Search Posts

Klima-Antarktis

Kolde somre på Antarktis igennem de senere årtier har medført fald i algevæksten i søer på Antarktis. Hver af årene mellem 1986 og 2000 faldt antallet af dyr i det største isfrie område på Antarktis, McMurdo Dry Valleys, med 10%. Over samme periode faldt primærproduktionen i søerne, dvs. indbygningen af CO2 i organisk carbon af planter og mikroorganismer, med så meget som 9%.

klima-antarktis

Gravity data show that Antarctic ice sheet is melting increasingly faster ::: Researchers 'weighed' Antarctica's ice sheet using gravitational satellite data and found that during the past decade, Antarctica's massive ice sheet lost twice the amount of ice in its western portion compared with what it accumulated in the east. Their conclusion — the southern continent's ice cap is melting ever faster.

  • Forskere 'vejet "Antarktis indlandsis hjælp gravitationelle satellitdata og fandt, at i løbet af det seneste årti, Antarktis massive iskappe mistet dobbelt så meget is i den vestlige del i forhold til, hvad den akkumulerede i øst. Deres konklusion – den sydlige kontinentets iskappe smelter stadig hurtigere. (bionyt.dk/163/kilde-135 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply