Search Posts

Psykopati

En svensk headhunter, Lars-Olof Tunbrå, har på baggrund af sine erfaringer skrevet en bog "Psykopatiska chefer – lika farliga som charmiga" (Liber Ekonomi), om svenske ledere, der er psykopater. Hans undrede sig over, nogle af de velegnede personer, som han anviste til mellemlederstillinger i firmaer, overraskende blev afskediget eller selv sagde op efter nogen tid. En nærmere analyse viste, at grunden til arbejdsophøret var, at chefen havde psykopatiske træk. Bogen bevirkede, at forfatteren fik hundreder af breve fra folk, som genkendte trækkene hos deres chef, typisk inden for det offentlige. Alle mennesker burde lære at kende en psykopat, skriver en canadisk psykolog, psykopat-eksperten Robert D Hare, i sin bog"Psykopatens värld" (ISBN 91-44-49921-3). En anden af hans bøger har den malende titel: " Snakes in Suits: When Psychos go to Work". Robert D Hare har udarbejdet 90-punkter, som samlet skulle kunne identificere end psykopat ved en stillingsansøgning. En psykopat er en psykiatrisk betegnelse for en person som lider af psykopati, en personlighedsforstyrrelse, som antagelig har rødder i barndommen, og som indebærer, at personen ikke kan føle empati med andre mennesker eller dyr. En psykopat behandler alle medmennesker som enten venner eller fjender, og er ekstremt manipulerende, efter som han bare ser andre mennesker som et middel til at nå de mål, som han vil opnå, og aldrig kan sætte sig i en andens persons situation og forstå, hvordan denne oplever manipulationen. En psykopat kan være meget behagelig og social – for så i næste øjeblik at slå over og begå i princippet et hvilket som helst overgreb. Udprægede psykopater er ekstremt spændingssøgende og styret af sine impulser, som leves ud uden tanke for konsekvenserne. Men der findes mange "raske" psykopater, dvs. personer som kan håndtere sin personlighedsforstyrrelse og fungere i samfundet. Betegnelsen "psykopat" er nu opgivet, og man taler nu om at personen har psykopatiske træk i sin personlighed. Psykopaten er beskrevet i John Steinbecks bog "Øst for Paradis " (Cathy Ames). Psykopaten minder på mange måder om den ideelle leder, idet han er handlekraftig, karismatisk, grænseoverskridende, initiativrig. For medarbejderne er det dog ubehageligt, fordi han også er ufølsom, uansvarlig og manipulerende og med fænomenal evne til at virke troværdig. Ifølge organisations- og arbejdspsykolog, cand.psych. Arne Grønborg, BST Nord er 5- 10% af danske ledere bærere af psykopatiske træk i et eller andet omfang. Blandt ledere er psykopater mere hyppigt forekommende end i resten af befolkningen, hvor psykologer regner med at 2-3% "er psykopater", dvs. har psykopatiske træk. Ofte er det umuligt at slippe af med en psykopatisk leder i praksis, dels fordi det kun er internt i firmaet, overfor medarbejderne, at der er problemer. Delt fordi ledelsen, som har ansat lederen, er utilbøjelig til at indse, at de har fejlbedømt manden. Psykopatens manglende empati medfører, at han er ligeglad med om andre har det skidt, og blot opfatter det som svaghed. Personer som har kontakt med psykopaten må, for ikke at ende som offer, kende symptomerne. Hvis 4-5 af de her nævnte symptomer findes, er der tale om psykopati. Enten kan man så vælge at styre udenom ham, men hvis man er kommet i hans net (hvilket sker langsomt, f.eks. over 1-2 år) må man være barsk og sætte grænser eller se at komme væk hurtigt og konsekvent. Symptomerne er: uansvarlighed, f.eks.betales sjældent gæld, tager ikke hensyn til sociale normer; begår svindel (evt. røveri, mishandling, incest, voldtægt), er ligeglad med farerne ved spritkørsel, umuligt at stole på, snyder og lyver, har selvfølelse om egen storhed, narrer penge fra andre. Har let ved at skabe kontakt (men ofte svært ved at opretholde langvarige forhold til andre mennesker, i bred betydning). Gestikulerer, har et intenst blik. Han går efter sine mål med stor aktivitet, virker effektiv (stærkt, mange kvinder falder for det). De fleste psykopater er mænd. Kan slet ikke tåle kritik. Svinger: kan være det blideste det ene øjeblik, men fare op over en bagatel. Er mester i at finde de svageste punkter hos modparten, som ofte påtager sig hele skylden. Nedbryder modpartens selvfølelse på følelseskold måde. Hvis noget går galt er det altid andres skyld. Selvoptaget, kan ikke lytte til andre, medmindre det tjener egne formål. Personer, som har en kollega eller chef, der har psykopatiske træk, føler sig kontrolleret (hvis det er partneren viser det sig ved stærk jalousi: må ikke hilse på nogen fra det modsatte køn osv. Psykopaten har ingen respekt for andres meninger (ofrene begynder at tvivle på ting, som de før syntes var indlysende). Psykopaten indrømmer aldrig skyld selv (ofrene er bange for at sige ders meninger af frygt for reaktionen Lars-Olof Tunbrå opregner i sin bog, hvad en medarbejder skal holde sig for øje, hvis hun har en psykopatisk chef: Sørg for at dokumentere alle uoverensstemmelser, begå ingen fejl, blev ikke involveret i stridigheder, undgå at blive udnyttet og et offer, arbejd på at forlade firmaet, regn ikke med støtte fra kolleger. Psykopaten kan ikke behandles eller helbredes, da personen aldrig vil indrømme at han har psykopatiske træk. Hvis psykopaten opdages kan han berette følelseskoldt om hvad han har gjort. Årsagen kan være arv, kombineret med miljøet inden det fyldte 15. år. Mange psykopater er børn af psykopater, har haft følelseskold opvækst, minimal kærlighed og er blevet afvist og skaffer sig i stedet magt over sig selv gennem udnyttelse af andre mennesker Børn med asocial adfærd er i fare for at udvikle psykopati. Det kan være hyperaktive børn, skilsmissebørn, institutionsbørn, ofte flyttede børn og børn af aggressive forældre. Sådanne børn kan føle sig tvunget til at sørge for sig selv – så meget, at de fokuserer helt på sig selv og bliver aggressive og følelseskolde (2956). Regulering af følelser, aggressiv impulsadfærd og indlæring fra negative erfaringer påvirkes i høj grad fra hjernens pandeområde. Psykopater (og pseudopsykopater som har været udsat for et traume-fremkaldende slag mod hjernen), har problemer med disse funktioner, hvilket i svære tilfælde neurobiologisk kan påvises i disse hjerneområder. Psychiatr Prax. 2003 May;30(Suppl 2):221-225.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply