Search Posts

Kræftvaccine-patientspecifik

Kræftforskere ved Stanford Universitet har udviklet en behandlingsform mod kræft, som nu tages i brug som en vaccine mod en lymfekræftsygdom. Vaccinen er speciel ved at være specialdesignet til den enkelte patients specifikke tumor. Ved metoden bruges et antikræftmiddel, rituximab, i kombination med standardkemoterapi. Det forøger chancen for en vellykket behandling og forlænger overlevelsen hos patienter med den stadig mere almindelige blodkræfttype, som kaldes "aggressiv ikke-Hodgkins lymfom".

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply