Search Posts

Projekt Udvikling-af-Udeskole skal via demonstrationsskoler udvikle og formidle viden om udeskoler – Dansk forskning (danskforskning)

http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2014/koebenhavns-universitet-med-i-projekt-udvikling-af-udeskole/

SCIENCE > Presse > Nyheder > 2014 > Københavns Universitet…

25. april 2014
Københavns Universitet med i projekt 'Udvikling af Udeskole'

UDESKOLE I UNDERVISNINGEN

Flere skoler kan bruge udeskole i undervisningen. Projekt Udvikling af Udeskole skal via en række demonstrationsskoler videreudvikle og formidle den viden, vi har i dag.

Projektet blev officielt skudt i gang tirsdag d. 22. april 2014, og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet er med til at løfte opgaven.

UdeundervisningUdeundervisningVidencenter for Friluftsliv og Naturformidling rummer en national forsknings- og udviklingsmæssig historik inden for udeskole. Fra de første forskningsprojekter om udeskole til det igangværende store, nationale forskningsprojektTEACHOUT. Parallelt har videncenteret gennemført en lang række uddannelsesforløb for skoler og kommuner i anvendelse af det grønne læringsrum.
Centerleder Anders Bülow deltog i tirsdagens præsentation af projekt Udvikling af Udeskole og glæder sig over den øgede fokus på området.
”I Danmark står vi med en unik førerposition i forhold til viden om det grønne læringsrum. Det er derfor vigtigt, at vi videreudvikler på det. Jeg ser det grønne læringsrum som en ressource, den moderne læringskultur kan udnytte langt bedre. Og det glæder mig, at vi som institution er udpeget til at løse en del af opgaven.”

65 demonstrationsskoler

Udeskole som en del af undervisningspraksis har vist sig at styrke den faglige læring og understøtte elevernes alsidige udvikling og kreativitet. Samtidig kan udeskole skabe øget sammenhæng mellem teori og praksis, fremme koncentrationsevne og fordybelse, lige som det har en positiv indvirkning på børnenes sociale relationer.
Udvikling af Udeskole er et fælles projekt mellem Undervisningsministeriet og Miljøministeriet, der har til formål at videreudvikle og formidle viden om udeskoler og skabe grundlag for, at flere skoler kan bruge udeskole som undervisningsmetode.
Projektet blev tirsdag officielt skudt i gang ved et møde i Undervisningsministeriet. Allerede i denne uge starter projektet med en kortlægning af de danske folkeskoler, der i dag arbejder med udeskole. Herefter er det hensigten at etablere i alt 65 demonstrationsskoler, hvor den nuværende praksis skal videreudvikles.

Inspiration til skolerne

I spidsen for projektet står Ph.d. og lektor Niels Ejbye-Ernst, der har mere end 25 års erfaring med forskning i og arbejde med udeskole. Niels Ejbye-Ernst deler sin daglige gang mellem VIA University College og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling. Om projekt Udvikling af Udeskole siger han:
”Jeg forventer, at vi med projektet kan blive klogere på, hvordan det udvidede klasserum kan bidrage til optimal læring for børn. Jeg håber, at det kan inspirere skoler til at udvide deres tænkning, så læring i højere grad også kan foregå uden for det traditionelle klasseværelse.”
Til at udføre bl.a. kortlægning og arbejdet med demonstrationsskolerne har de involverede ministerier etableret et konsortium. Her arbejder Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling tæt sammen med VIA University College, Professionshøjskolen Metropol og Steno Center for Sundhedsfremme om at løfte projektet.
Hvad er udeskole?
Udeskole er en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i fagenes mål, der regelmæssigt og over længere tid bliver gennemført uden for klasseværelset og skolens mure. Udeskole bygger på, at eleverne anvender den teoretiske viden og de færdigheder, de får igennem undervisningen i klassen, ude i relevante omgivelser. Det kunne være skolegården, naturområder, virksomheder, museer, kirker, genbrugspladser mv.
(kilde: Undervisningsministeriet)
Projekt Udvikling af Udeskole
Et fælles projekt mellem Undervisningsministeriet og Miljøministeriet. Projektet har til formål at udvikle og formidle praksisnær viden om udeskole og herved understøtte en videreudvikling af udeskole og skabet et godt grundlag for en udredelse af udeskole som undervisningsmetode.
Se mere om projektet: Præsentation af projekt "Udvikling af udeskole"

Skrevet af kommunikationskonsulent Anette Ketler, ketler@ign.ku.dk

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply