Search Posts

Mavevending hos store hunde

http://www.centerdyreklinik.dk/page.asp?page_id=96

MAVEDREJNING

Schæferhunde og især andre store hunderacer, men også f.eks. labrador, er udsat for at få mavedrejning.
Det er hunde med en stor, dyb brystkasse.

Årsagen til at maven drejer om sig selv er ukendt. Det siges, at en hund som har spist et stort måltid og

derefter træner, er mere udsat for mavedrejning. Det er derfor en god idé, at give hunden flere små måltider

om dagen og at vente mindst en time efter en spisning med at motionere hunden. Mavedrejning kan dog

stadig opstå, selvom man følger det råd. Derfor er der flere og flere eksperter, der mener, at mavedrejning

kan skyldes en arvelig defekt i nervesystemet, som styrer mave- og tarmmuskulaturens bevægelser.

Hvad sker der ved mavedrejning?

Det der sker ved en begyndende mavedrejning er, at maven af en eller anden grund begynder at udvide sig.

Før i tiden troede man, at det var som følge af en gæringsproces, at mavesækken begynder at blive større,

men nu mener man, at det er luft, som hunden selv synker, der giver denne udvidelse. Det kan være p.g.a.

nervøsitet, smerter eller motion, at hunden synker mere luft end normalt.

Det vides ikke hvorfor, men luften kan ikke komme op igen. Mavesækken bliver større og større, og senen

mellem mavesækken og leveren, som normalt holder mavesækken på plads, bliver mere og mere strukket.

Maven begynder at dreje om sig selv, således at der lukkes fuldstændigt af ved spiserøret og tyndtarmen.

Milten, som sidder fast til mavesækken, fungerer som en vægt og trækker mavesækken endnu mere rundt.

Blodkarrene fra milten og mavesækken bliver trykket, og der kan gå koldbrand i mavesækken på grund af

den efterføglgende iltmangel. Den store mavesæk trykker på de store blodkar fra tarmen og bagenden af

kroppen. Det kan forstyrre hele hjerte- og lufvejsfunktionen og resultere i udvikling af giftstoffer fra

tarmbakterierne. Det fører til, at hunden går i chok og dør, hvis det hele ikke bliver rettet op meget hurtigt.

Symptomer

De symptomer, man skal være på vagt overfor, er udvidelse af bughulevæggen lige bag ribbenene, forsøg

på at kaste op uden at der kommer noget op, savlen, urolig tilstand og nedstemthed. Når man knipser med

fingrene på huden bagved ribbenene, er det lige som at tromme på en tromme.

Behandling

Dyrlægen skal straks kontaktes. Det er et spørgsmål om minutter, om hunden overlever eller ej. Dyrlægens

behandling består i at tappe mavesækken for luften, samtidig med at hunde behandles for chok. Det første

gøres ved at føre en tyk slange ned i mavesækken. Hvis mavesækken er meget drejet, kan det ikke lade sig

gøre, så er man nødt til at anvende en nål direkte ind i mavesækken. Chokbehandling består i at lægge

hunden på drop og give den væske intravenøst. Når hundens tilstand er mere stabil, vil en

røntgenundersøgelse kunne afsløre, om der er tale om en egentlig mavedrejning eller blot om en udspiling af

mavesækken. Hvis den er drejet, er det nødvendigt at operere. Hvis det endnu ikke er nået så vidt, er en

operation ikke strengt nødvendig, men man kan dog med en sådan forebygge, at en drejning finder sted

senere.

Ved det kirurgiske indgreb rettes der op på mavesækkens forkerte placering og den syes fast i bughulen

således, at den ikke kan dreje om sig selv. Der findes i dag nye metoder, som giver en mere permanent

fastgørelse, end det var muligt for nogle år siden.

Efter operationen

Efter at hunden er blevet opereret, skal den observeres nøje især i de første 48 timer. De giftstoffer som

frigøres, når mavesækken og milten er blevet sat på plads igen, kan påvirke hjertemuskulaturen. Det kan

føre til en pludselig dårlig hjertefunktion 12 – 48 timer efter mavedrejningen. Denne tilstand kan som regel

behandles med godt resultat. Nu da man er blevet opmærksom på denne mulige komplikation er prognosen

for operationen blevet betydeligt forbedret.

For at formindske risikoen for, at din hund får en mavedrejning, er det, som nævnt, en god idé at give den

små måltider af en fuldkost af god kvalitet flere gange om dagen. Undlad at træne hunden lige efter den har

spist. Din dyrlæge vil også kunne give dig gode råd om førstehjælp i tilfælde af, at mavedrejning skulle

opstå. Husk at det er bedre at gå til dyrlæge en gang for meget, hvis man er i tvivl, end at køre for sent, når

det drejer sig om en mavedrejning.

Mavedrejning hos hunde, især store hunde – dødeligt hvis behandling ikke sker meget hurtigt.

Mavedrejning er en af de mest frygtede lidelser hos hunde
Forløbet er ofte meget akut
Det er ofte meget voldsomt.
Der sker en drejning af mavesækken – ´som en ballon midt på en vandslange. I den ene ende er spiserøret, som fører ind til mavesækken, i den anden ende er tyndtarmen, som fører væk. Hvis ballonen/mavesækken bliver drejet ½-1 omgang, bliver slangen snoet lige før og lige efter mavesækken. Resultatet er, at gæringsluft i mavesækken ikke kan slippe ud. Mavesækken bliver mere og mere udspændt som en ballon, så hunden får det dårligere og dårligere.

Symptomerne på mavedrejning
Hunden er rastløs
Savler
Forsøger at kaste op, men der kommer intet eller kun en smule skum.
Bugen er udspilet af luft – kan mærkes ved at banke let på maven med fingerspidsen.
Vejrtrækningen er hurtig og overfladisk,
Benene er kolde,
Hunden har ondt og er meget nedstemt.

Stille diagnosen på mavedrejning
Ud fra symptomerne vil dyrlægen hurtigt komme på sporet af diagnosen mavedrejning.
Diagnosen kan også ses en røntgenundersøgelse, hvor den luftfyldte og roterede mavesæk tydeligt træder frem.

Behandling
Det er nødvendigt at handle lynhurtigt for at hunden kan overleve.
Hurtigst muligt til dyrlæge, hvis du lægger mærke til de nævnte symptomer.
Dyrlægen vil primært sørge for at tømme luft ud af den udspilede mavesæk eventuelt ved at stikke en kanyle ind i den.
Derefter vil han give hunden smertestillende medicin og evt. væske.
Senere vil dyrlægen forsøge at tømme mavesækken ved at føre en slange ned gennem spiserøret.
Operation for at få mavesækken drejet på plads og syet fast, da det ellers kan ske igen.
I visse tilfælde vil dyrlægen vælge at operere med det samme, og i andre tilfælde vil han vente til dagen efter for at få stabiliseret hundens tilstand bedst muligt inden indgrebet.
Det første døgn er kritisk.
Mange hunde bliver meget dårlige med voldsomme forstyrrelser i kredsløb, væskebalance og hjertefunktion. I de tilfælde er der stor risiko for, at hunden dør under behandlingen.

Nedsæt risikoen

Ring til dyrlægevagten, selv om det er midt på søndag aften
Hunden ligger og puster og stønner.
Hunden har meget ondt
Maven er udspilet

Bugen kan være udspilet som på en ko med trommesyge.
Hundens vejrtrækning var stønnende og besværet.

Mavedrejning forekommer helt sporadisk (tilfældigt, uden mønster).
Det er en helt akut lidelse.
Mavesækken udspiles nogle timer efter måltidet eller drikning af meget vand.
Tilstanden kan sammenlignes med tarmslyng.

Store hunde er særligt udsat – især store racer med et dybt bryst. Det har f.eks. broholmere, hønsehunde, grand danois, schæfer, dobermann og ulvehunde. Man mener, at det dybe bryst giver pladsforhold, som muliggør drejningen.
Drejningen forekommer ofte efter indtagelse af et stort måltid.
Fødens beskaffenhed spiller næppe nogen rolle.

Når maden ”gærer” i mavesækken, udvikles der luft. Udspilingen er første trin i sygdommen.
Maven vender så rundt, og tarmen lukkes af.
Det kommer voldsomme koliksmerter.
Mavedrejning betyder aflukning af store blodkar. Herved udvikles et livstruende kredsløbs-shock. Blodtrykket falder dramatisk – og hurtigt. Kommer hunden ikke under hurtig behandling, dør den simpelthen af shock.

Behandlingen

Shock´et modvirkes ved indgivelse af store mængder saltvandslignende væske i blodårerne.
Man frigør gasserne med en mavesonde. Meget ofte er det umuligt at få luften op på denne måde. Man må da – ligesom ved en trommesyge ko – stikke en stor kanyle ind i mavesækken. Så kan luften passere ud denne vej. (Hunden har forinden fået et smertestillende middel). Kommer gassen ud, letter smerterne noget.

Man kan så vælge at operere straks efter.
Ved operationen tømmes maven for indhold, og den vendes på plads igen. Herefter sys mavesækken fast, så den ikke kan vende sig igen.
Mange hunde får mavedrejning igen, når de først har haft det én gang.
Undertiden vælger man at udsætte operationen til senere. Dette forudsætter dog, at man har fastsyet en sonde, som, indtil operationen udføres, sikrer at nydannet luft kan passere.

Tiden er altafgørende

Man kommer typisk for sent i gang med en behandling, så hunden dør.
Hvis hunden er i alvorligt shock, er udsigten for helbredelsen meget tvivlsom.
Tidsfaktoren spiller afgørende rolle.

Ved mavedrejningen vender også milten med rundt. Herved kan der ske varig skade på milten. Der kommer hurtig en slags koldbrand i milten. Derfor er det under operationen undertiden nødvendigt at fjerne milten.

Operationen kompliceres i dagene efter af problemer med fejl på hjerterytmen. Derfor kræver det nøje overvågning af patienten i de følgende dage. Det kan være nødvendigt at give speciel hjertemedicin for at styre hjerterytmen.

For at forbygge maveudvidning fremover fodres patienterne med små letfordøjelige måltider.

Sygeforsikring

Der er altid tale om et langt og kompliceret behandlingsforløb. '
Mavedrejning forekommer næsten altid om aftenen (fordyrer behandlingen – kostbar og kommer uventet. Hundeejere uden hundesygeforsikring må ofte vælge at lade deres bedste ven aflive, fordi de økonomiske konsekvenser af en behandling er for uoverkommelige. En sygeforsikring vil – på nær selvrisiko – dække alle omkostninger.

Man kan mindske risikoen for mavedrejning ved at fordele hundens mad ud på flere daglige måltider – mindst to – og undlade at motionere hunden de første par timer efter hvert måltid.

Risikoen er størst når hunden motionerer eller leger kort tid efter, at den har spist eller drukket store portioner.

Hvilke racer er særligt udsatte for at få mavedrejning?
Mavedrejning rammer først og fremmest de store racer og især racer med dyb brystkasse som broholmer, granddanois, irsk setter, schæfer m.fl.
Lidelsen optræder sjældent hos små racer.
Giv flere mindre måltider. Undgå stress når hunden spiser, så den ikke spiser for hurtigt. Har man flere hunde, så lad dem evt. spise hver for sig. Begræns motionering lige før og lige efter fodring. Lad ikke hunden spise af en skål, der er placeret højt. Lad ikke en hund med en forhistorie om mavedrejning indgå i avlen. Søg dyrlægehjælp hvis din hund ser oppustet ud.
Hundens mave kan være drejet 360 grader rundt om sig selv.En hund der får mavedrejning, og som ikke bliver behandlet i time, dør. Selv med behandling viser nye studier, at dødeligheden ligger mellem 25 og 45 procent.

Hvis hunden er hævet op på maven og forsøger at kaste op uden held – er hunden i risiko for at dø hurtigt.En mavedrejning kan opstå, hvis der sker en stor luftudspiling af mavesækken. Dette medfører, at maven herefter kan dreje rundt og afsnøre store, vigtige blodkar.Hunden 'buler ud' bag ribbenene.
Den bliver rastløs, forsøger at kaste op og savler.Vejrtrækningen kan være hurtig og overfladisk.Ofte bliver benene kolde.
Årsagen kan skyldes mavens bevægelser (motilitet).

Er maven først opspilet, starter en ond cirkel. De normale udgange gennem spiserør og mavens tarmudgang lukkes, jo større maven bliver. Men luftproduktionen fortsætter, bl.a. via 'luftslugning' og gæring af kulhydrater
Hunde med en dyb, smal brystkasse, som f.eks.Broholmer, Dobermann, Grand Danoise, Irsk Setter og Schæfer, er særlig udsatte.
Risikoen for en mavedrejning øges, hvis hunden får et stort måltid mad eller rigeligt med vand, lige inden den skal motioneres eller leges med.
Risikoen nedsættes, hvis hunden får flere små portioner mad i løbet af en dag i stedet for ét stort måltid.

Maven kan godt luftopspiles uden at dreje. I så fald ses mange af de samme symptomer, men hunden er ikke i lige så stor fare.

Dyrlægen vil hurtigst muligt forsøge af få luften ud af mavesækken. Hvis det skal gå meget stærkt, kan dyrlægen, i den akutte fase, sætte en stor kanyle i mavesækken for at evakuere luften. Herefter lægges en sonde ned igennem spiserøret til maven. Gennem denne sonde skylles mavesækken nu tom for væske, mad, slim og luft.
Hvis maven er drejet, skal den sættes på plads så hurtig, som hundens tilstand tillader det.
Så snart hunden er stabil nok til en operation, vil dyrlægen gå ind og placere mavesækken i sin naturlige position og derefter sy maven fast til bugvæggen, så den ikke kan dreje igen.
Selv hvis maven ikke har drejet sig, eller hvis maven selv har 'drejet sig tilbage' efter luftevakueringen, er det meget anbefalelsesværdigt at få maven syet fast. Herved mindsker man risikoen for en gentagelse betydeligt!

Chancen for tilbagefald er kun 10 procent, hvis maven bliver syet fast, hvorimod undersøgelser viser, at dyr, der ikke får maven tilhæftet til bugvæggen, har en tilbagefaldsrate på 80 procent!

En hund som har spist et stort måltid og derefter træner, er mere udsat for mavedrejning.
Det er en god idé, at give hunden flere små måltider om dagen og at vente mindst en time efter en spisning med at motionere hunden. Mavedrejning kan dog stadig opstå, selvom man følger det råd.
Mavedrejning kan formentlig skyldes en arvelig defekt i nervesystemet, som styrer mave- og tarmmuskulaturens bevægelser.

Hvad sker der ved mavedrejning?
Maven begynder af en eller anden grund at udvide sig. Før i tiden troede man, at det var som følge af en gæringsproces, at mavesækken begynder at blive større, men nu mener man, at det er luft, som hunden selv synker, der giver denne udvidelse. Det kan være p.g.a. nervøsitet, smerter eller motion, at hunden synker mere luft end normalt.

Det vides ikke hvorfor, men luften kan ikke komme op igen.
Mavesækken bliver større og større, og senen mellem mavesækken og leveren, som normalt holder mavesækken på plads, bliver mere og mere strukket.
Maven begynder at dreje om sig selv, således at der lukkes fuldstændigt af ved spiserøret og tyndtarmen.
Milten, som sidder fast til mavesækken, fungerer som en vægt og trækker mavesækken endnu mere rundt.
Blodkarrene fra milten og mavesækken bliver trykket, og der kan gå koldbrand i mavesækken på grund af den efterfølgende iltmangel.
Den store mavesæk trykker på de store blodkar fra tarmen og bagenden af kroppen. Det kan forstyrre hele hjerte- og lufvejsfunktionen og resultere i udvikling af giftstoffer fra tarmbakterierne. Det fører til, at hunden går i chok og dør, hvis det hele ikke bliver rettet op meget hurtigt.
Symptomer
Udvidelse af bughulevæggen lige bag ribbenene.Forsøg på at kaste op uden at der kommer noget op.Savlen.Urolig tilstand.Nedstemthed. Når man knipser med fingrene på huden bagved ribbenene, er det lige som at tromme på en tromme.

Behandling
Dyrlægen skal straks kontaktes. Det er et spørgsmål om minutter, om hunden overlever eller ej.

Dyrlægens behandling består i at tappe mavesækken for luften, samtidig med at hunde behandles for chok. Det første gøres ved at føre en tyk slange ned i mavesækken. Hvis mavesækken er meget drejet, kan det ikke lade sig gøre, så er man nødt til at anvende en nål direkte ind i mavesækken.
Chokbehandling består i at lægge hunden på drop og give den væske intravenøst.
Når hundens tilstand er mere stabil, vil en røntgenundersøgelse kunne afsløre, om der er tale om en egentlig mavedrejning eller blot om en udspiling af mavesækken.
Hvis den er drejet, er det nødvendigt at operere. Hvis det endnu ikke er nået så vidt, er en operation ikke strengt nødvendig, men man kan med en operation forebygge, at en drejning finder sted senere.
Ved det kirurgiske indgreb rettes der op på mavesækkens forkerte placering og den syes fast i bughulen således, at den ikke kan dreje om sig selv.
Efter operationen
Efter at hunden er blevet opereret, skal den observeres nøje især i de første 48 timer. De giftstoffer som frigøres, når mavesækken og milten er blevet sat på plads igen, kan påvirke hjertemuskulaturen. Det kan føre til en pludselig dårlig hjertefunktion 12 – 48 timer efter mavedrejningen. Denne tilstand kan som regel behandles med godt resultat. Nu da man er blevet opmærksom på denne mulige komplikation er prognosen for operationen blevet betydeligt forbedret.
Giv små måltider af en fuldkost af god kvalitet flere gange om dagen.
Undlad at træne hunden lige efter den har spist.
Det er bedre at gå til dyrlæge en gang for meget, hvis man er i tvivl, end at køre for sent, når det drejer sig om en mavedrejning.

Mavedrejning opstår typisk hos store hunderacer med en dyb brystkasse.
Mavedrejning findes i to varianter, hvor den farligste kaldes volvulus hvor mavesækken drejer rundt om sig selv, hvilket bevirker at hunden ikke kan have afføring, samt at lungerne ikke har plads til at udvide sig. Resultatet af dette er, at kroppens ikke længere får tilstrækkeligt ilt tilført og at cellerne derfor begynder at dø. Derfor er hurtig reaktion nøgleordene, hvis din hund udviser symptomer på volvulus.
Mavedilatation hos en hundMavedilatation hos en hund
Her ses mavedilatation hos en hund

Mavedrejning og mavedilatation

Mavedilatation (akut gastrisk dilatation) er en tilstand, der kan udvikle sig hos mange forskellige hunderacer. Tilstanden forbindes ofte med store måltider og indebærer at maven udspiles af for store mængder føde og/eller luft (gas). Mavedilatation kan resultere i, at hverken føde eller gas kan udskilles af tarmsystemet.
I takt med at maven begynder at udspile og udvide sig (dilatere), stiger trykket i maven. Det øgede tryk samt mavens størrelse kan have adskillige alvorlige konsekvenser, inklusive:

 • At der ikke løber tilstrækkeligt blod fra bughulen tilbage til hjertet
 • Mindsket blodtilførsel til dele af maven
 • Brist i mavens slimhinde

Efterhånden som maven udvider sig, kan den også lægge tryk på mellemgulvet, hvilket forhindrer lungerne i at udvide sig tilstrækkeligt. Konsekvensen heraf er vejrtrækningsproblemer hos hunden. Vejrtrækningsproblemerne resulterer desuden i, at celler dør i flere forskellige dele af kroppen.
Herudover kan maven blive dilateret nok til at dreje sig (sno sig) i bughulen, hvilket kaldes mavedrejning eller mavevending. Rotationen kan i nogle tilfælde føre til blokering af blodforsyningen til mavens slimhinde samt milten, hvilket nødvendiggør operation (hvor man fjerner det døde væv). De fleste hunde med mavedrejning er i shock pga. tilstandens effekt på kroppen som helhed.

Volvulus og torsion

Der findes to typer mavedrejning:

 • Torsion: hvis mavesækken drejes mindre end 180 grader
 • Volvolus: hvis mavesækken drejes mere end 180 grader

Ved torsion er der altså ikke tale om en decideret “mavedrejning”, idet maven ikke drejer om sin egen akse, men nærmere en opsvulmen af mavesækken.

Årsager

Mavedrejning er egentlig et syndrom – dvs. en samling af symptomer uden kendte årsager. Man ved dog at følgende faktorer kan bidrage til- eller udløse mavedrejning hos hunde:

 • At have en dyb brystkasse hvilket typisk er tilfældet hos store hunderacer
 • Alder (jo ældre hunden er, jo større er risikoen for mavedrejning)
 • Genetik (hvis familiemedlemmer af 1. generation – dvs. forældre, søskende eller hvalpe – har mavedrejning, stiger risikoen med 63%)
 • En hævet (eleveret) madskål øger risikoen med 110%
 • Hastigheden af hundens fødeindtag (hunde der spiser hurtigt har 15% højere risiko for mavedrejning)

Symptomer

Eftersom mavedrejning er en helbredsmæssig nødssituation, er det anbefalelsesværdigt, at man som hundeejer kender symptomerne på tilstanden. Typiske symptomer på mavedrejning (og mavedilatation), kan være at hunden:

 • Har opsvulmet mave
 • Gisper
 • Ser angst ud
 • Kigger meget på sin mave
 • Savler mere end normalt
 • Bliver rastløs
 • Prøver at kaste op
 • Prøver at have afføring
 • Har kolde og blege slimhinder i munden
 • Kollapser

Hvis man trykker hunden på maven, vil den typisk begynde at hyle, pive eller stønne. Hvis hunden kan komme af med afføring, bøvse eller kaste op, er der sandsynligvis ikke tale om mavedrejning (men det anbefales, at man opsøger dyrlæger under alle omstændigheder!).

Behandling

Hvis blot der er tale om mavedilatation, vil behandlingen typisk være, at dyrlægen fører en slange ned i maven på hunden og suger luften ud af maven. Resultatet af dette er, at maven sammentrækkes og vender tilbage til sin normale størrelse.
Hvis din hund har mavedrejning (torsion eller volvulus) er det vigtigt, at du reagerer hurtigt; dvs. får bragt hunden til dyrlægen hurtigst muligt. Behandling af mavedrejning involverer følgende:

 • Stabilisering af patienten (hunden)
 • Dekompression af maven (mindskelse af trykket i maven)
 • Operation i maven (hvor maven drejes tilbage i sin normale position)
 • Evaluering af organerne i bughulen (om de har taget skade ) og evt. behandling af samme

OBS: Hvis din hund er syg, bør du altid kontakte en dyrlæge!

Med sit akutte, voldsomme og oftest dødelige forløb er mavedrejning en frygtet tilstand blandt hundeejere og dyrlæger. I de seneste 20 år har forskere verden over prøvet at identificere årsagerne til mavedrejning, men trods disse forsøg er det endnu ikke muligt at pege på en specifik årsag hertil. Dog har studierne påvist visse risikofaktorer, som vil blive gennemgået neden for i denne artikel.

Mavedrejning er, som navnet indikerer, karakteriseret ved en rotation af maven, hvorved maveindholdet, det være både hundefoder og luft, ikke kan passere, samtidig med, at blodforsyningen til mave, milt og bugspytkirtel hæmmes. De kliniske tegn ved mavedrejning er typisk kvalme, udspilet bug, forsøg på opkastning, nedstemthed, modvilje for bevægelse, vejrtrækningsbesvær, smerteytring og kolde ben. Det er en akut lidelse, der kræver omgående og intensiv behandling. Hvis dette ikke sker, vil hunden med stor sandsynlighed dø, og der kan gå mindre end 2 timer fra, at man observerer de første tegn, til dette sker.

Tilstanden rammer oftest store hunde med dyb brystkasse så som granddanois, irsk sætter, gordon setter, dobermann pinscher og schæfer. Ligeledes er nervøse og undervægtige hunde især i farezonen.

Adskillige risikofaktorer relateret til kosten er blevet videnskabeligt påvist f.eks., hvis hundene kun fodres én gang dagligt; hvis de spiser hurtigt; hvis de indtager store mængder vand eller bliver motioneret umiddelbart efter fodring. Der er i studierne ikke blevet vist en sammenhæng mellem sygdomsudvikling og visse næringsstoffer eller fodertyper.

Som ovennævnt skyldes mavedrejning formentlig et sammenfald af flere faktorer, men hos de patienter, der udvikler lidelsen, sker der en udspiling af mavesækken på grund af luft/gas. Dette fremkommer eksempelvis, hvis hunden sluger luft ved hurtig, ivrig fodring, stress eller motionering.

Er maven først udspilet, starter en ond cirkel. De normale udgange gennem spiserør og mavens tarmudgang lukkes, jo større maven bliver.

Således er den primære beskyttelse mod mavedrejning at undgå luftslugning ved brug af nedenstående anbefalinger:

 • Store hunde i risikogruppen for mavedrejning bør fodres 2-3 gange dagligt.
 • Som ejer bør man kende til symptomerne på mavedrejning og holde øje med sin hunds adfærd lige efter fodring.
 • Vand skal være til rådighed hele dagen, men bør kontrolleres, hvis overforbrug er et problem.
 • Voldsom motionering eller stress bør undgås 1 time før og 2 timer efter måltider. Dog kan man godt foretage korte gåture, da det hjælper til at stimulere mavetarmsystemet.
 • Hunde i risikogruppen bør fodres individuelt i et stille lokale.6. Hunde, der overlever mavedrejning, har 80 % risiko for at udvikle nye sygdomstilfælde, således anbefales det at igangsætte kirurgisk behandling, hvor mavesækken bliver syet fast til bugvæggen.

Hvis du oplever, at din hund udviser ovenstående symptomer, kontakt da straks din dyrlæge. Behandling skal gå meget hurtigt og er møntet på at tappe mavesækken for luft og stabilisering af hundens almene hjertekar-tilstand med væsketerapi, da de som oftest udvikler chok.

Midt på natten, telefon fra dyrlægecentralen, angående en schæferhund, der forsøgte at kaste op, men der kom kun slim, og hunden var meget oppustet.
Se, er der noget der kan få en vagtdyrlæge ud af fjerene, så er det bl.a. et opkald der tyder på en mavedrejning.
Der skal handles hurtigt. I dette tilfælde var dyrlæge + hund (+ ejereJ) på klinikken hurtigt. Hunden blev med det samme røntgenfotograferet, og der var ingen tvivl om, at det var en mavedrejning.
Yderligere en dyrlæge blev tilkaldt, hunden fik intensiv behandling med drop med væske og blodplasmaerstatning. Der blev lagt venekateter i begge forben for at kunne give blodplasma erstatning hurtigt nok.
Herefter blev hunden bedøvet og der blev åbnet ind til bugen. Mavesækken blev vendt på plads og efter at den var blevet skyllet via en sonde gennem spiserøret, blev mavesækken syet fast til tyktarmen. Mavesækken bliver syet fast for at forbygge, at den drejer sig igen.
Efter operationen blev der taget flere blodprøver, for at vurdere hundens tilstand og alt så fint ud.
Allerede næste morgen fik hunden det første måltid mad og nye blodprøver viste at alt var i orden.
Hunden blev senere på dagen sendt hjem og kom til fjernelse af sting 10 dage efter.
Hunden havde været superfrisk siden operationen.

Hvad er en mavedrejning, og hvorfor er det så farligt?
Mavedrejningssyndromet er en tilstand der kræver akut behandling og som hos BEHANDLEDE hunde har en dødelighed på 20 % – 45 %.
Hos ubehandlede hunde er dødeligheden nær 100 %.
En mavedrejning vil sige at hundens mavesæk drejer om sig selv. Rotationen kan være fra 90 grader til 360 grader, men i de fleste tilfælde drejer mavesækken 220 grader til 270 grader om sig selv. Man mener i dag, at mavedrejningen sker EFTER at maven er blevet udspilet af en eller anden grund. Maveudvidelsen kan skyldes at det normale flow fra mavesækken af f.eks. luft er stoppet (dvs. hunden kan ikke bøvse J ).
Man ved ikke hvad der får maven til at dreje. En teori har været, at motion efter et stort måltid, kan udløse en mavedrejning, men flere undersøgelser har ikke kunnet påvise nogen sammenhæng.
Man har kunnet finde en sammenhæng mellem fodring med et meget fedtholdigt tørfoder og mavedrejning, men formentlig er den væsentligste årsag anatomisk, dvs. måden hunden er bygget på, eller en svulst i maveregionen.
Tarmslyng, tilskadekomst, opkastning og stress kan formentlig også disponere for mavedrejning.
Mavedrejning er en livstruende tilstand fordi mavesækken, når den udvides og drejer, klemmer de store blodkar i bughulen sammen. Derved kommer blodet ikke op til hjertet og bliver ikke iltet. Hjertemusklen får heller ikke blod nok, og vil hurtigt blive alvorlig skadet.
Hunden går i shock og den nedsatte blodforsyning påvirker flere og flere organer. Nyrerne, hjertet, bugspytkirtlen, maven, tyndtarmen og milten kan blive varig skadet.
Et røntgen billede viser tydeligt forskellen mellem en udvidet mavesæk og en der er roteret. Det skal derfor tages med det samme, for at afgøre om en operation skal foretages akut.
Hvis hunden ikke bliver behandlet meget hurtigt vil mavevæggen blive varigt ødelagt, og selvom den så opereres, vil hunden ikke kunne overleve.
Under operationen vil dyrlægen oftest, men desværre ikke altid, kunne se om mavevæggen er ødelagt, og dermed kunne stille en meget dårlig prognose for hundens overlevelse.
Mavedrejning ses hyppigst hos store racer f. eks. Grand Danois, Weimeraner, Sankt Bernhard, Schæferhund, Irsk Setter, Gordon Setter og Doberman, men ses også hos små hunderacer.
Det rammer hunde i alle aldre, men ses oftest hos midaldrende eller ældre hunde.
Symptomerne er ofte: Udspiling af bugen, meget nedtrykt hund, forsøg på opkast uden at der kommer noget op, savlen og rastløshed. Hunden virker ofte meget smertepåvirket og kan have krummet ryg.
Mavedrejninger er bestemt ikke til at spøge med, og man bør søge dyrlæge omgående, hvis man har mistanke om, at hunden er ved at få en mavedrejning.
Gode råd for at undgå mavedrejning:

 • Fodre med flere små måltider, i stedet for et stort.
 • Undgå stress under fodring, dvs. har man flere hunde, bør de fodres separat
 • Brug IKKE en foderskål der er hævet over gulvet.
 • Brug ikke hunde der har haft mavedrejning i avlen
 • Har man en højrisiko race (f.eks. Grand Danois ), KAN man overveje at operere forebyggende
 • Søg omgående dyrlæge ved tegn på udspiling af mave. (Bugen bliver udspilet lige bag ribbenene)

Mavedrejning hos hund Det var midt på søndag aften, da vagttelefonen ringede. En bekymret ejer af en schæfer hanhund på 7 år var i den anden ende af røret. ”Vi har været i byen, og er lige kommet hjem. Jeg tror den er helt gal med min hund. Han ligger og puster og stønner.” ”Er der noget unormalt at se på ham”, spurgte jeg. ”Han har meget ondt”, var svaret. ”Er han udspilet i maven?”. ”Ja, han er helt oppustet, og han vil ikke rejse sig.”
Klienten blev bedt om at tage af sted med hunden straks. Det lød som om, det kunne være en mavedrejning. Det var det! Tyve minutter senere ankom ejeren med sin hund. Den måtte bæres ind fra bilen. Bugen var udspilet som en på en ko med trommesyge. Hundens vejrtrækning var stønnende og besværet. Den var tydeligvis i store smerter. Patienten blev straks lagt i drop. På den måde kan man tilføre organismen væske (drop) i store mængder. En røntgenundersøgelse bekræftede mistanken: Mavesækken var drejet.

En frygtet sygdom

Mavedrejning er en af de mest frygtede sygdomme hos hunden. Den forekommer helt sporadisk (tilfældigt/uden mønster). Det er en helt akut lidelse. Mavesækken udspiles nogle timer efter måltidet. Herefter vender den sig en eller halvanden omgange. Resultatet er en meget ubehagelig tilstand, som kan sammenlignes med tarmslyng.
Store hunde er særligt udsat

Hvorfor visse hunderacer er særlig udsatte for mavedrejning, ved man ikke. Sygdommen forekommer sædvanligvis hos store racer med et dybt bryst. Det har f.eks. hønsehunde, grand danois, schæfer, dobermann og ulvehunde. Man mener, at det dybe bryst giver pladsforhold, som muliggør drejningen. Det er en erfaring, at drejningen forekommer efter indtagelse af et stort måltid. Fødens beskaffenhed spiller næppe nogen rolle.
Når maden ”gærer” i mavesækken, udvikles der luft. Udspilingen er første trin i sygdommen. Maven vender så rundt, og tarmen lukkes af. Det giver voldsomme koliksmerter. Hvad endnu værre er, at mavedrejning betyder aflukning af store blodkar. Herved udvikles et livstruende kredsløbs-shock. Blodtrykket falder dramatisk – og hurtigt. Kommer hunden ikke under hurtig behandling, dør den simpelthen af shock.

Behandlingen

Shock´et modvirkes ved indgivelse af store mængder saltvandslignende væske i blodårerne. Næste skridt er at forsøge at få frigjort gasserne med en mavesonde. Meget ofte er det umuligt at få luften op på denne måde. Man må da – ligesom ved en trommesyge-ko stikke en stor kanyle ind i mavesækken. Så kan luften passere ud denne vej. Hunden har forinden fået et smertestillende middel. Kommer gassen ud, letter smerterne noget.
Man kan så vælge at operere straks efter. Ved operationen tømmes maven for indhold, og den vendes på plads igen. Herefter sys mavesækken fast, således at den ikke kan vende sig igen. Det er en erfaring, at mange hunde får mavedrejning igen, når de først har haft det én gang. Undertiden vælger man at udsætte operationen til senere. Det forudsætter dog, at man har fastsyet en sonde, som, indtil operationen udføres, sikrer at nydannet luft kan passere.

Tiden er altafgørende

Når sygdommen er så frygtet blandt hundefolk, er det fordi, man ofte kommer for sent i gang med en behandling. Er hunden gået i et alvorligt shock, er udsigten for helbredelsen meget tvivlsom. Tidsfaktoren spiller en væsentlig rolle. Ved mavedrejningen vender også milten med rundt. Herved kan der ske varig skade på milten. Der kommer hurtig en slags koldbrand i milten. Derfor er det under operationen undertiden nødvendigt at fjerne milten.
Operationen kompliceres i dagene efter af problemer med hjerterytmen. Derfor kræver det nøje overvågning af patienten i de følgende dage. Det kan være nødvendigt at give speciel hjertemedicin for at styre hjerterytmen.
For at forbygge maveudvidning fremover fodres patienterne med små letfordøjelige måltider. Herved kan man forhåbentlig undgå gentagelser.

Sygeforsikring

Kommer patienten under behandling i tide er prognosen god. Under alle omstændigheder bliver der tale om et langt og kompliceret behandlingsforløb. Mavedrejning forekommer næsten altid om aftenen. Det medvirker til at fordyre behandlingen. Behandlingen er ofte kostbar og kommer uventet. Det sker ikke sjældent, at hundeejere, der ikke har tegnet en sygeforsikring, må vælge at lade deres bedste ven aflive, fordi de økonomiske konsekvenser af en behandling er for uoverkommelige. En sygeforsikring vil – på nær en mindre selvrisiko – dække alle omkostninger i forbindelse med behandlingen.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Mavedrejning hos hund Det var midt på søndag aften, da vagttelefonen ringede. En bekymret ejer af en schæfer hanhund på 7 år var i den anden ende af røret. ”Vi har været i byen, og er lige kommet hjem. Jeg tror den er helt gal med min hund. Han ligger og puster og stønner.” ”Er der noget unormalt at se på ham”, spurgte jeg. ”Han har meget ondt”, var svaret. ”Er han udspilet i maven?”. ”Ja, han er helt oppustet, og han vil ikke rejse sig.”
Klienten blev bedt om at tage af sted med hunden straks. Det lød som om, det kunne være en mavedrejning. Det var det! Tyve minutter senere ankom ejeren med sin hund. Den måtte bæres ind fra bilen. Bugen var udspilet som en på en ko med trommesyge. Hundens vejrtrækning var stønnende og besværet. Den var tydeligvis i store smerter. Patienten blev straks lagt i drop. På den måde kan man tilføre organismen væske (drop) i store mængder. En røntgenundersøgelse bekræftede mistanken: Mavesækken var drejet.

En frygtet sygdom

Mavedrejning er en af de mest frygtede sygdomme hos hunden. Den forekommer helt sporadisk (tilfældigt/uden mønster). Det er en helt akut lidelse. Mavesækken udspiles nogle timer efter måltidet. Herefter vender den sig en eller halvanden omgange. Resultatet er en meget ubehagelig tilstand, som kan sammenlignes med tarmslyng.
Store hunde er særligt udsat
Hvorfor visse hunderacer er særlig udsatte for mavedrejning, ved man ikke. Sygdommen forekommer sædvanligvis hos store racer med et dybt bryst. Det har f.eks. hønsehunde, grand danois, schæfer, dobermann og ulvehunde. Man mener, at det dybe bryst giver pladsforhold, som muliggør drejningen. Det er en erfaring, at drejningen forekommer efter indtagelse af et stort måltid. Fødens beskaffenhed spiller næppe nogen rolle.
Når maden ”gærer” i mavesækken, udvikles der luft. Udspilingen er første trin i sygdommen. Maven vender så rundt, og tarmen lukkes af. Det giver voldsomme koliksmerter. Hvad endnu værre er, at mavedrejning betyder aflukning af store blodkar. Herved udvikles et livstruende kredsløbs-shock. Blodtrykket falder dramatisk – og hurtigt. Kommer hunden ikke under hurtig behandling, dør den simpelthen af shock.

Behandlingen

Shock´et modvirkes ved indgivelse af store mængder saltvandslignende væske i blodårerne. Næste skridt er at forsøge at få frigjort gasserne med en mavesonde. Meget ofte er det umuligt at få luften op på denne måde. Man må da – ligesom ved en trommesyge-ko stikke en stor kanyle ind i mavesækken. Så kan luften passere ud denne vej. Hunden har forinden fået et smertestillende middel. Kommer gassen ud, letter smerterne noget.
Man kan så vælge at operere straks efter. Ved operationen tømmes maven for indhold, og den vendes på plads igen. Herefter sys mavesækken fast, således at den ikke kan vende sig igen. Det er en erfaring, at mange hunde får mavedrejning igen, når de først har haft det én gang. Undertiden vælger man at udsætte operationen til senere. Det forudsætter dog, at man har fastsyet en sonde, som, indtil operationen udføres, sikrer at nydannet luft kan passere.

Tiden er altafgørende

Når sygdommen er så frygtet blandt hundefolk, er det fordi, man ofte kommer for sent i gang med en behandling. Er hunden gået i et alvorligt shock, er udsigten for helbredelsen meget tvivlsom. Tidsfaktoren spiller en væsentlig rolle. Ved mavedrejningen vender også milten med rundt. Herved kan der ske varig skade på milten. Der kommer hurtig en slags koldbrand i milten. Derfor er det under operationen undertiden nødvendigt at fjerne milten.
Operationen kompliceres i dagene efter af problemer med hjerterytmen. Derfor kræver det nøje overvågning af patienten i de følgende dage. Det kan være nødvendigt at give speciel hjertemedicin for at styre hjerterytmen.
For at forbygge maveudvidning fremover fodres patienterne med små letfordøjelige måltider. Herved kan man forhåbentlig undgå gentagelser.

Sygeforsikring

Kommer patienten under behandling i tide er prognosen god. Under alle omstændigheder bliver der tale om et langt og kompliceret behandlingsforløb. Mavedrejning forekommer næsten altid om aftenen. Det medvirker til at fordyre behandlingen. Behandlingen er ofte kostbar og kommer uventet. Det sker ikke sjældent, at hundeejere, der ikke har tegnet en sygeforsikring, må vælge at lade deres bedste ven aflive, fordi de økonomiske konsekvenser af en behandling er for uoverkommelige. En sygeforsikring vil – på nær en mindre selvrisiko – dække alle omkostninger i forbindelse med behandlingen.

Leave a Reply