Search Posts

Overfiskning

Overfiskning endnu engang I slutningen af 1960'erne forsvandt en art af makrelfisk, som havde været til stede i store mængder ud for Californiens kyst og givet fiskeindustrien store indtægter. Bestanden rettede sig aldrig op igen. I begyndelsen af 1970'erne faldt udbyttet af en ansjos-lignende fisk, Cetengraulis mysticetus, ud for Peru. Man havde tidligere fanget 10 millioner tons om året af denne fisk, men massiv overfiskning kombineret med klimasvingninger ødelagde bestanden. I 1987 faldt udbyttet af en makrel ud for Equadors kyst. Denne fisk, Scomber japonicus, er livsgrundlaget for talrige indbyggere langs Equadors kyst. Kronisk overfiskning medførte, at bestanden faldt i begyndelsen af 1980'erne, hvilket også skyldtes, at kraftige storme sendte fiskene væk fra deres ynglesteder langs kysterne. Det kraftige fiskeri fortsatte imidlertid, og da de resterende fisk samlede sig i grupper med tætte bestande, blev de faktisk lettere for fiskerne at finde. Men dette fiskeri, som tidligere indbragte Equador 27 millioner dollars i valuta og omfattede 400.000 tons fisk om året, er nu faldet til meget lave tal, og makrelindustrien er praktisk talt gået fallit. Den endelige årsag til tilbagegangen i 1987 var et skift i vinde og havstrømme over det tropiske Stillehav, – en tilbagevendende begivenhed, som kaldes El Niño, – der opvarmede overfladevandet og sendte fiskene ned i dybere dele af havet. Da det varme overfladevand var væk igen et eller to år senere, kom fiskene ikke tilbage. Årsagen var ikke El Niño, som det blev påstået, men den overfiskning, som var foregået i årene forud. Fiskeribiologerne kendte til risikoen, men fiskeindustrien modsatte sig kraftigt enhver begrænsning af fiskeriet, og myndighederne var ikke i stand til at gennemtvinge et stop for den overdrevne udnyttelse af de svindende fiskebestande. New Scientist, 26/3-1994, s. 14-15, og Fisheries Research, bind 18, s. 199. (BioNyt/miljø) 1994 .

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply