Search Posts

Pesticider

Nogle organiske chlorforbindelser, som anvendes som pesticider i landbruget eller til industrielle formål, bl.a. ved papirfremstilling og produktion af PVC, anses for at være en type forurening, som ikke forsvinder i miljøet. Disse chlorforbindelser har skadelige virkninger på miljøet og menneskets sundhed. Man har nu opdaget, at chlorholdige kulbrinter i plantemateriale, der er under forrådnelse, kan være mere almindelig i jord og naturlige vandmiljøer end uorganiske chlorforbindelser. Formentlig skyldes dette, at det organiske materiale i planterne påføres chloratomer fra uorganiske chlorkilder. Man ved intet om, hvilke eventuelle uheldige virkninger disse naturlige organiske chlorforbindelser kan have.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply