Search Posts

lattergas-nitrogenoxid


LATTERGAS SKADELIGT

Nye undersøgelser tyder på, at lattergas (nitrogenoxid) kan giver fosterskader (Science 21.nov. 1980 s.899). Undersøgelserne er gjort på rotter og udført af University of Michigan Hospital. I undersøgelsen blev 32 hunrotter opdelt i 4 grupper efter parring. Den ene gruppe var kontrolgruppe, den 2. gruppe fik en kunstig blanding af kvælstof og ilt i ca. det samme forhold som i atmosfæren, den 3. gruppe fik en blanding af 75% lattergas og 25% ilt, og den 4. gruppe fik en lignende blanding af xenon og ilt. Xenon er et ligeså stærkt bedøvelsesmiddel som lattergas, men skader ikke rotterne. I grupperne nr. 1, 2 og 4, dvs. de to grupper der ikke bedøvedes, samt gruppen der bedøvedes med xenongas, var der 1% fosterskader, hvilket er den normale hyppighed. Derimod var der i gruppe nr 3, der bedøvedes med lattergas, 15% fosterskade. Eftersom xenon ikke gav fosterskader kan det ikke have været den almindelige bedøvelseseffekt, der gav skaden. Man vil umiddelbart spørge sig selv, hvorfor man ikke bruger xenon i stedet for lattergas som bedøvelsesmiddel. Men det skyldes uheldigvis, at xenon ikke er tilstrækkelig hyppig i atmosfæren. New Scientist 270 nov. 1980 s.577.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply