Search Posts

Nikotin-tilvænning

Nikotin-hjerne
Nikotinet i en enkelt cigaret kan medføre en relativ langvarig kemisk ændring i hjernecellerne. Studiet er foregået i cellekultur. Endnu ved man ikke, om samme forandringer foregår i den levende hjerne, men hvorfor skulle de ikke det? Måske er der en sammenhæng med tobakstilvænning, spekulerer forskerne.

Man har tidligere påvist, at rotter, der udsættes for nikotin, har øget niveau af dopamin i hjernen. Dopaminniveauet er forhøjet i en eller flere timer, og forskerne gætter på, at dette er baggrunden for nikotintilvænningen. Dopamin kan siges at være ansvarlig for følelse af velvære.

Man har nu opdaget, at nikotin bindes til alfa-7, som er en specifik underenhed af en familie af nikotinfølsomme receptorer i hjernen. Når disse hjerneceller indfanger nikotin, udskiller de glutamat. Dette er et signalstof, som overtaler visse andre hjerneceller til at udskille dopamin.

Efter nikotinpåvirkningen er dopaminniveauet forhøjet overraskende længe, desuden er dopaminfrigivelsen højere næste gang, hjernecellerne udsættes for nikotin. Dette fænomen kaldes "long-term potentiation", og er kendt fra indlæringsprocessen og hukommelsesprocessen i hjernens hippocampus. Dette er en lumsk proces, som altså motiverer os til at indånde kræftfremkaldende stoffer såsom i tobak, konkluderer forskerne.

Forskerne har beregnet, at blot nikotin fra en enkelt cigaret er nok til, at hjernecellerne kan huske, at de blev "høje". Dette forklarer, hvorfor så mange mennesker ikke kan stoppe rygning, selv om de godt har hørt, at det medfører hjertesygdomme og kræft.

Man vurderer, at 1 ud af 2 rygere vil dø for tidligt på grund af denne vane. Den nye teori modsiger en tidligere teori om, at tilvænning skyldes, at kroppen skal have mere og mere af et stof, fordi den "vænner sig til det" i form af, at den kemiske virkning bliver stadig mindre, så mere stof er nødvendig for at opnå samme resultat.

Derimod er den nye teori i overensstemelse med en anden nyere teori om, at gentagen udsættelse for et stof som nikotin øger brugerens følsomhed overfor stoffet, og at dette medfører stadig større "belønning".

Hvis det netop er alfa-7 receptorerne, som er på spil ved nikotinpåvirkningen, skulle blokering af disse receptorer nedsætte nikotinvirkningen og nikotinafhængigheden, men foreløbige forsøg på at blokere alfa-7 receptorerne har dog ikke vist en sådan virkning.

Neuron bd.27 s.349 og New Scientist nr.2253 s.11

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply