Search Posts

Matematik – brøker – potenser – kvadrater – trekanter mv.

Matematikkanalen
1: Lær at lægge brøker sammen og trække dem fra hinanden her
2: Lær at gange og dividere med brøker her
3: Lær at gå fra brøkdel til procent her
4: Lær at udregne procentdelen af helheden her
5: Lær at gå fra procentdel til helheden her
6: Lær at omregne udenlandsk valuta til danske kroner (kurs) her
7: Lær at omregne danske kroner til fremmed valuta her
8: Lær om potenser her
9: Lær at udregne kradratroden af 2 her
10: Lær at regne med bogstaver (algebra) her
11: Lær at udregne minus-parenteser her
12: Lær at gange en variabel ind i en parentes her
13: Lær at gange to parenteser med hinanden her
14: Lær at gange to parenteser med minus i her
15: Lær at sætte uden for en parentes her
16: Lær at udregne kvadratet på en toleddet størrelse her
17: Lær at udregne kvadratet på en toleddet størrelse med minus i her
18: Lær at udregne to tals sum og gang de to tals samme differens her
19: Lær om ligninger (introduktion) her
20: Lær en metode til at løse ligninger her
21: Lær at løse praktiske problemer med ligninger her
22: Lær at løse andengradsligninger her
23: Lær om praktiske erfaringer med funktioner her
24: Lær at tegne grafer for funktioner her
25: Lær om statistik (introduktion) her
26: Lær at sandsynligheden ved kast med en terning her
27: Lær at finde den statistiske sandsynlighed her
28: Lær at beregne forskellige sandsynligheder her
29: Lær at finde sandsynligheden ved et kast med to terninger her
30 Lær at identificere forskellige typer af trekanter her
31: Lær om specielle linier i en trekant her
32: Lær at regne med pythagoras her
33: Lær at beregne arealet af et rektangel og en trekant her
34: Lær at beregne arealet af en cirkel her
35: Lær at finde rumfanget (volumen) af en kasse, en cylinder og et prisme her
36: Lær om ensvinklede trekanter her
37: Lær hvordan man fører et bevis i matematik her

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply