Search Posts

Kemiske-våben-påvisning-ved-brug-af-snyltehveps

Insekter som kemi-sensor

Påvisning / ved brug af snyltehvepse

Kemiske våben og andre farlige stoffer kan påvises med lugteevnen hos særlige snyltehvepse, som er eksperter i at finde frem til den larve, som de lægger æg i. Forsøg har vist, at snyltehvepsene på få minutter kan lære at forbinde lugten af et bestemt stof med, at de efterfølgende får tildelt sukkervand. Straks de mærker nogle få molekyler af stoffet flyver de til stedet, hvor belønningen uddeles. Dette kan registreres, og man har dermed et supereffektivt måleudstyr til f.eks. kemiske giftgasser, nervegifte eller eksplosive stoffer. Snyltehvepse-sensoren kan bæres af soldater i felten (2485). New Scientist 10. aug. 2002 s.20.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply