Search Posts

Masterside – flere videoer på samme side

Don't repeat functions.
E.g. There can be only one <% Sub ImageHolder() %> in a content file.
But you can put any HTML element in any function.
Don't take function names seriously. E.g. You can put a video and some text in a ImageHolder() function.

=======================

<!DOCTYPE html PUBLIC "-W3CDTD XHTML 1.0 Strict//dk"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

</head>

<body></body>

</html>
<%

Response.CodePage = 65001

Response.CharSet = "utf-8"

%>

<!– IE browser Problem: Don't change anything above this line. –>

<!– NOTE: Include the master.asp file –>

<!–#include file=".master.asp"–>

<% Sub TitleTagHolder() %>
<title>DNA</title>
<% End Sub %>

<% Sub HeadingHolder() %>
<h1 class="post-title">
<a href="#">DNA</a>
</h1>
<% End Sub %>

<% Sub ImageHolder() %>
<div class="videoWrapper">
<iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="http://www.youtube.com/embed/b7Kl1c_eFQA?rel=0&autoplay=0&loop=0&wmode=opaque" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>
</div>
<br />
<img src="images/artikelbillede.jpg" />
<br />
<!– VIDEO TO ARTICLE 17 –>
<div class="videoWrapper">
<iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="http://www.youtube.com/embed/5QxaqvJ9S6Y?rel=0&autoplay=0&loop=0&wmode=opaque" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>
</div>
<% End Sub %>

<% Sub TextHolder() %>
<p>
<font color=”blue”>LIVETS OPBYGNING / DNA / NEDBRYDNING / BAKTERIER</font> <h2>Er bakteriers DNA mere stabilt? (art.17).</h2> Bakteriers DNA er cirkulære, og det er derfor måske mere stabilt, fordi der ikke er nogen ender, som er særlig udsatte for nedbrydning. Men på den anden side skal der blot ske ét brud på det cirkelformede bakterie-DNA for at situationen er ligesom hos planter og dyr. Når bakteriecellen dør, bliver enzymer i bakterien frigjort fra den styring, som de under normale forhold er underlagt i cellen, og nogle af disse enzymer vil være DNA-nedbrydende enzymer. Hvis bakterien kommer direkte i en dybfryser, når den dør, kan man nok forvente, at dens DNA vil være mere stabilt eller ligefrem meget stabilt. Men i andre situationer end dybfryser-situationen er der måske ikke den store forskel på nedbrydningshastigheden af bakterie-DNA i forhold til eukaryote organismers DNA.

</p>
<br />
<!– VIDEO TO ARTICLE 6 –>
<div class="videoWrapper">
<iframe width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="http://www.youtube.com/embed/jBWXGfsmszs?rel=0&autoplay=0&loop=0&wmode=opaque" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>
</div>
<br />
<p>

<font color=”blue”>LIVETS OPBYGNING / DNA / NEDBRYDNING </font> <h2>Har de fire baser i DNA forskellig stabilitet? (art.6).</h2> De kemiske forskelle, som findes i strukturen hos de fire baser i DNA betyder, at de har lidt forskellig stabilitet. Nukleotiderne, der danner DNA, er generelt meget stabile molekyler. De er derfor meget anvendelige til at bevare DNA og dennes genetiske information. Men der er stadigvæk nogle interne forskellige mellem DNA-baserne.

<font color=”blue”>LIVETS OPBYGNING / DNA / NEDBRYDNING </font> <h2>Hvilken betydning har DNA-basernes størrelse på deres stabilitet? (art.8).</h2> DNA danner basepar (af en purin og en pyrimidin). Puriner er store molekyler. Pyrimidiner er til sammenligning små molekyler. Disse små molekyler (altså pyrimidinerne) er generelt mere stabile end de store (purinerne), hvilken dog mere har med deres molekylstruktur at gøre end det forhold, at de er mindre molekyler. De store og de små DNA-…………..

etc.etc.etc…………..

</p>
<% End Sub %>

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply