Search Posts

Mars

Selv om man har fundet tegn på vand på Mars, er det næppe drikkeligt, da det må være meget saltholdigt. Derimod kunne man forestille sig, at drikkevand ville kunne udtrækkes fra ler og mineraler, som er vandholdige. Mars-atmosfærens indhold af 95% CO2 kan bruges til formålet. Ved at opvarme det til over 31 grader Celsius og komprimere det til over 72 gange atmosfærisk tryk bliver dette CO2 "superkritisk" og opfører sig derved som et meget effektivt opløsningsmiddel. (Superkritisk CO2 bruges f.eks. til at fjerne koffein fra kaffe). Det superkritiske CO2 kan ifølge forsøg fjerne 8% af vandet i vandholdige mineraler. Når trykket af CO2 sænkes til 60 atmosfæres tryk kondenserer dette som rent drikkevand. " New Scientist 6.juli 2002 bd.175 nr.2350 s.17
::

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply