Search Posts

Planters rolle i landskabsarkitekturen – Dansk forskning (danskforskning)

http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2014/ny-professor-i-planteanvendelse-i-by-og-landskab/

SCIENCE > Presse > Nyheder > 2014 > Ny professor i plantea…

24. april 2014
Ny professor i planteanvendelse i by og landskab

GRØNNE OMRÅDER

Anders Busse Nielsen er netop ansat som professor i planteanvendelse på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Det nye professorat sætter fokus på planters rolle i landskabsarkitekturen – til gavn for forskning, fagfolk og studerende.
Anders Busse ny professor i planteanvendelseAnders Busse ny professor i planteanvendelse
Anders Busse. Foto: Inger Ulrich

Byvækst og fokus på folkesundhed, klimaforandringer og biodiversitet synliggør, at beplantninger har mange nødvendige funktioner, både i byerne og landskabet. Det skaber nye dimensioner i brugen af planter, som den nytiltrådte professor skal være med til at understøtte.
Anders Busse Nielsens arbejdsområde rækker derfor fra de enkelte plantearter over beplantninger til overordnet grøn struktur. En af hans ambitioner er at øge bevidstheden om planternes dynamik: ”Vi er blevet vant til, at de grønne anlæg skal se ’færdige’ ud med det samme – inklusiv fuldt udvoksede planter. Men i virkeligheden får man meget mere ud af at tænke planterne som et dynamisk materiale, der har kvaliteter i alle faser af deres udvikling,” forklarer Anders Busse Nielsen.
Den nye professor vil desuden gerne skabe et bredere perspektiv på bynær skov, der f.eks. i langt højere grad kan bruges som værktøj i byudviklingen. ”Skov kan skabe struktur og rumlighed, særligt i kanten af byen, som ofte har et usammenhængende præg. Det kræver samarbejde på tværs af discipliner, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har gode forudsætninger for at understøtte, fordi vi både beskæftiger os med skov, landskabsarkitektur, planlægning og naturforvaltning.”
Anders Busse Nielsen ser også frem til at samarbejde med fagfolk i kommuner o.l. ”Det har altid stået højt på min dagsorden at omsætte forskning til praksis og skabe innovation i brugen af planter. Her spiller landskabslaboratorier en vigtig rolle, fordi de kombinerer forskning, undervisning og demonstration af plantedesign og driftskoncepter i fuld skala,” fortæller Anders Busse Nielsen. Sammen med forskere på Sveriges lantbruksuniversitet har han i en årrække arbejdet med landskabslaboratorierne i Holstebro og i Alnarp ved Malmø. Lige nu er han med til at etablere nye laboratorier i Aarhus og ved Stavanger.
Anders Busse Nielsen er 37 år, uddannet landskabsarkitekt og ph.d. med fokus på design og drift af naturnære og bynære skove. Han har de seneste 6 år arbejdet som forsker på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp og leder af forskningsgruppen ’Urban Vegetation’. Før det var han ansat på Skov & Landskab med bynær skov og byens grønne områder som forskningsfelt.
Skrevet af formidlingsmedarbejder Tilde Tvedt, //tit@ign.ku.dk//

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply