Search Posts

Klima-oceanpumpen-ustabil

Den såkaldte oceanpumpe virker som et transportbånd, hvor koldt vand fra polerne synker ned og transporteres som dybvand til troperne. Ifølge ny forskning har ændringer i det nordlige Atlanterhav indflydelse på, hvor kraftig dette transportbånd bevæger sig. Istider har således afgørende indflydelse herpå, og derved kan varmeperioder opstå relativt hurtigt, dvs. i løbet af i størrelsesordenen tusinder år. Science 1.feb.2002.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply