Search Posts

Nylon-af-sukker

Nylon laves af sukker

Cirka 10% af den nitrogenoxid, der udsendes til atmosfæren, antages at komme fra produktionen af adipinsyre i forbindelse med nylonproduktion. Adipinsyre er råmateriale til fremstilling af nylon. Ved hjælp af en kolibakterie og visse enzymer kan man nu lave adipinsyre ud fra verdens mest almindelige sukker, D-glucose. Mikroorganisme-enzymerne omdanner D-glucose til et mellemprodukt, DHS, som omdannes videre til muconsyre af en kolibakterie. Dette stof kan omdannes til adipinsyre ved at blive udsat for hydrogen på en platinkatalysator. Hvis metoden kan bringes til at fungere i stor skala, kan man måske erstatte den hidtidige produktion af adipinsyre på 2 millioner tons om året. Adipinsyre må på nuværende tidspunkt laves ud fra benzen under høj temperatur og højt tryk, og under processen dannes nitrogenoxid, N2O, som et biprodukt. Nitrogenoxid er en drivhusgas, dvs. at dette stof deltager i drivhuseffekten, der opvarmer Jordkloden. Hvis adipinsyre laves ud fra enzymer og mikroorganismer undgår man dannelse af denne drivhusgas. New Scientist, 12. marts 1994, s. 15. BioNyt nr.93 s.11.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply