Search Posts

KLIMAÆNDRINGER

HVOR TÆT ER VERDEN PÅ 1,5°C TEMPERATURSTIGNING? Se videoen her: http://buff.ly/2jLuPq4
Klimakonferencer i København: COP15 og forskernes klimakonference (BioNyt nr.147) Udgivet den 21. januar 2010 af Ole Terney ( webredaktør )

external image bn147k21.jpg

 • Drivhuseffekten er uden for enhver tvivl reel. Det er også uden for enhver tvivl, at mennesket har øget drivhuseffekten ved at udsende CO2og andre drivhusgasser i atmosfæren (så CO2-koncentrationen allerede nu formentlig er højere end den har været i de seneste 20 mill. år).
 • Ifølge IPCC’s “Special Report on Emission Scenarios” (SRES, 2000), kan vi uden modforholdsregler forvente, at CO2-koncentrationen i år 2100 vil være 75-350% over den koncentration, der var i atmosfæren, før mennesket begyndte at pumpe CO2 op i atmosfæren, dvs. til den tid mellem 490 og 1260 ppm.
 • Det ville være useriøst at påstå, at dette ikke vil medføre et varmetilskud til Jorden – spørgsmålet er kun, hvor meget varmetilskuddet er, og hvilke følgevirkninger, dette medfører.
 • For at besvare dette spørgsmål har forskere nu i rigtig mange år studeret dette, og tendensen i deres hovedkonklusioner er entydig – virkningerne vurderes større og større, jo mere viden man samler.
 • Tendensen for klimaskeptikerne er også entydig, de fastholder uændret, at mennesket ikke medfører nogen påvirkning af klimaet.
 • Det tyder på, at forskerne bliver klogere, medens klimaskeptikerne ikke bliver klogere!
 • Den sandsynlige årsag hertil kan læses i bladet.
 • Bladet indeholder konklusionerne fra forskerkonferencen i København forud for FN-Klimakonferencen samt fra COP15, herunder emnerne:
 • Københavnserklæringen "Copenhagen Accord" (oversat med forklaringer).
 • Forskernes konklusioner om: Havtemperaturen. Indlandsisen. Havstigning. Ekstremer. Økosystemerne. Tippepunkter. Aerosoler. Samfundenes sårbarhed. Megabyer. Klimaflygtninge. Konflikter. Vi har før håndteret store miljøproblemer. Drivhusgasserne. CO2-dræn. Målsætninger og handlinger. REDD-initiativet. Teknologier. Vedvarende energi. Biomasse. Politiske beslutninger. Lighedstanken.
 • BioNyt beskrev emnet klima i BioNyt nr. 146 og nr.129. Disse numre belyser også andre dele af problemkomplekset, og er derfor stadig aktuelt læsestof.
 • Publikationen BioNyt-147 "Klimakonferencer i København: COP15 og forskernes klimakonference". Pris: 125 kr (følgende eksemplarer: 75 kr). Køb BioNyt nr.147 her
 • Hvis man har brug for en download-version her og nu som e-bog kan det fås her.
 • BioNyt – Videnskabens Verden, Falkonergårdsvej 4, 1959 Frederiksberg C (tlf. 35376408). bionyt@gmail.com
 • Se iøvrigt

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply