicere medCurie (Ci)becquerel (Bq)3,7 x 1010millicurie (mCi)megabecquerel (MBq)37mikrocurie (µCi)megabecquerel (MBq)0,037millirad (mrad)milligray (mGy)0,01 (dvs. 1/100)millirem (mrem)mikrosievert (µSv)10millirem (mrem)millisievert (µSv)0,01 (dvs. 1/100)remmillisievert (mSv)10millirøntgen (mR)mikrocoulomb/kilogram tør luft (µC/kg)0,258røntgen (R)millicoulomb/kilogram tør luft (mC/kg)0,258 becquerel (Bq)curie (Ci)2,7 x 10-11megabecquerel (MBq)millicurie (mCi)0,027megabecquerel (MBq)mikrocurie (µCi)27milligray (mGy)millirad (mrad)100mikrosievert (µSv)millirem (mrem)0,1 (dvs. 1/10)millisievert (µSv)millirem (mrem)100millisievert (mSv)rem0,1 (dvs. 1/10)mikrocoulomb/kilogram (µC/kg)millirøntgen (mR)3,88

 

Sekunder omregnet til minutter, timer, døgn:
60 sekunder = 1 minut
3600 sekunder = 60 minutter = 1 time
86400 sekunder = 24 timer = 1 døgn

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.Leave a Reply