Search Posts

KLima-solens-intensitet

Klimaændringer kan skyldes cyklusser i Solens intensitet. Sammenhængen mellem Solens aktivitet og klimaet på Jorden er dog ikke ligetil. Nu foreslår nogle forskere, at ozonlaget forstærker påvirkningerne fra Solen. Solaktiviteten kan måles som antallet af solpletter på Solens overflade. Denne variation gennemgår en cyklus med maximum og minimum hver 10-12 år, altså med ca. 11-års cyklusser. Når solaktiviteten er høj ankommer flere stråler til Jorden, men det medfører kun en ændring på 0,1%, og kun den øvre atmosfære påvirkes. Den første forøgede solindstråling medfører hurtigere ozondannelse i det øverste lag i atmosfæren, stratosfæren. Fortykkelsen af ozonlaget giver øget drivhuseffekt, som opvarmer stratosfæren endnu mere. Denne ekstra varme cirkulerer ned til det lavere lag, troposfæren. Når solaktiviteten er lav ankommer færre solstråler til Jorden. Det medfører langsommere ozondannelse i stratosfæren. Udtyndingen af ozonlaget giver nedsat drivhuseffekt, som afkøler stratosfæren, og effekten heraf når ned til det lavere lag, troposfæren. For at forstå omfanget af de menneskeskabte virkninger på Jordens klima må man naturligvis kende de naturlige klimaændringer, som skyldes Solens skiftende intensitet. Science 9.apr.1999 "Solar Cycle Variability, Ozone, and Climate" af Drew Shindell fra Columbia Universitet i New York m.fl; dshindell@giss.nasa.gov (e-mail), tlf. 212-678-5561, 212-678-5552 (fax). I samme Science nr. bragtes en kommentar af Richard Kerr.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply