Search Posts

Operation-vågen-under

Vågen under operation

Ved en undersøgelse af tusind patienter, udført af Liu og medarbejdere fra Nottingham, fandt man kun to patienter, som var ved bevidsthed under en operation og kunne huske ting fra operationen. I begge tilfælde var der tilmed blot tale om nogle begivenheder, som indtrådte lige efter bedøvelsen men før operationen (Anaesthesia, bind 46, s. 435-437, Liu m.fl., og New Scientist, 26/3-1994, s. 51). Denne undersøgelse er således i modstrid med den påstand, som Gavin Kenny er kommet med i New Scientist, 29/1-1994, "Technology", i en artikel om opvågning under bedøvelse, hvor han taler om en forekomst på 1%. Under kejsersnitsoperationer har man tidligere været bekymret for, om en dyb bedøvelse skulle skade fosteret, og det har medført flere tilfælde af opvågninger under bedøvelsen. Det er nu almindeligt accepteret, at dyb bedøvelse ikke skader barnet, og opvågning under kejsersnitoperationer er blevet sjældnere. New Scientist, 26/3-1994, s. 51. (BioNyt/medicin) 1994

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply