Search Posts

Oxidationstal-kemi

Oxidationstal: Er en regnestørrelse, som holder styr på, om stoffet har optaget eller afgivet elektroner. Sådan lidt ligesom en bankkonto. Vi tager udgangspunkt i, at grundstoffer er ”født” elektrisk neutrale, og har lige mange elektroner og protoner (minusladningerne ophæver plusladningerne). Det svarer til, at bankkontoen står på nul – er neutral. Men når det neutrale atom har afgivet negative elektroner (og derfor nu har positive protoner i overskud) opstår en positiv ion. Når det neutrale atom omvendt optager negative elektroner, som så er i overskud i forhold til antallet af protoner, opstår der en negativ ion. Når elektroner optages, bliver OT negativ, svarende til at der er sat negative elektroner ind på elektronbankkontoen. Når elektroner afgives, bliver OT positiv, da de negative ladninger fjernes fra elektronbankkontoen.
 Altså: OT angiver om grundstoffet helt eller delvist har afgivet eller optaget elektroner i forhold til det frie atom.
Regler for fastsættelse af oxidationstal (OT):
Regel for?
OT
Forklaring/mnemoteknik
1) Frie grundstoffer[48], fx H2, O2, S8, Cu, Mg, osv.
0
De har en elektronbankkonto i balance, dvs. i nul, da de ikke har lavet kemi og altså hverken har optaget eller afgivet elektroner siden de blev ”født”. Huskes påassociationen (nr. 10): ”Grundstoffer har en konto, der er i grund, altså er i nulniveau”.
2) Oxygen i kemiske forbindelser (undtagen i peroxid[49]), fx NO2, SO2, CrO42- osv.
-II
O står i 6. hovedgruppe og har 6 valenselektroner og vil gerne op på 8 (ædelgasreglen), og får derfor sat 2 elektroner ind på kontoen, svarende til ladningen ”–2”for oxid-ionen (O2-): O+2e-àO2-.
3) Hydrogen i kemiske forbindelser (undtagen i metalhydrider[50])
+I
H står i første hovedgruppe og har kun én elektron. Da H er dårlig til at tiltrække elektroner, mister H nemt en elektron fra sin bankkonto, svarende til at der dannes H+ ionen med OT (oxidationstal) på +1: HàH++e-.
4) Molekyl-forbindelser, fx NO2, SO2 osv.
Summen af OT = 0
Molekyler er ikke ladede. De består af ikke-metal atomer og har lige mange protoner og elektroner. Så der må ikke være overskud eller underskud af elektroner. Derfor skal summen af OT være nul, når elektronbankkonti for atomerne i molekylet tælles sammen.
5) Ionforbindelser fx CrO42-, NO3- osv.
Summen af OT = ionens ladning
Ioner har ikke det samme antal elektroner og protoner og har derfor en ydre ladning. Derfor skal summen give ionens ladning, når elektronbankkonti tælles sammen.
BOGEN "Lær 'gymnasiekemi' vha mnemoteknik" (om at bruge mnemoteknik til at lære kemi på bl.a. gymnasie-niveau, samt om studieteknik) Bogen henvender sig primært til gymnasie- og hf-elever samt ikke mindst lærerne. Den forklarer husketeknik/mnemoteknik og effektive studieteknikker, der kan bruges til at lære kemi på gymnasie- & hf-niveau. Der er dog citationstegn omkring ”gymnasieKEMI”, da de samme mnemotekniske grundprincipper kan bruges til at huske kemi på både lavere og højere faglige niveauer end i gymnasiet og hf. Så bogen kan sikkert også inspirere andre uddannelser til at bruge husketeknik i undervisningen. Bogen er derfor også relevant for folkeskolelærere, der underviser i fysik-kemi og seminarielærere, der uddanner lærere til folkeskolen samt alle andre steder, hvor der læres kemi – fx VUC, og sundhedsuddannelser (fx bioanalytikeruddannelsen), laborantskoler samt universiteterne. Vi giver også eksempler på, hvordan man kan anvende mnemoteknik i andre fag end kemi. De samme mnemotekniske grundprincipper kan nemlig bruges til at huske i andre fag. BOGEN "Noter til kemi C" (om at bruge mnemoteknik til at lære kemi på Gymnasiets kemi-C niveau) Bog nr. 2 i husketeknik-serien henvender sig primært til gymnasie- og hf-elever, som skal lære kemi på C niveau eller andre studerende (fx seminariestuderende med fysik/kemi som linjefag), der skal lære kemi på et tilsvarende niveau samt deres lærere. Bogen er kemi C noter, som gør det lettere at forstå og især HUSKE kemi C kernestoffet. Bogen indeholder nemlig korte, letforståelige keminoter, husketeknikker samt QR-koder og links til interaktive opgaver/animationer og undervisningsvideoer. I forhold til første udgave af bogen (fra januar, 2018) er anden udgaves venstre kolonne ændret, så den indeholder tjek-spørgsmål og klare forklaringskrav til de ting, som læseren bør kunne svare på efter at have læst højre kolonne. (1. udgave har kun stikord i venstre kolonne). Ændringen tydeliggør de faglige krav. Tydelige faglige krav er altid en hjælp, når noget skal
SE HVOR DU KAN KØBE DISSE BØGER:
https://blog.bionyt.dk//huskkemi

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply