Search Posts

Produktionen-af-vilde-spiselige-bær-og-svampe


BÆR- OG SVAMPEPRODUKTIONEN

SVAMPEPRODUKTIONEN Produktionen af spiselige bær og svampe fra de svenske skove er blevet vurderet i 2 undersøgelser: 1) om bær i: L. Eriksson m.fl. "Blåbar, lingon och halton…", Nr.16. Afd.f.Landskapsvård, Sveriges Lantbruksuniv., Uppsala 1979 (undersøgelsen omfattede 40.000 prøvesteder); og om svampe i: Svensk bot. Tidskrift 74:91-102 (1980) (undersøgelsen omfattede 29.000 prøvesteder over 38r). Man konkluderede, at produktionen pr. hektar skov i Sverige er følgende:
Spisesvampe: 20 kg frisk vægt/ha
Spiselige bær:20 kg frisk vægt/ha.
Produktionen af svampe ialt sattes til 100 kg frisk vægt/hektar. Det er antaget at 20% af svampene er spiselige. I øvrigt skal det bemærkes, at bær og svampe også kan plukkes uden for skovene. Hvis skoven gødes forsvinder svampene. Bærrene, der samles, er f.eks. blåbær, tyttebær og hindbær. Sveriges skovareal kan sættes til 23, 5 mill. ha. og det giver ca. 1000 mill. liter bær/år og 720 mill. liter spisesvampe fra skovene. Disse tal giver 125 liter bær og 100 liter spisesvampe pr. indbygger pr. år. Ved 2 interviewundersøgelser fandt man, at svenskerne samler 10 henholdsvis 21 liter bær pr. Indb. pr. år samt 3 henholdsvis 7 liter svampe/indb./år. Tallene må opfattes som usikre. Artiklens forfatter konkluderer, at indhøstningen kunne øges. Lars Kardell i: Ambio nr. 5, 1980. s.241-247.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply