Search Posts

Kemi – guld

https://da.wikipedia.org/wiki/Guld (hentet 14. dec. 2015 kl. 13:26)

  1. Guld

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Disambig bordered fade.svgDisambig bordered fade.svgFor alternative betydninger, se Aurum (flertydig).||||~ Egenskaber ||

  • |||| || ||

||

  • ||

||

||

||

||

||

||

||

  • ||

||

||

||

||

||

||

||

  • ||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

  • ||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

  • ||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

  • ||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

||

external image 200px-Kanazawa_Gold_Factory.jpg
Guld kan forarbejdes til ekstremt tyndt folie, kaldet bladguld.
Guld er i sin rene form det mest formbare og duktile materiale der kendes: et enkelt gram af metallet kan hamres ud til en kvadratmeter bladguld. Det kan gøres tyndt nok til at blive gennemsigtigt; det lys der passerer får et blåt eller grønt skær, da guldet tilbagekaster de "modsatte" farver; rødt og gult.

  • Det rene guld er således for blødt til de fleste praktiske formål, og det bruges derfor i legeringer med andre metaller, som f.eks. sølv og kobber. Når guld benyttes til smykker angives dets renhed i karat: Rent guld er 24 karat, men til smykker benyttes ofte 22k, 18k eller 14k guld. Jo lavere "k" (karat), des højere er indholdet af sølv eller kobber i legeringen. Valget af metaller kan bruges til at justere farven på den resulterende legering; en større mængde af sølv, palladium eller nikkel giver hvidguld, mens en større mængde kobber giver rødguld.
  • Metallers farve skyldes atomernes evne til at absorbere og "genudsende" energien i de fotoner ("lyspartikler") der træffer det: Det er elektronerne i atomerne der er ansvarlige for dette, og for de fleste metallers vedkommende gør dette nogenlunde lige meget for alle bølgelængder, hvilket giver en omtrent grå nuance. For gulds (og kobbers) vedkommende påvirkes "elektron-havet" i metallet imidlertid af kvantemekaniske effekter, som giver markante forskelle i hvor meget lys metallet kan "genudsende" af de forskellige bølgelængder, og derfor har disse metaller en usædvanlig tydelig farve.
  • Det er muligt at størstedelen af alt guld i universet, og dermed på Jorden, er dannet ved de kosmiske begivenheder, der kaldes gammaglimt.[1][2]
  • Tekniske anvendelser

  • Guld har gennem århundreder været brugt som betalingsmiddel og til smykker, og i nyere tid også til en lang række tekniske formål.
  • Guld som betalingsmiddel

  • Indtil starten af 1900-tallet var udstedte mønters pålydende værdi generelt betinget af den pågældende mønts metalværdi. En mønt hvis metalværdi modsvarer dens pålydende værdi, kaldes en hovedmønt mens en mønt hvis metalværdi er lavere end den pålydende værdi, benævnes en skillemønt. I slutningen af 1800-tallet gik Danmark og andre stater over til guldstandarden, dvs. at de større cirkulationsmønter var baseret på guld, samt at værdien af en nationalbanks udsendte pengesedler modsvaredes af en tilsvarende beholdning af fysisk guld i banken. Guld kom derved til direkte at garantere for værdien af staternes møntfod, en rolle der tidligere havde været spillet af sølv. Nogle få lande arbejdede ikke med en ren guld- eller sølvstandard, men med en blanding af de to, en såkaldt bimetal-standard. Systemet med guld-understøttelse af den udstedte valuta blev for de fleste staters vedkommende suspenderet i forbindelse med udbruddet af 1. verdenskrig. Senere forsøg på at genindføre guldstandarden blev generelt opgivet i slutningen af 1920'erne på grund af den daværende økonomiske krise. For Danmarks vedkommende var den danske krones værdi på daværende tidspunkt faldet i forhold til det britiske pund der stadig var bundet til guldet, og en genindførsel af "guldkronen" (i konservativ presse omtalt som "den ærlige krone") ville derfor medføre en revaluering med tab af konkurrenceevne til følge. Regeringen Madsen-Mygdal genindførte guldstandarden på trods af modstand fra Socialdemokratiet, der frygtede et tab af arbejdspladser som følge af revalueringen. Denne gang optrådte guldstandarden i form af en guldbarrestandard, hvilket vil sige at guldmønter ikke indgik i det egentlige pengeomløb, men at Nationalbanken påtog sig at omveksle større pengebeløb til guldbarrer. Da en standard-guldbarre vejer 12,5 kilo, var adgangen til guldindløselighed reelt forbeholdt indehavere af meget store pengebeløb. Danmark afskaffede definitivt guldstandarden efter at Storbritannien, Danmarks største samhandelspartner, selv afskaffede guldstandarden i 1931. Der findes ikke længere stater hvis pengeudstedelse er 100% understøttet af guld. Under guldstandarden udstedtes egentlige cirkulationsmønter normalt i legeringer af maksimalt 22 karats (91,67%) finhed. De danske 10 og 20-krone mønter i guld havde en finhed på 900/1000.[3] På grund af disses i samtiden høje værdi blev de dog kun brugt i mindre omfang. I Danmark benyttedes til daglig handel først og fremmest mønter i bronze eller sølv.
  • Visse lande udsteder stadig guldmønter: De såkaldte Canadian Gold Maple Leafs, Australian Gold Nuggets og østrigske Wiener Philharmonikere er de reneste af denne type mønter, med 99,99% guld. Den kinesiske panda har finheden 99,90%. Sydafrika, USA og Storbritannien udgiver hhv. Krugerrands, American Gold Eagles og britiske Gold Sovereigns og Gold Britannias, i alle tilfælde med en lødighed af 22 karat. Den lavere lødighed skyldes tradition samt et ønske om at lave et stærkere produkt, idet guld er meget blødt i ren tilstand. Ingen af disse mønter er beregnet til dagligt brug hvilket ses af deres generelt meget lave pålydende værdier sammenholdt med mønternes faktiske metalværdi. I stedet fungerer de først og fremmest som anbringelsesmetode for større værdier, blandt personer der ikke har tillid til deres lokale pengevæsen. Denne skik er først og fremmest udbredt i Asien og Mellemøsten. Mange lande i disse områder har love der forbyder privatpersoner at eje guld med undtagelse af mønter og smykker. Udstedelsen af mønter af rent guld kan derfor omgå sådanne forbud. Et tilsvarende forbud fandtes tidligere også i Danmark. Den første stat der udstedte denne type mønter var Sydafrika med udstedelsen af den såkaldte krugerrand der indeholder 31,1 gram finguld.. Dette svarer til 1 ounze troy, hvilket er den enhed som ædelmetaller noteres i på London Stock Exchange og New York Stock Exchange. Udstedelsen af krugerrands sikrede Sydafrika en eksportindtægt på et tidspunkt hvor landet var underlagt international handelsblokade på grund af apartheidstyret, idet veksling af valuta ikke var omfattet af handelsblokaden. Som kuriosum kan bemærkes at Letland i 1998 udstedte en 100 lats guldmønt i 16,2 g finguld,[4] som officielt blev anset som almindeligt betalingsmiddel.[5]
  • Guldet i guldbarrer er til gengæld ofte 24 karat, fordi de modsat mønter ikke behøver være hårde eller slidstærke. Deres brug som investerings– og betalingsinstrument understreges af, at finguld er tildelt en tre-bogstavs-forkortelse på linje med alverdens valutaer; XAU.
  • Smykker af guld

  • Smykker af guld indeholder næsten altid andre metaller, primært for at gøre metallet modstandsdygtigt overfor slitage, og har karat-tal mellem 8 og 22. Det "andet" metal er oftest i vid udstrækning kobber, som giver legeringen lidt af dets karakteristiske rødlige farve. 14 karat guld hvor "resten" af metallet er kobber, har en farve der ligner visse bronzelegeringer til forveksling.
  • Ved at bruge jern og aluminium kan man skabe henholdsvis blå og violette guld-legeringer, men det bruges meget sjældent i smykke-sammenhænge. Palladium og nikkel giver en sølvhvid legering og blanding med sølv giver en grøn-gul farve; nikkel er langt det billigste, men da det er giftigt, er der lovgrænser for hvor meget nikkel sådanne smykker må afgive.
  • Ud over metallet til selve smykket indgår guld også i det loddemetal der bruges i fremstillingen af smykket: i et kvalitetsprodukt bør loddemetallet være af en karat der svarer til karaten af smykkets øvrige "bestanddele". Loddemetal af den art fremstilles med en lang række karat-tal, og i forskellige farver der matcher de føromtalte legeringer. Dertil laves loddemetallet med op til tre forskellige smeltepunkter; ved at bruge varianterne med det højeste smeltepunkt først, kan en guldsmed opbygge ganske komplicerede arbejder med talrige lodninger.
  • Medicinske anvendelser

  • I middelalderen troede man at guld var gavnligt for helbredet; noget så sjældent og smukt som guld måtte nødvendigvis være gavnligt. Selv i dag tilskriver visse alternative behandlere metallisk guld helbredende egenskaber.
  • Visse guld-holdige salte virker ganske vist infektionsbekæmpende og bruges i behandlingen af gigt og lignende lidelser, men det er vel at mærke kun salte og radioaktive isotoper af guld der finder anvendelse i den moderne lægevidenskab. Som eksempel på det sidste kan nævnes isotopen 198Au med en halveringstid på 2,7 døgn, som bruges i strålingsterapi mod visse former for kræft.
  • Til gengæld bruges guld indenfor tandlæge-gerningen, hvor det meget formbare guld nemt kan tilpasses i broer og kroner der matcher de tilbageværende tænder, og generelt giver bedre resultater end andre materialer. Brug af guldkroner for de mest synlige tænder betragtes som attraktivt i visse kulturkredse, og uattraktivt i andre.
  • Farvestof og overfladebehandling

  • Guld bruges som farvestof i glas, som derved får en intens, dybrød farve. Andre guld-baserede farvestoffer bruges til fotografier, hvor det kan gøre sort/hvide fotos lavet med sølvbromid let brunlige eller blålige, eller forbedre stabiliteten.
  • Guld kan også bruges som farvestof i mad. Dets e-nummer er E-175.
  • Guld, eller legeringer af guld og palladium, bruges til at "overfladebehandle" biologiske prøver og andre elektrisk isolerende emner der skal undersøges med scanning-elektronmikroskop. Guld er idéelt til dette formål af tre grunde
   • Guldets gode ledeenskaber bortleder den statiske elektricitet der "opsamles" på emnet under på grund af mikroskopets elektronstråle.
   • Guld er godt til at standse de elektroner der træffer det på overfladen af emnet: Trænger de for langt ind, bliver billedet af det sløret.
   • Guld afgiver mange sekundære elektroner, som er dem scanning-elektronimikroskopet bruger til at danne billedet.
  • Da guld reflekterer de meste både synligt og infrarødt lys, bruges det ofte i rumfarten til at beskytte mod den intense solstråling uden for Jordens atmosfære: Som gyldne folier på satellitter og rumfartøjer, og i et ganske tyndt lag i visiret på astronauternes rumdragter. Tilsvarende bruges guldfolie i visse Formel 1-racerbiler som varmeafskærmning i motorrummet. Og i compact discs af høj kvalitet ses guld undertiden brugt som det reflekterende lag i skiven.
  • Elektronik

  • Guld er en udmærket leder af elektrisk strøm, hvilket er blevet udnyttet til ledninger til meget stærke strømme. Både sølv og kobber er bedre til at lede strømmen, målt rumfang for rumfang, men guld er mere korrosionsbestandigt.
  • Den gode ledningsevne udnyttes i forskellige slags elektriske stik af høj kvalitet, hvis "ben", kontaktflader osv. overtrækkes med guld. Der hersker en del debat om hvorvidt guldet giver bedre lyd, billeder, dataforbindelse osv. som nogen hævder, men sådanne stikforbindelser må alt andet lige være mere korrosionsbestandige. Af samme grund bruges guld på overfladen af de elektriske dele i visse typer elektriske kontakter.
  • Gyldne fødevarer

  • Bladguld samt guld i flager og som pulver bruges i visse madvarer, specielt i slik: I E-nummer-systemet for tilsætningsstoffer i mad klassificeres guld som et farvestof, og har nummer E-175. Guld i flager blev brugt i middelalderen af den europæiske adel, dels for at demonstrere værtens velstand, dels ud fra føromtalte formodning om at det er gavnligt for helbredet.
  • Da guld kemisk set er meget lidt reaktionsvilligt, indgår heller ikke i madens og vores fordøjelses kemi, og af samme grund smager det heller ikke af noget. Det har heller ingen næringsmæssig værdi, og forlader fordøjelseskanalen i uforandret kemisk form.
  • Symbolik

  • Guld er et ædelmetal, der sættes i forbindelse med solen, men også som symbol på overjordisk storhed, eller rigdom og velstand. Guld symboliserer evigheden, erkendelse og troskab. Alkymister betragtede guld som noget ædelt, i stræben efter lutring, esoterisk erkendelse, og det højeste trin i åndelig udvikling. I Kina betragtedes guld som solens metal og uressensen yang. Astrologisk hører guld til stjernetegnet løven.
  • I kristendommen symbol på himmellyset og fuldkommenheden. I drømme kan guld betyde ny erkendelse og bevidsthedsudvidelse. Symboliserer maskuline værdier, i kvinders drømme animus. I auraen tydes guld som besiddelse af stor, gammel østerlandsk visdom.
  • Nummer et i de Olympiske Lege og ved mesterskaber får guldmedaljer. Guldmedaljerne til OL er dog lavet af 92,5 % sølv.[6]
  • Guldbryllup afholdes efter 50 års ægteskab.
  • Forekomst og udvinding

external image 150px-GoldOreUSGOV.jpg
Guldholdig malm.
Udvinding af guld er økonomisk rentabelt hvis råmaterialet indeholder blot et halvt gram guld per ton. De malme der brydes i åbne miner indeholder mellem 1 og 5 gram guld per ton, og fra underjordiske miner brydes malm med omkring 3 gram per ton. Først ved et indhold på 30 gram per ton er guldet synligt for det blotte øje, så de malme der brydes i de fleste guldminer ligner almindeligt klippemateriale.

  • Produktion på landjorden

  • Omkring halvdelen af alt guld i verden stammer (anslået 145.000 tons ved udgangen af 2001) fra Sydafrika, hvor man har udvundet det siden 1880'erne. I 1970 stod Sydafrika bag 79 procent af verdensproduktionen med omkring 1000 tons. I 2007 var landets produktion faldet til blot 272 tons, primært på grund af stigende tekniske vanskeligheder ved udvindingen, skiftende økonomiske forhold, og stramninger i sikkerhedsreglerne for minedrift. Netop dét år "overhalede" Kina Sydafrika med en produktion på 276 tons; det er første gang siden 1905 Sydafrika har måtte se sig overgået.

external image 250px-Gold_world_production.png
Årlig verdensproduktion af guld de sidste godt 100 år.
Andre væsentlige guldproducenter er USA, Australien, Rusland og Peru. I Sydamerika arbejdes der med et kontroversielt projekt, Pascua Lama, som handler om at udnytte de rige guldfelter i bjergene i Atacamaørkenen nær grænsen mellem Chile og Argentina.

  • Behandlingen af råmaterialet fra minerne sker enten ved Wohlwill-processen eller Miller-processen, om end der findes andre metoder.
  • En gigantisk kviksølvforurening truer flere områder i verden som følge af udvinding af guld ved hjælp af kviksølv. Det gælder filippinske guldgravere, der udleder mellem 200 og 500 ton kviksølv i naturen årligt ved småskala-minedrift.[7]
  • Guld fra havvand

  • Verdenshavene indeholder betydelige mængder guld, men fordelt jævnt i alt havvandet bliver koncentrationen uhyre lav; mellem 0,1 og 0,2 milligram per ton vand. En række mennesker har hævdet at have fundet en rentabel måde at udvinde dette guld, men det har i alle tilfælde været fejltagelser eller direkte svindel.
  • Fritz Haber forsøgte at udvikle en kommerciel metode til at udvinde havets guld, i et forsøg på at finansiere de krigserstatninger, Tyskland var blevet pålagt efter 1. verdenskrig. Desværre havde han overvurderet guldkoncentrationen i havet, og den tyske regering endte med at bruge flere penge, end de små mængder udvundet guld kunne indbringe.

external image 200px-Gold-crystals.jpg
Syntetisk fremstillet guld

  • Bemærk målestokken

Alkymisternes gamle drøm om at omdanne mindre ædle materialer til guld er kommet indenfor teknisk rækkevidde i moderne tid, men processen er langt fra rentabel og forventes ikke at blive det indenfor en overskuelig fremtid.

  • Historie

  • Mennesket har kendt til guld og brugt det til udsmykning og ritualer siden forhistorisk tid; det kan have været det første metal, mennesket har brugt. I egyptiske hieroglyffer beskriver kong Tushratta fra 2600 f.Kr., hvordan guld var "mere rigeligt en skidt" på den tid. Egypten og Nubien havde naturresourcer, der gjorde dem til væsentlige guldproducenter gennem det meste af historien.
  • Guld nævnes ofte i Bibelens Gamle Testamente, første gang allerede i Skabelsesberetningen. Det sydøstlige "hjørne" af Sortehavet var kendt for sine guldforekomster, hvis udvinding siges at gå tilbage til kong Midas tid; her fremstillede man mønter for første gang i historien mellem 643 og 640 f.Kr.

external image 200px-Tutmask.jpg
Tut-ank-Amons dødsmaske.
Mali-riget i Vestafrika var berømmet i den gamle Verden for sine enorme mængder guld. Rigets hersker, Mansa Musa blev berømt for sin pilgrimsrejse til Mekka i 1324: Da han nåede Cairo i juli med nærved 100 kameler og et følge på tusindvis af mennesker, gav han så meget guld bort, at det tog mere end et årti for landene i Nordafrika at komme sig over den kraftige inflation, det medførte.

  • Den europæiske udforskning af Amerika var i høj grad drevet af meldinger om de rigelige og overdådige guldsmykker, som de indfødte i Centralamerika, Peru og Colombia bar.
  • Op igennem det 19. århundrede udløstes flere gange "guldfeber", når nye store forekomster blev opdaget. Det første væsentlige tilfælde af guldfeber i USA skete i en lille by kaldet Dahlonega, og andre tilfælde indtraf i Californien, Colorado, Otago, Australien, Witwatersrand og måske mest berømt Klondike.
  • Isotoper af guld

  • Naturligt forekommende guld består af én enkelt isotop; 197Au, og dertil kendes 36 radioaktive isotoper, hvoraf 195Au er den mest "langlivede", med en halveringstid på godt 186 døgn.
  • Noter

  1. Forskere har fundet guldets kilde. Videnskab.dk
  2. Gammaglimt afslører kosmisk kæmpekollision. Videnskab.dk
  3. Guldpriser
  4. 100 lats (Ls 100 in short) | Bank of Latvia
  5. 1996_98 | Bank of Latvia
  6. Olympic Facts & Figures– United States Olympic Committee

Gigantisk kviksølvkatastrofe truer Filippinerne. Videnskab.dk 2010

= = = = =https://en.wikipedia.org/wiki/Gold (hentet 14. dec. 2015 kl. 13:41)

Gold From Wikipedia, the free encyclopedia
This article is about the element. For the color, see Gold (color). For other uses, see Gold (disambiguation).
"Element 79" redirects here. For the short story and anthology by Fred Hoyle, see Element 79 (anthology).
Gold, 79Au||||= Gold-crystals.jpgGold-crystals.jpg
||
||
General properties
Name, symbol
gold, Au
Appearance
metallic yellow
Pronunciation
/ˈɡoʊld/
//**GOHLD**//
Gold in the periodic table

Hydrogen (diatomic nonmetal)Hydrogen (diatomic nonmetal)

Helium (noble gas)Helium (noble gas)

Lithium (alkali metal)Lithium (alkali metal)

Beryllium (alkaline earth metal)Beryllium (alkaline earth metal)

Boron (metalloid)Boron (metalloid)

Carbon (polyatomic nonmetal)Carbon (polyatomic nonmetal)

Nitrogen (diatomic nonmetal)Nitrogen (diatomic nonmetal)

Oxygen (diatomic nonmetal)Oxygen (diatomic nonmetal)

Fluorine (diatomic nonmetal)Fluorine (diatomic nonmetal)

Neon (noble gas)Neon (noble gas)

Sodium (alkali metal)Sodium (alkali metal)

Magnesium (alkaline earth metal)Magnesium (alkaline earth metal)

Aluminium (post-transition metal)Aluminium (post-transition metal)

Silicon (metalloid)Silicon (metalloid)

Phosphorus (polyatomic nonmetal)Phosphorus (polyatomic nonmetal)

Sulfur (polyatomic nonmetal)Sulfur (polyatomic nonmetal)

Chlorine (diatomic nonmetal)Chlorine (diatomic nonmetal)

Argon (noble gas)Argon (noble gas)

Potassium (alkali metal)Potassium (alkali metal)

Calcium (alkaline earth metal)Calcium (alkaline earth metal)

Scandium (transition metal)Scandium (transition metal)

Titanium (transition metal)Titanium (transition metal)

Vanadium (transition metal)Vanadium (transition metal)

Chromium (transition metal)Chromium (transition metal)

Manganese (transition metal)Manganese (transition metal)

Iron (transition metal)Iron (transition metal)

Cobalt (transition metal)Cobalt (transition metal)

Nickel (transition metal)Nickel (transition metal)

Copper (transition metal)Copper (transition metal)

Zinc (transition metal)Zinc (transition metal)

Gallium (post-transition metal)Gallium (post-transition metal)

Germanium (metalloid)Germanium (metalloid)

Arsenic (metalloid)Arsenic (metalloid)

Selenium (polyatomic nonmetal)Selenium (polyatomic nonmetal)

Bromine (diatomic nonmetal)Bromine (diatomic nonmetal)

Krypton (noble gas)Krypton (noble gas)

Rubidium (alkali metal)Rubidium (alkali metal)

Strontium (alkaline earth metal)Strontium (alkaline earth metal)

Yttrium (transition metal)Yttrium (transition metal)

Zirconium (transition metal)Zirconium (transition metal)

Niobium (transition metal)Niobium (transition metal)

Molybdenum (transition metal)Molybdenum (transition metal)

Technetium (transition metal)Technetium (transition metal)

Ruthenium (transition metal)Ruthenium (transition metal)

Rhodium (transition metal)Rhodium (transition metal)

Palladium (transition metal)Palladium (transition metal)

Silver (transition metal)Silver (transition metal)

Cadmium (transition metal)Cadmium (transition metal)

Indium (post-transition metal)Indium (post-transition metal)

Tin (post-transition metal)Tin (post-transition metal)

Antimony (metalloid)Antimony (metalloid)

Tellurium (metalloid)Tellurium (metalloid)

Iodine (diatomic nonmetal)Iodine (diatomic nonmetal)

Xenon (noble gas)Xenon (noble gas)

Caesium (alkali metal)Caesium (alkali metal)

Barium (alkaline earth metal)Barium (alkaline earth metal)

Lanthanum (lanthanide)Lanthanum (lanthanide)

Cerium (lanthanide)Cerium (lanthanide)

Praseodymium (lanthanide)Praseodymium (lanthanide)

Neodymium (lanthanide)Neodymium (lanthanide)

Promethium (lanthanide)Promethium (lanthanide)

Samarium (lanthanide)Samarium (lanthanide)

Europium (lanthanide)Europium (lanthanide)

Gadolinium (lanthanide)Gadolinium (lanthanide)

Terbium (lanthanide)Terbium (lanthanide)

Dysprosium (lanthanide)Dysprosium (lanthanide)

Holmium (lanthanide)Holmium (lanthanide)

Erbium (lanthanide)Erbium (lanthanide)

Thulium (lanthanide)Thulium (lanthanide)

Ytterbium (lanthanide)Ytterbium (lanthanide)

Lutetium (lanthanide)Lutetium (lanthanide)

Hafnium (transition metal)Hafnium (transition metal)

Tantalum (transition metal)Tantalum (transition metal)

Tungsten (transition metal)Tungsten (transition metal)

Rhenium (transition metal)Rhenium (transition metal)

Osmium (transition metal)Osmium (transition metal)

Iridium (transition metal)Iridium (transition metal)

Platinum (transition metal)Platinum (transition metal)

Gold (transition metal)Gold (transition metal)

Mercury (transition metal)Mercury (transition metal)

Thallium (post-transition metal)Thallium (post-transition metal)

Lead (post-transition metal)Lead (post-transition metal)

Bismuth (post-transition metal)Bismuth (post-transition metal)

Polonium (post-transition metal)Polonium (post-transition metal)

Astatine (metalloid)Astatine (metalloid)

Radon (noble gas)Radon (noble gas)

Francium (alkali metal)Francium (alkali metal)

Radium (alkaline earth metal)Radium (alkaline earth metal)

Actinium (actinide)Actinium (actinide)

Thorium (actinide)Thorium (actinide)

Protactinium (actinide)Protactinium (actinide)

Uranium (actinide)Uranium (actinide)

Neptunium (actinide)Neptunium (actinide)

Plutonium (actinide)Plutonium (actinide)

Americium (actinide)Americium (actinide)

Curium (actinide)Curium (actinide)

Berkelium (actinide)Berkelium (actinide)

Californium (actinide)Californium (actinide)

Einsteinium (actinide)Einsteinium (actinide)

Fermium (actinide)Fermium (actinide)

Mendelevium (actinide)Mendelevium (actinide)

Nobelium (actinide)Nobelium (actinide)

Lawrencium (actinide)Lawrencium (actinide)

Rutherfordium (transition metal)Rutherfordium (transition metal)

Dubnium (transition metal)Dubnium (transition metal)

Seaborgium (transition metal)Seaborgium (transition metal)

Bohrium (transition metal)Bohrium (transition metal)

Hassium (transition metal)Hassium (transition metal)

Meitnerium (unknown chemical properties)Meitnerium (unknown chemical properties)

Darmstadtium (unknown chemical properties)Darmstadtium (unknown chemical properties)

Roentgenium (unknown chemical properties)Roentgenium (unknown chemical properties)

Copernicium (transition metal)Copernicium (transition metal)

Ununtrium (unknown chemical properties)Ununtrium (unknown chemical properties)

Flerovium (post-transition metal)Flerovium (post-transition metal)

Ununpentium (unknown chemical properties)Ununpentium (unknown chemical properties)

Livermorium (unknown chemical properties)Livermorium (unknown chemical properties)

Ununseptium (unknown chemical properties)Ununseptium (unknown chemical properties)

Ununoctium (unknown chemical properties)Ununoctium (unknown chemical properties)

Ag

Au

Rg
platinum ← gold → mercury

Atomic number (Z)
79
Group, block
group 11, d-block
Period
period 6
Element category
transition metal
Standard atomic weight (±) (Ar)
196.966569(5)[1[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-IUPAC-1|]]]
Electron configuration
[Xe] 4f14 5d10 6s1
per shell
2, 8, 18, 32, 18, 1
Physical properties
Phase
solid
Melting point
1337.33 K ​(1064.18 °C, ​1947.52 °F)
Boiling point
3243 K ​(2970 °C, ​5378 °F)
Density near r.t.
19.30 g/cm3
when liquid, at m.p.
17.31 g/cm3
Heat of fusion
12.55 kJ/mol
Heat of vaporization
342 kJ/mol
Molar heat capacity
25.418 J/(mol·K)
**vapor pressure**
P (Pa)
1
10
100
1 k
10 k
100 k
at T (K)
1646
1814
2021
2281
2620
3078
Atomic properties
Oxidation states
5, 3, 2, 1, −1, −2, −3 ​(an amphoteric oxide)
Electronegativity
Pauling scale: 2.54
Ionization energies
1st: 890.1 kJ/mol
2nd: 1980 kJ/mol
Atomic radius
empirical: 144 pm
Covalent radius
136±6 pm
Van der Waals radius
166 pm
Miscellanea
Crystal structure
face-centered cubic (fcc)
Face centered cubic crystal structure for goldFace centered cubic crystal structure for gold
Speed of sound thin rod
2030 m/s (at r.t.)
Thermal expansion
14.2 µm/(m·K) (at 25 °C)
Thermal conductivity
318 W/(m·K)
Electrical resistivity
22.14 nΩ·m (at 20 °C)
Magnetic ordering
diamagnetic[2[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-2|]]]
Tensile strength
120 MPa
Young's modulus
79 GPa
Shear modulus
27 GPa
Bulk modulus
180 GPa[3[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-3|]]]
Poisson ratio
0.4
Mohs hardness
2.5
Vickers hardness
188–216 MPa
Brinell hardness
188–245 MPa
CAS Number
7440-57-5
History
Naming
from Latin aurum, meaning gold
Discovery
In the Middle East (before 6000 BCE)
Most stable isotopes of gold

iso
NA
half-life
DM
DE (MeV)
DP
195Au
syn
186.10 d
ε
0.227
195Pt
196Au
syn
6.183 d
ε
1.506
196Pt
β−
0.686
196Hg
197Au
100%

(α)
0.9545
193Ir
198Au
syn
2.69517 d
β−
1.372
198Hg
199Au
syn
3.169 d
β−
0.453
199Hg

Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

· references
Gold is a chemical element with symbol Au (from Latin: aurum) and atomic number 79. In its purest form, it is a bright, slightly reddish yellow, dense, soft, malleable and ductile metal. Chemically, gold is a transition metal and a group 11 element. It is one of the least reactive chemical elements, and is solid under standard conditions. The metal therefore occurs often in free elemental (native) form, as nuggets or grains, in rocks, in veins and in alluvial deposits. It occurs in a solid solution series with the native element silver (as electrum) and also naturally alloyed with copper and palladium. Less commonly, it occurs in minerals as gold compounds, often with tellurium (gold tellurides).
Gold's atomic number of 79 makes it one of the higher atomic number elements that occur naturally in the universe. It is thought to have been produced in supernova nucleosynthesis from the collision of two neutron stars[4[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-4|]]] and to have been present in the dust from which the Solar System formed. Because the Earth was molten when it was just formed, almost all of the gold present in the early Earth probably sank into the planetary core. Therefore, most of the gold that is present today in the Earth's crust and mantle is thought to have been delivered to Earth later, by asteroid impacts during the late heavy bombardment, about 4 billion years ago.
Gold resists attacks by individual acids, but it can be dissolved by aqua regia (nitro-hydrochloric acid, literally "royal water"). The acid mixture causes the formation of a soluble gold tetrachloride anion. Gold metal also dissolves in alkaline solutions of cyanide, which are used in mining and electroplating. It is insoluble in nitric acid, which dissolves silver and base metals, a property that has long been used to refine gold and to confirm the presence of gold in items, giving rise to the term acid test; it dissolves in mercury, though, forming amalgam alloys, but this is not a chemical reaction.
This metal has been a valuable and highly sought-after precious metal for coinage, jewelry, and other arts since long before the beginning of recorded history. In the past, a gold standard was often implemented as a monetary policy within and between nations, but gold coins ceased to be minted as a circulating currency in the 1930s, and the world gold standard was finally abandoned for a fiat currency system after 1976. The historical value of gold was rooted in its medium rarity, easy handling and minting, easy smelting, corrosion resistance, distinct color, and non-reactivity to other elements.
A total of 183,600 tonnes of gold is in existence above ground, as of 2014.[5[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-5|]]] This is equivalent to 9513 m3 of gold. The world consumption of new gold produced is about 50% in jewelry, 40% in investments, and 10% in industry.[6[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-oil-price.com-worlds-gold-consumption_2011-6|]]] Gold’s high malleability, ductility, resistance to corrosion and most other chemical reactions, and conductivity of electricity have led to its continued use in corrosion resistant electrical connectors in all types of computerized devices (its chief industrial use). Gold is also used in infrared shielding, colored-glass production, gold leafing, and tooth restoration. Certain gold salts are still used as anti-inflammatories in medicine.

Contents

Etymology

"Gold" is cognate with similar words in many Germanic languages, deriving via Proto-Germanic *//gulþą// from Proto-Indo-European *//ǵʰelh₃-// ("to shine, to gleam; to be yellow or green").[7[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-7|]]][8[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-8|]]]
The symbol Au is from the Latin: aurum, the Latin word for "gold".[9[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-9|]]] The Proto-Indo-European ancestor of aurum was *h₂é-h₂us-o-, meaning "glow". This word is derived from the same root (Proto-Indo-European *h₂u̯es- "to dawn") as //*h₂éu̯sōs//, the ancestor of the Latin word Aurora, "dawn".[10[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-10|]]] This etymological relationship is presumably behind the frequent claim in scientific publications that aurum meant "shining dawn".[11[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-Brathwaite-11|]]]

Characteristics

Gold is the most malleable of all metals; a single gram can be beaten into a sheet of 1 square meter, or an ounce into 300 square feet. Gold leaf can be beaten thin enough to become transparent. The transmitted light appears greenish blue, because gold strongly reflects yellow and red.[12[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-12|]]] Such semi-transparent sheets also strongly reflect infrared light, making them useful as infrared (radiant heat) shields in visors of heat-resistant suits, and in sun-visors for spacesuits.[13[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-13|]]] Gold is a good conductor of heat and electricity and reflects infrared radiation strongly.
In addition, gold is very dense: a cubic meter has a mass of 19,300 kg. By comparison, the density of lead is 11,340 kg/m3, and that of the densest element, osmium, is 22,588 ± 15 kg/m3.[14[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-Densest-14|]]]

Chemistry

Gold is unaffected by oxygen at any temperature[clarification needed][citation needed]; similarly, it does not react with ozone[citation needed]. Gold is strongly attacked by fluorine at dull-red heat[15[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-15|]]][16[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-16|]]] to form gold(III) fluoride.
Powdered gold reacts with chlorine at 180 °C to form AuCl3.[17[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-17|]]] Gold reacts with bromine at 140 °C to form gold(III) bromide, but reacts only very slowly with iodine to form the monoiodide.
Gold does not react with sulfur directly,[18[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-library.lanl.gov-18|]]] but gold(III) sulfide can be made by passing hydrogen sulfide through a dilute solution of gold(III) chloride or chlorauric acid.
Gold readily dissolves in mercury at room temperature to form an amalgam, and forms alloys with many other metals at higher temperatures. These alloys can be produced to modify the hardness and other metallurgical properties, to control melting point or to create exotic colors.[19[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-coloredgold-19|]]]
Gold reacts with potassium, rubidium, caesium, or tetramethylammonium, to form the respective auride salts, containing the Au− ion. Caesium auride is perhaps the most famous.
Gold is unaffected by most acids. It does not react with hydrofluoric, hydrochloric, hydrobromic, hydriodic, sulfuric, or nitric acid. It does react with aqua regia, a mixture of nitric and hydrochloric acids, and with selenic acid.
Gold is similarly unaffected by most bases. It does not react with aqueous, solid, or molten sodium or potassium hydroxide. It does however, react with sodium or potassium cyanide under alkaline conditions when oxygen is present to form soluble complexes.[18[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-library.lanl.gov-18|]]]
Common oxidation states of gold include +1 (gold(I) or aurous compounds) and +3 (gold(III) or auric compounds). Gold ions in solution are readily reduced and precipitated as metal by adding any other metal as the reducing agent. The added metal is oxidized and dissolves, allowing the gold to be displaced from solution and be recovered as a solid precipitate.

Color

external image 220px-Ag-Au-Cu-colours-english.svg.png
Different colors of Ag-Au-Cu alloys
Whereas most other pure metals are gray or silvery white, gold is slightly reddish yellow.[20[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-chem-20|]]] This color is determined by the density of loosely bound (valence) electrons; those electrons oscillate as a collective "plasma" medium described in terms of a quasiparticle called a plasmon. The frequency of these oscillations lies in the ultraviolet range for most metals, but it falls into the visible range for gold due to subtle relativistic effects that affect the orbitals around gold atoms.[21[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-21|]]][22[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-22|]]] Similar effects impart a golden hue to metallic caesium.
Common colored gold alloys such as rose gold can be created by the addition of various amounts of copper and silver, as indicated in the triangular diagram to the left. Alloys containing palladium or nickel are also important in commercial jewelry as these produce white gold alloys. Less commonly, addition of manganese, aluminium, iron, indium and other elements can produce more unusual colors of gold for various applications.[19[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-coloredgold-19|]]]

Isotopes

Main article: Isotopes of gold
Gold has only one stable isotope, 197Au, which is also its only naturally occurring isotope, so gold is both a mononuclidic and monoisotopic element. Thirty-six radioisotopes have been synthesized ranging in atomic mass from 169 to 205. The most stable of these is 195Au with a half-life of 186.1 days. The least stable is 171Au, which decays by proton emission with a half-life of 30 µs. Most of gold's radioisotopes with atomic masses below 197 decay by some combination of proton emission, α decay, and β+ decay. The exceptions are 195Au, which decays by electron capture, and 196Au, which decays most often by electron capture (93%) with a minor β− decay path (7%).[23[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-23|]]] All of gold's radioisotopes with atomic masses above 197 decay by β− decay.[24[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-nubase-24|]]]
At least 32 nuclear isomers have also been characterized, ranging in atomic mass from 170 to 200. Within that range, only 178Au, 180Au, 181Au, 182Au, and 188Au do not have isomers. Gold's most stable isomer is 198m2Au with a half-life of 2.27 days. Gold's least stable isomer is 177m2Au with a half-life of only 7 ns. 184m1Au has three decay paths: β+ decay, isomeric transition, and alpha decay. No other isomer or isotope of gold has three decay paths.[24[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-nubase-24|]]]

Modern applications

The world consumption of new gold produced is about 50% in jewelry, 40% in investments, and 10% in industry.[6[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-oil-price.com-worlds-gold-consumption_2011-6|]]]

Jewelry

Main article: Jewelry
external image 220px-MocheGoldNecklace.jpg
Moche gold necklace depicting feline heads. Larco Museum Collection. Lima-Peru
Because of the softness of pure (24k) gold, it is usually alloyed with base metals for use in jewelry, altering its hardness and ductility, melting point, color and other properties. Alloys with lower carat rating, typically 22k, 18k, 14k or 10k, contain higher percentages of copper or other base metals or silver or palladium in the alloy. Copper is the most commonly used base metal, yielding a redder color.[25[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-utilisegold-25|]]]
Eighteen-carat gold containing 25% copper is found in antique and Russian jewelry and has a distinct, though not dominant, copper cast, creating rose gold. Fourteen-carat gold-copper alloy is nearly identical in color to certain bronze alloys, and both may be used to produce police and other badges. Blue gold can be made by alloying with iron and purple gold can be made by alloying with aluminium, although rarely done except in specialized jewelry. Blue gold is more brittle and therefore more difficult to work with when making jewelry.[25[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-utilisegold-25|]]]
Fourteen- and eighteen-carat gold alloys with silver alone appear greenish-yellow and are referred to as green gold. White gold alloys can be made with palladium or nickel. White 18-carat gold containing 17.3% nickel, 5.5% zinc and 2.2% copper is silvery in appearance. Nickel is toxic, however, and its release from nickel white gold is controlled by legislation in Europe.[25[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-utilisegold-25|]]]
Alternative white gold alloys are available based on palladium, silver and other white metals,[25[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-utilisegold-25|]]] but the palladium alloys are more expensive than those using nickel. High-carat white gold alloys are far more resistant to corrosion than are either pure silver or sterling silver. The Japanese craft of Mokume-gane exploits the color contrasts between laminated colored gold alloys to produce decorative wood-grain effects.
By 2014 the gold jewelry industry was escalating despite a dip in gold prices. Demand in the first quarter of 2014 pushed turnover to $23.7 billion according to a World Gold Council report.

Investment

external image 325px-Gold-nominal-constant-usd.svg.png
Gold prices (US$ per troy ounce), in nominal US$ and inflation adjusted US$.
Main article: Gold as an investment
Many holders of gold store it in form of bullion coins or bars as a hedge against inflation or other economic disruptions. However, economist Martin Feldstein does not believe gold serves as a hedge against inflation or currency depreciation.[26[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-26|]]]
The ISO 4217 currency code of gold is XAU.[27[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-27|]]]
Modern bullion coins for investment or collector purposes do not require good mechanical wear properties; they are typically fine gold at 24k, although the American Gold Eagle and the British gold sovereign continue to be minted in 22k (0.92) metal in historical tradition, and the South African Krugerrand, first released in 1967, is also 22k (0.92).[28[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-28|]]] The special issue Canadian Gold Maple Leaf coin contains the highest purity gold of any bullion coin, at 99.999% or 0.99999, while the popular issue Canadian Gold Maple Leaf coin has a purity of 99.99%.
Several other 99.99% pure gold coins are available. In 2006, the United States Mint began producing the American Buffalo gold bullion coin with a purity of 99.99%. The Australian Gold Kangaroos were first coined in 1986 as the Australian Gold Nugget but changed the reverse design in 1989. Other modern coins include the Austrian Vienna Philharmonic bullion coin and the Chinese Gold Panda.

Electronics connectors

Only 10% of the world consumption of new gold produced goes to industry,[6[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-oil-price.com-worlds-gold-consumption_2011-6|]]] but by far the most important industrial use for new gold is in fabrication of corrosion-free electrical connectors in computers and other electrical devices. For example, according to the World Gold council, a typical cell phone may contain 50 mg of gold, worth about 50 cents. But since nearly one billion cell phones are produced each year, a gold value of 50 cents in each phone adds to $500 million in gold from just this application.[29[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-29|]]]
Though gold is attacked by free chlorine, its good conductivity and general resistance to oxidation and corrosion in other environments (including resistance to non-chlorinated acids) has led to its widespread industrial use in the electronic era as a thin-layer coating on electrical connectors, thereby ensuring good connection. For example, gold is used in the connectors of the more expensive electronics cables, such as audio, video and USB cables. The benefit of using gold over other connector metals such as tin in these applications has been debated; gold connectors are often criticized by audio-visual experts as unnecessary for most consumers and seen as simply a marketing ploy. However, the use of gold in other applications in electronic sliding contacts in highly humid or corrosive atmospheres, and in use for contacts with a very high failure cost (certain computers, communications equipment, spacecraft, jet aircraft engines) remains very common.[30[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-30|]]]
Besides sliding electrical contacts, gold is also used in electrical contacts because of its resistance to corrosion, electrical conductivity, ductility and lack of toxicity.[31[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-31|]]] Switch contacts are generally subjected to more intense corrosion stress than are sliding contacts. Fine gold wires are used to connect semiconductor devices to their packages through a process known as wire bonding.
The concentration of free electrons in gold metal is 5.90×1022 cm−3. Gold is highly conductive to electricity, and has been used for electrical wiring in some high-energy applications (only silver and copper are more conductive per volume, but gold has the advantage of corrosion resistance). For example, gold electrical wires were used during some of the Manhattan Project's atomic experiments, but large high-current silver wires were used in the calutron isotope separator magnets in the project.

Non-electronic industry

external image 220px-James_Webb_Space_Telescope_Mirror33.jpg
Mirror for the future James Webb Space Telescope coated in gold to reflect infrared light
external image 170px-Toi_250kg_gold_bar.jpg
The world's largest gold bar has a mass of 250 kg. Toi museum, Japan.
external image 170px-Small_gold_nugget_5mm_dia_and_corresponding_foil_surface_of_half_sq_meter.jpg
A gold nugget of 5 mm in diameter (bottom) can be expanded through hammering into a gold foil of about 0.5 square meters. Toi museum, Japan.

 • Gold solder is used for joining the components of gold jewelry by high-temperature hard soldering or brazing. If the work is to be of hallmarking quality, gold solder must match the carat weight of the work, and alloy formulas are manufactured in most industry-standard carat weights to color match yellow and white gold. Gold solder is usually made in at least three melting-point ranges referred to as Easy, Medium and Hard. By using the hard, high-melting point solder first, followed by solders with progressively lower melting points, goldsmiths can assemble complex items with several separate soldered joints.
 • Gold can be made into thread and used in embroidery.
 • Gold produces a deep, intense red color when used as a coloring agent in cranberry glass.
 • In photography, gold toners are used to shift the color of silver bromide black-and-white prints towards brown or blue tones, or to increase their stability. Used on sepia-toned prints, gold toners produce red tones. Kodak published formulas for several types of gold toners, which use gold as the chloride.[32[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-32|]]]
 • Gold is a good reflector of electromagnetic radiation such as infrared and visible light, as well as radio waves. It is used for the protective coatings on many artificial satellites, in infrared protective faceplates in thermal-protection suits and astronauts' helmets, and in electronic warfare planes such as the EA-6B Prowler.
 • Gold is used as the reflective layer on some high-end CDs.
 • Automobiles may use gold for heat shielding. McLaren uses gold foil in the engine compartment of its F1 model.[33[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-33|]]]
 • Gold can be manufactured so thin that it appears transparent. It is used in some aircraft cockpit windows for de-icing or anti-icing by passing electricity through it. The heat produced by the resistance of the gold is enough to deter ice from forming.[34[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-gbc215-34|]]]

Commercial chemistry

Gold is attacked by and dissolves in alkaline solutions of potassium or sodium cyanide, to form the salt gold cyanide—a technique that has been used in extracting metallic gold from ores in the cyanide process. Gold cyanide is the electrolyte used in commercial electroplating of gold onto base metals and electroforming.
Gold chloride (chloroauric acid) solutions are used to make colloidal gold by reduction with citrate or ascorbate ions. Gold chloride and gold oxide are used to make cranberry or red-colored glass, which, like colloidal gold suspensions, contains evenly sized spherical gold nanoparticles.[35[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-35|]]]

Medicine

Metallic and gold compounds have been used for medicinal purposes historically and are still in use. The apparent paradox of the actual toxicology of the substance suggests the possibility of serious gaps in the understanding of the action of gold in physiology.[36[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-36|]]]
Gold (usually as the metal) is perhaps the most anciently administered medicine (apparently by shamanic practitioners)[37[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-37|]]] and known to Dioscorides.[38[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-38|]]][39[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-39|]]] In medieval times, gold was often seen as beneficial for the health, in the belief that something so rare and beautiful could not be anything but healthy. Even some modern esotericists and forms of alternative medicine assign metallic gold a healing power.[40[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-40|]]]
In the 19th century gold had a reputation as a "nervine," a therapy for nervous disorders. Depression, epilepsy, migraine, and glandular problems such as amenorrhea and impotence were treated, and most notably alcoholism (Keeley, 1897).[41[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-41|]]]
Only salts and radioisotopes of gold are of pharmacological value, since elemental (metallic) gold is inert to all chemicals it encounters inside the body (i.e., ingested gold cannot be attacked by stomach acid). Some gold salts do have anti-inflammatory properties and at present two are still used as pharmaceuticals in the treatment of arthritis and other similar conditions in the US (sodium aurothiomalate and auranofin). These drugs have been explored as a means to help to reduce the pain and swelling of rheumatoid arthritis, and also (historically) against tuberculosis and some parasites.[42[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-Messorri-42|]]]
Gold alloys are used in restorative dentistry, especially in tooth restorations, such as crowns and permanent bridges. The gold alloys' slight malleability facilitates the creation of a superior molar mating surface with other teeth and produces results that are generally more satisfactory than those produced by the creation of porcelain crowns. The use of gold crowns in more prominent teeth such as incisors is favored in some cultures and discouraged in others.
Colloidal gold preparations (suspensions of gold nanoparticles) in water are intensely red-colored, and can be made with tightly controlled particle sizes up to a few tens of nanometers across by reduction of gold chloride with citrate or ascorbate ions. Colloidal gold is used in research applications in medicine, biology and materials science. The technique of immunogold labeling exploits the ability of the gold particles to adsorb protein molecules onto their surfaces. Colloidal gold particles coated with specific antibodies can be used as probes for the presence and position of antigens on the surfaces of cells.[43[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-43|]]] In ultrathin sections of tissues viewed by electron microscopy, the immunogold labels appear as extremely dense round spots at the position of the antigen.[44[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-44|]]]
Gold, or alloys of gold and palladium, are applied as conductive coating to biological specimens and other non-conducting materials such as plastics and glass to be viewed in a scanning electron microscope. The coating, which is usually applied by sputtering with an argon plasma, has a triple role in this application. Gold's very high electrical conductivity drains electrical charge to earth, and its very high density provides stopping power for electrons in the electron beam, helping to limit the depth to which the electron beam penetrates the specimen. This improves definition of the position and topography of the specimen surface and increases the spatial resolution of the image. Gold also produces a high output of secondary electrons when irradiated by an electron beam, and these low-energy electrons are the most commonly used signal source used in the scanning electron microscope.[45[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-45|]]]
The isotope gold-198 (half-life 2.7 days) is used, in nuclear medicine, in some cancer treatments and for treating other diseases.[46[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-46|]]][47[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-47|]]]

Food and drink

Monetary exchange (historical)

external image 220px-Gold_Bars.jpg
Gold is commonly formed into bars for use in monetary exchange.
external image 220px-Two_20kr_gold_coins.jpg
Two golden 20 kr coins from the Scandinavian Monetary Union, which was based on a gold standard. The coin to the left is Swedish and the right one is Danish.
Gold has been widely used throughout the world as money, for efficient indirect exchange (versus barter), and to store wealth in hoards. For exchange purposes, mints produce standardized gold bullion coins, bars and other units of fixed weight and purity.
The first known coins containing gold were struck in Lydia, Asia Minor, around 600 BC.[53[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-53|]]] The talent coin of gold in use during the periods of Grecian history both before and during the time of the life of Homer weighed between 8.42 and 8.75 grams.[54[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-54|]]] From an earlier preference in using silver, European economies re-established the minting of gold as coinage during the thirteenth and fourteenth centuries.[55[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-Postan_.26_Miller-55|]]]
Bills (that mature into gold coin) and gold certificates (convertible into gold coin at the issuing bank) added to the circulating stock of gold standard money in most 19th century industrial economies. In preparation for World War I the warring nations moved to fractional gold standards, inflating their currencies to finance the war effort. Post-war, the victorious countries, most notably Britain, gradually restored gold-convertibility, but international flows of gold via bills of exchange remained embargoed; international shipments were made exclusively for bilateral trades or to pay war reparations.
After World War II gold was replaced by a system of nominally convertible currencies related by fixed exchange rates following the Bretton Woods system. Gold standards and the direct convertibility of currencies to gold have been abandoned by world governments, led in 1971 by the United States' refusal to redeem its dollars in gold. Fiat currency now fills most monetary roles. Switzerland was the last country to tie its currency to gold; it backed 40% of its value until the Swiss joined the International Monetary Fund in 1999.[56[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-56|]]]
Central banks continue to keep a portion of their liquid reserves as gold in some form, and metals exchanges such as the London Bullion Market Association still clear transactions denominated in gold, including future delivery contracts. Today, gold mining output is declining.[57[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-57|]]] With the sharp growth of economies in the 20th century, and increasing foreign exchange, the world's gold reserves and their trading market have become a small fraction of all markets and fixed exchange rates of currencies to gold have been replaced by floating prices for gold and gold future contract. Though the gold stock grows by only 1 or 2% per year, very little metal is irretrievably consumed. Inventory above ground would satisfy many decades of industrial and even artisan uses at current prices.
The gold content of alloys is measured in carats (k). Pure gold is designated as 24k. English gold coins intended for circulation from 1526 into the 1930s were typically a standard 22k alloy called crown gold,[58[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-58|]]] for hardness (American gold coins for circulation after 1837 contained the slightly lower amount of 0.900 fine gold, or 21.6 kt).[59[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-59|]]]
Although the prices of some platinum group metals can be much higher, gold has long been considered the most desirable of precious metals, and its value has been used as the standard for many currencies. Gold has been used as a symbol for purity, value, royalty, and particularly roles that combine these properties. Gold as a sign of wealth and prestige was ridiculed by Thomas More in his treatise Utopia. On that imaginary island, gold is so abundant that it is used to make chains for slaves, tableware, and lavatory seats. When ambassadors from other countries arrive, dressed in ostentatious gold jewels and badges, the Utopians mistake them for menial servants, paying homage instead to the most modestly dressed of their party.

Cultural history

external image 220px-TurinPapyrus1.jpg
The Turin Papyrus Map
external image 170px-Tuthankhamun_Egyptian_Museum.jpg
Funerary mask of Tutankhamun
external image 170px-Jason_Pelias_Louvre_K127.jpg
Jason returns with the golden fleece on an Apulian red-figure calyx krater, ca. 340–330 BC.
external image 220px-Golden_crown_Armento_Staatliche_Antikensammlungen_01.jpg
Ancient golden Kritonios Crown, funerary or marriage material, 370–360 BC. From a grave in Armento, Campania
Gold artifacts found at the Nahal Kana cave cemetery dated during the 1980s, showed these to be from within the Chalcolithic, and considered the earliest find from the Levant (Gopher et al. 1990).[60[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-Gopher.2C_Tsuk.2C_Shalev_and_Gophna-60|]]] Gold artifacts in the Balkans also appear from the 4th millennium BC, such as those found in the Varna Necropolis near Lake Varna in Bulgaria, thought by one source (La Niece 2009) to be the earliest "well-dated" find of gold artifacts.[61[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-La_Niece-61|]]] Gold artifacts such as the golden hats and the Nebra disk appeared in Central Europe from the 2nd millennium BC Bronze Age.
Egyptian hieroglyphs from as early as 2600 BC describe gold, which King Tushratta of the Mitanni claimed was "more plentiful than dirt" in Egypt.[62[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-62|]]] Egypt and especially Nubia had the resources to make them major gold-producing areas for much of history. One of the earliest known maps, known as the Turin Papyrus Map, shows the plan of a gold mine in Nubia together with indications of the local geology. The primitive working methods are described by both Strabo and Diodorus Siculus, and included fire-setting. Large mines were also present across the Red Sea in what is now Saudi Arabia.
The legend of the golden fleece may refer to the use of fleeces to trap gold dust from placer deposits in the ancient world. Gold is mentioned frequently in the Old Testament, starting with Genesis 2:11 (at Havilah), the story of The Golden Calf and many parts of the temple including the Menorah and the golden altar. In the New Testament, it is included with the gifts of the magi in the first chapters of Matthew. The Book of Revelation 21:21 describes the city of New Jerusalem as having streets "made of pure gold, clear as crystal". Exploitation of gold in the south-east corner of the Black Sea is said to date from the time of Midas, and this gold was important in the establishment of what is probably the world's earliest coinage in Lydia around 610 BC.[63[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-63|]]] From the 6th or 5th century BC, the Chu (state) circulated the Ying Yuan, one kind of square gold coin.
In Roman metallurgy, new methods for extracting gold on a large scale were developed by introducing hydraulic mining methods, especially in Hispania from 25 BC onwards and in Dacia from 106 AD onwards. One of their largest mines was at Las Medulas in León (Spain), where seven long aqueducts enabled them to sluice most of a large alluvial deposit. The mines at Roşia Montană in Transylvania were also very large, and until very recently, still mined by opencast methods. They also exploited smaller deposits in Britain, such as placer and hard-rock deposits at Dolaucothi. The various methods they used are well described by Pliny the Elder in his encyclopedia Naturalis Historia written towards the end of the first century AD.
During Mansa Musa's (ruler of the Mali Empire from 1312 to 1337) hajj to Mecca in 1324, he passed through Cairo in July 1324, and was reportedly accompanied by a camel train that included thousands of people and nearly a hundred camels where he gave away so much gold that it depressed the price in Egypt for over a decade.[64[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-64|]]] A contemporary Arab historian remarked:

 • Gold was at a high price in Egypt until they came in that year. The mithqal did not go below 25 dirhams and was generally above, but from that time its value fell and it cheapened in price and has remained cheap till now. The mithqal does not exceed 22 dirhams or less. This has been the state of affairs for about twelve years until this day by reason of the large amount of gold which they brought into Egypt and spent there […].

— Chihab Al-Umari, Kingdom of Mali[65[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-65|]]]
The European exploration of the Americas was fueled in no small part by reports of the gold ornaments displayed in great profusion by Native American peoples, especially in Mesoamerica, Peru, Ecuador and Colombia. The Aztecs regarded gold as the product of the gods, calling it literally "god excrement" (teocuitlatl in Nahuatl), and after Moctezuma II was killed, most of this gold was shipped to Spain.[66[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-66|]]] However, for the indigenous peoples of North America gold was considered useless and they saw much greater value in other minerals which were directly related to their utility, such as obsidian, flint, and slate.[67[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-67|]]] Rumors of cities filled with gold fueled legends of El Dorado.
Gold played a role in western culture, as a cause for desire and of corruption, as told in children's fables such as Rumpelstiltskin, where the peasant's daughter turns hay into gold, in return for giving up her child when she becomes a princess; and the stealing of the hen that lays golden eggs in Jack and the Beanstalk.
The top prize at the Olympic games is the gold medal.
75% of all gold ever produced has been extracted since 1910.[68[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-goldsheetlinks-68|]]] It has been estimated that all the gold ever refined would form a single cube 20 m (66 ft) on a side (equivalent to 8,000 m3).[68[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-goldsheetlinks-68|]]]
Sun symbolSun symbol
Circled dot, the alchemical symbol for gold
One main goal of the alchemists was to produce gold from other substances, such as lead — presumably by the interaction with a mythical substance called the philosopher's stone. Although they never succeeded in this attempt, the alchemists did promote an interest in systematically finding out what can be done with substances, and this laid the foundation for today's chemistry. Their symbol for gold was the circle with a point at its center (☉), which was also the astrological symbol and the ancient Chinese character for the Sun.
Golden treasures have been rumored to be found at various locations, following tragedies such as the Jewish temple treasures in the Vatican, following the temple's destruction in 70 AD, a gold stash on the Titanic, the Nazi gold train – following World War II.
The Dome of the Rock on the Jerusalem temple site is covered with an ultra-thin golden glasure.[clarification needed] The Sikh Golden temple, the Harmandir Sahib, is a building covered with gold. Similarly the Wat Phra Kaew emerald Budha temple in Thailand has ornamental gold statues walls and roofs. Some European king and queen's crowns were made of gold, and gold was used for the bridal crown since antiquity. An ancient Talmudic text circa 100 AD describes Rachel, Rabbi Akiba's wife asking for a "Jerusalem of Gold" (crown). A Greek burial crown made of gold was found in a grave circa 370 BC.

Occurrence

external image 220px-Stringer156_nugget.jpg
This 156-troy-ounce (4.9 kg) nugget, known as the Mojave Nugget, was found by an individual prospector in the Southern California Desert using a metal detector.
Gold's atomic number of 79 makes it one of the higher atomic number elements that occur naturally. Traditionally, gold is thought to have formed by the R-process in supernova nucleosynthesis,[69[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-69|]]] but a relatively recent paper suggests that gold and other elements heavier than iron may also be produced in quantity by the collision of neutron stars.[70[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-70|]]] In both cases, satellite spectrometers only indirectly detect the resulting gold: "we have no spectroscopic evidence that [such] elements have truly been produced."[71[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-71|]]]
These gold nucleogenesis theories hold that the resulting explosions scattered metal-containing dusts (including heavy elements such as gold) into the region of space in which they later condensed into our solar system and the Earth.[72[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-72|]]] Because the Earth was molten when it was just formed, almost all of the gold present on Earth sank into the core. Most of the gold that is present today in the Earth's crust and mantle is thought to have been delivered to Earth later, by asteroid impacts during the Late Heavy Bombardment.[73[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-Willbold_2011-73|]]][73[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-Willbold_2011-73|]]][74[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-74|]]][75[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-75|]]][76[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-76|]]][77[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-77|]]]
external image 500px-Vredefort_crater_cross_section_2.png
A schematic diagram of a NE (left) to SW (right) cross-section through the 2.020 billion year old Vredefort impact crater in South Africa and how it distorted the contemporary geological structures. The present erosion level is shown. Johannesburg is located where the Witwatersrand Basin (the yellow layer) is exposed at the "present surface" line, just inside the crater rim, on the left. Not to scale.
The asteroid that formed Vredefort crater 2.020 billion years ago is often credited with seeding the Witwatersrand basin in South Africa with the richest gold deposits on earth.[78[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-78|]]][79[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-79|]]][80[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-80|]]][81[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-81|]]] However, the gold-bearing Witwatersrand rocks were laid down between 700 and 950 million years before the Vredefort impact.[82[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-McCarthy-82|]]][83[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-Norman-83|]]] These gold-bearing rocks had furthermore been covered by a thick layer of Ventersdorp lavas and the Transvaal Supergroup of rocks before the meteor struck. What the Vredefort impact achieved, however, was to distort the Witwatersrand basin in such a way that the gold-bearing rocks were brought to the present erosion surface in Johannesburg, on the Witwatersrand, just inside the rim of the original 300 km diameter crater caused by the meteor strike. The discovery of the deposit in 1886 launched the Witwatersrand Gold Rush. Nearly 50% of all the gold ever mined on earth has been extracted from these Witwatersrand rocks.[83[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-Norman-83|]]]
On Earth, gold is found in ores in rock formed from the Precambrian time onward.[61[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-La_Niece-61|]]] It most often occurs as a native metal, typically in a metal solid solution with silver (i.e. as a gold silver alloy). Such alloys usually have a silver content of 8–10%. Electrum is elemental gold with more than 20% silver. Electrum's color runs from golden-silvery to silvery, dependent upon the silver content. The more silver, the lower the specific gravity.
Native gold occurs as very small to microscopic particles embedded in rock, often together with quartz or sulfide minerals such as "Fool's Gold", which is a pyrite.[84[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-84|]]] These are called lode deposits. The metal in a native state is also found in the form of free flakes, grains or larger nuggets[61[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-La_Niece-61|]]] that have been eroded from rocks and end up in alluvial deposits called placer deposits. Such free gold is always richer at the surface of gold-bearing veins[clarification needed] owing to the oxidation of accompanying minerals followed by weathering, and washing of the dust into streams and rivers, where it collects and can be welded by water action to form nuggets.
external image 220px-Gold_30g_for_a_860kg_rock.jpg
Relative sizes of an 860 kg block of gold ore, and the 30 g of gold that can be extracted from it. Toi gold mine, Japan.
external image 220px-GoldinPyriteDrainage_acide.JPG
Gold left behind after a pyrite cube was oxidized to hematite. Note cubic shape of cavity.
Gold sometimes occurs combined with tellurium as the minerals calaverite, krennerite, nagyagite, petzite and sylvanite (see telluride minerals), and as the rare bismuthide maldonite (Au2Bi) and antimonide aurostibite (AuSb2). Gold also occurs in rare alloys with copper, lead, and mercury: the minerals auricupride (Cu3Au), novodneprite (AuPb3) and weishanite ((Au, Ag)3Hg2).
Recent research suggests that microbes can sometimes play an important role in forming gold deposits, transporting and precipitating gold to form grains and nuggets that collect in alluvial deposits.[85[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-85|]]]
Another recent study has claimed water in faults vaporizes during an earthquake, depositing gold. When an earthquake strikes, it moves along a fault. Water often lubricates faults, filling in fractures and jogs. About 6 miles (10 kilometers) below the surface, under incredible temperatures and pressures, the water carries high concentrations of carbon dioxide, silica, and gold. During an earthquake, the fault jog suddenly opens wider. The water inside the void instantly vaporizes, flashing to steam and forcing silica, which forms the mineral quartz, and gold out of the fluids and onto nearby surfaces.[86[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-86|]]]

Seawater

The world's oceans contain gold. Measured concentrations of gold in the Atlantic and Northeast Pacific are 50–150 femtomol/L [clarification needed] or 10–30 parts per 1,000,000,000,000,000 quadrillion (about 10–30 g/km3). In general, gold concentrations for south Atlantic and central Pacific samples are the same (~50 femtomol/L) but less certain. Mediterranean deep waters contain slightly higher concentrations of gold (100–150 femtomol/L) attributed to wind-blown dust and/or rivers. At 10 parts per quadrillion the Earth's oceans would hold 15,000 tonnes of gold.[87[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-87|]]] These figures are three orders of magnitude less than reported in the literature prior to 1988, indicating contamination problems with the earlier data.
A number of people have claimed to be able to economically recover gold from sea water, but so far they have all been either mistaken or acted in an intentional deception. Prescott Jernegan ran a gold-from-seawater swindle in the United States in the 1890s. A British fraudster ran the same scam in England in the early 1900s.[88[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-88|]]] Fritz Haber (the German inventor of the Haber process) did research on the extraction of gold from sea water in an effort to help pay Germany's reparations following World War I.[89[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-89|]]] Based on the published values of 2 to 64 ppb of gold in seawater a commercially successful extraction seemed possible. After analysis of 4,000 water samples yielding an average of 0.004 ppb it became clear that the extraction would not be possible and he stopped the project.[90[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-90|]]] No commercially viable mechanism for performing gold extraction from sea water has yet been identified. Gold synthesis is not economically viable and is unlikely to become so in the foreseeable future.

Specimens of crystalline native gold

 • external image 112px-Native_gold_nuggets.jpg

Native gold nuggets

 • external image 98px-Gold-tt48a.jpg

"Rope gold" from Lena River, Sakha Republic, Russia. Size: 2.5×1.2×0.7 cm.

 • external image 148px-Gold-mz4b.jpg

Crystalline gold from Mina Zapata, Santa Elena de Uairen, Venezuela. Size: 3.7×1.1×0.4 cm.

 • external image 87px-Gold-37466.jpg

Gold leaf from Harvard Mine, Jamestown, California, USA. Size 9.3×3.2× >0.1 cm.

Production

Main article: List of countries by gold production
external image 220px-Gold_mine.jpg
The entrance to an underground gold mine in Victoria, Australia
external image 220px-Golddust.jpg
Pure gold precipitate produced by the aqua regia refining process
external image 220px-Gold_-_world_production_trend.svg.png
Time trend of gold production
The World Gold Council states that as of the end of 2014, "there were 183,600 tonnes of stocks in existence above ground". This can be represented by a cube with an edge length of about 21 meters.[91[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-91|]]] At $1,075 per troy ounce, 183,600 metric tonnes of gold would have a value of $6.3 trillion.
World production for 2013 was at 2,800 tonnes, compared to 2,260 tonnes for 2008.[citation needed]

Mining

Main article: Gold mining
Since the 1880s, South Africa has been the source for a large proportion of the world's gold supply, with about 50% of all gold ever produced having come from South Africa. Production in 1970 accounted for 79% of the world supply, producing about 1,480 tonnes. In 2007 China (with 276 tonnes) overtook South Africa as the world's largest gold producer, the first time since 1905 that South Africa has not been the largest.[92[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-92|]]]
As of 2013, China was the world's leading gold-mining country, followed in order by Australia, the United States, Russia, and Peru. South Africa, which had dominated world gold production for most of the 20th Century, had declined to sixth place.[93[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-93|]]] Other major producers are the Ghana, Burkina Faso, Mali, Indonesia and Uzbekistan.
In South America, the controversial project Pascua Lama aims at exploitation of rich fields in the high mountains of Atacama Desert, at the border between Chile and Argentina.
Today about one-quarter of the world gold output is estimated to originate from artisanal or small scale mining.[94[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-94|]]]
The city of Johannesburg located in South Africa was founded as a result of the Witwatersrand Gold Rush which resulted in the discovery of some of the largest gold deposits the world has ever seen. The gold fields are confined to the northern and north-western edges of the Witwatersrand basin, which is a 5–7 km thick layer of archean rocks located, in most places, deep under the Free State, Gauteng and surrounding provinces.[95[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-Truswell-95|]]] These Witwatersrand rocks are exposed at the surface on the Witwatersrand, in and around Johannesburg, but also in isolated patches to the south-east and south-west of Johannesburg, as well as in an arc around the Vredefort Dome which lies close to the center of the Witwatersrand basin.[82[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-McCarthy-82|]]][95[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-Truswell-95|]]] From these surface exposures the basin dips extensively, requiring some of the mining to occur at depths of nearly 4000 m, making them, especially the Savuka and TauTona mines to the south-west of Johannesburg, the deepest mines on earth. The gold is found only in six areas where archean rivers from the north and north-west formed extensive pebbly braided river deltas before draining into the "Witwatersrand sea" where the rest of the Witwatersrand sediments were deposited.[95[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-Truswell-95|]]]
The Second Boer War of 1899–1901 between the British Empire and the Afrikaner Boers was at least partly over the rights of miners and possession of the gold wealth in South Africa.

Prospecting

Main article: Gold prospecting
During the 19th century, gold rushes occurred whenever large gold deposits were discovered. The first documented discovery of gold in the United States was at the Reed Gold Mine near Georgeville, North Carolina in 1803.[96[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-96|]]] The first major gold strike in the United States occurred in a small north Georgia town called Dahlonega.[97[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-97|]]] Further gold rushes occurred in California, Colorado, the Black Hills, Otago in New Zealand, Australia, Witwatersrand in South Africa, and the Klondike in Canada.

Bioremediation

A sample of the fungus Aspergillus niger was found growing from gold mining solution; and was found to contain cyano metal complexes; such as gold, silver, copper iron and zinc. The fungus also plays a role in the solubilization of heavy metal sulfides.[98[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-98|]]]

Extraction

Main article: Gold extraction
Gold extraction is most economical in large, easily mined deposits. Ore grades as little as 0.5 mg/kg (0.5 parts per million, ppm) can be economical. Typical ore grades in open-pit mines are 1–5 mg/kg (1–5 ppm); ore grades in underground or hard rock mines are usually at least 3 mg/kg (3 ppm). Because ore grades of 30 mg/kg (30 ppm) are usually needed before gold is visible to the naked eye, in most gold mines the gold is invisible.
The average gold mining and extraction costs were about US$317/oz in 2007, but these can vary widely depending on mining type and ore quality; global mine production amounted to 2,471.1 tonnes.[99[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-99|]]]

Refining

After initial production, gold is often subsequently refined industrially by the Wohlwill process which is based on electrolysis or by the Miller process, that is chlorination in the melt. The Wohlwill process results in higher purity, but is more complex and is only applied in small-scale installations.[100[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-100|]]][101[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-101|]]] Other methods of assaying and purifying smaller amounts of gold include parting and inquartation as well as cupellation, or refining methods based on the dissolution of gold in aqua regia.[102[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-102|]]]

Synthesis from other elements

Gold was synthesized from mercury by neutron bombardment in 1941, but the isotopes of gold produced were all radioactive.[103[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-103|]]] In 1924, a Japanese physicist, Hantaro Nagaoka, accomplished the same feat.[104[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-104|]]]
Gold can currently be manufactured in a nuclear reactor by irradiation either of platinum or mercury.
Only the mercury isotope 196Hg, which occurs with a frequency of 0.15% in natural mercury, can be converted to gold by neutron capture, and following electron capture-decay into 197Au with slow neutrons. Other mercury isotopes are converted when irradiated with slow neutrons into one another, or formed mercury isotopes which beta decay into thallium.
Using fast neutrons, the mercury isotope 198Hg, which composes 9.97% of natural mercury, can be converted by splitting off a neutron and becoming 197Hg, which then disintegrates to stable gold. This reaction, however, possesses a smaller activation cross-section and is feasible only with un-moderated reactors.
It is also possible to eject several neutrons with very high energy into the other mercury isotopes in order to form 197Hg. However such high-energy neutrons can be produced only by particle accelerators.[clarification needed]

Consumption

The consumption of gold produced in the world is about 50% in jewelry, 40% in investments, and 10% in industry.[6[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-oil-price.com-worlds-gold-consumption_2011-6|]]][105[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-105|]]]
According to World Gold Council, China is the world's largest single consumer of gold in 2013 and toppled India for the first time with Chinese consumption increasing by 32 percent in a year, while that of India only rose by 13 percent and world consumption rose by 21 percent. Unlike India where gold is used for mainly for jewellery, China uses gold for manufacturing and retail.[106[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-106|]]]
Gold jewelry consumption by country in tonnes[107[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-107|]]][108[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-108|]]][109[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-109|]]]
Country
2009
2010
2011
2012
2013
external image 23px-Flag_of_India.svg.pngIndia
442.37
745.70
986.3
864
974
external image 23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.pngChina
376.96
428.00
921.5
817.5
1120.1
external image 23px-Flag_of_the_United_States.svg.pngUnited States
150.28
128.61
199.5
161
190
external image 23px-Flag_of_Turkey.svg.pngTurkey
75.16
74.07
143
118
175.2
external image 23px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.pngSaudi Arabia
77.75
72.95
69.1
58.5
72.2
external image 23px-Flag_of_Russia.svg.pngRussia
60.12
67.50
76.7
81.9
73.3
external image 23px-Flag_of_the_United_Arab_Emirates.svg.pngUnited Arab Emirates
67.60
63.37
60.9
58.1
77.1
external image 23px-Flag_of_Egypt.svg.pngEgypt
56.68
53.43
36
47.8
57.3
external image 23px-Flag_of_Indonesia.svg.pngIndonesia
41.00
32.75
55
52.3
68
external image 23px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pngUnited Kingdom
31.75
27.35
22.6
21.1
23.4
Other Persian Gulf Countries
24.10
21.97
22
19.9
24.6
external image 23px-Flag_of_Japan.svg.pngJapan
21.85
18.50
−30.1
7.6
21.3
external image 23px-Flag_of_South_Korea.svg.pngSouth Korea
18.83
15.87
15.5
12.1
17.5
external image 23px-Flag_of_Vietnam.svg.pngVietnam
15.08
14.36
100.8
77
92.2
external image 23px-Flag_of_Thailand.svg.pngThailand
7.33
6.28
107.4
80.9
140.1
Total
1508.70
1805.60

Other Countries
251.6
254.0
390.4
393.5
450.7
World Total
1760.3
2059.6
3487.5
3163.6
3863.5

Pollution

Further information: Mercury cycle and International Cyanide Management Code
Gold production is associated with contribution to hazardous pollution.[110[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-110|]]][111[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-111|]]]
Low-grade gold ore may contain less than one ppm gold metal; such ore is ground and mixed with sodium cyanide dissolve the gold. Cyanide is a highly poisonous chemical, which can kill living creatures when exposed in minute quantities. Many cyanide spills[112[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-112|]]] from gold mines have occurred in both developed and developing countries which killed aquatic life in long stretches of affected rivers. Environmentalists consider these events major environmental disasters.[113[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-113|]]][114[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-114|]]] Thirty tons of used ore is dumped as waste for producing one troy ounce of gold.[115[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-NYT-115|]]] Gold ore dumps are the source of many heavy elements such as cadmium, lead, zinc, copper, arsenic, selenium and mercury. When sulfide bearing minerals in these ore dumps are exposed to air and water, the sulfide transforms into sulfuric acid which in turn dissolves these heavy metals facilitating their passage into surface water and ground water. This process is called acid mine drainage. These gold ore dumps are long term, highly hazardous wastes second only to nuclear waste dumps.[115[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-NYT-115|]]]
It was once common to use of mercury to recover gold from ore, but today the use of mercury is largely limited to small-scale individual miners.[116[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-116|]]] Minute quantities of mercury compounds can reach water bodies, causing heavy metal contamination. Mercury can then enter into the human food chain in the form of methylmercury. Mercury poisoning in humans causes incurable brain function damage and severe retardation.
Gold extraction is also a highly energy intensive industry, extracting ore from deep mines and grinding the large quantity of ore for further chemical extraction requires nearly 25 kW·h of electricity per gram of gold produced.[117[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-117|]]]

Chemistry

external image 220px-Gold%28III%29_chloride_solution.jpg
Gold (III) chloride solution in water
Although gold is the most noble of the noble metals,[118[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-118|]]][119[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-119|]]] it still forms many diverse compounds. The oxidation state of gold in its compounds ranges from −1 to +5, but Au(I) and Au(III) dominate its chemistry. Au(I), referred to as the aurous ion, is the most common oxidation state with soft ligands such as thioethers, thiolates, and tertiary phosphines. Au(I) compounds are typically linear. A good example is Au(CN)2−, which is the soluble form of gold encountered in mining. Curiously, aurous complexes of water are rare. The binary gold halides, such as AuCl, form zigzag polymeric chains, again featuring linear coordination at Au. Most drugs based on gold are Au(I) derivatives.[120[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-120|]]]
Au(III) (auric) is a common oxidation state, and is illustrated by gold(III) chloride, Au2Cl6. The gold atom centers in Au(III) complexes, like other d8 compounds, are typically square planar, with chemical bonds that have both covalent and ionic character.
Aqua regia, a 1:3 mixture of nitric acid and hydrochloric acid, dissolves gold. Nitric acid oxidizes the metal to +3 ions, but only in minute amounts, typically undetectable in the pure acid because of the chemical equilibrium of the reaction. However, the ions are removed from the equilibrium by hydrochloric acid, forming AuCl4− ions, or chloroauric acid, thereby enabling further oxidation.
Some free halogens react with gold.[121[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-121|]]] Gold also reacts in alkaline solutions of potassium cyanide. With mercury, it forms an amalgam.

Less common oxidation states

Less common oxidation states of gold include −1, +2, and +5.
The −1 oxidation state occurs in compounds containing the Au− anion, called aurides. Caesium auride (CsAu), for example, crystallizes in the caesium chloride motif.[122[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-relativist_Au_Pt-122|]]] Other aurides include those of Rb+, K+, and tetramethylammonium (CH3)4N+.[123[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-Holleman-123|]]] Gold has the highest Pauling electronegativity of any metal, with a value of 2.54, making the auride anion relatively stable.
Gold(II) compounds are usually diamagnetic with Au–Au bonds such as [Au(CH2)2P(C6H5)2]2Cl2. The evaporation of a solution of Au(OH)

3
in concentrated H

2
SO

4
produces red crystals of gold(II) sulfate, Au2(SO4)2. Originally thought to be a mixed-valence compound, it has been shown to contain Au
4+
2
cations, analogous to the better-known mercury(I) ion, Hg
2+
2
.[124[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-124|]]][125[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-125|]]] A noteworthy, legitimate gold(II) complex is the tetraxenonogold(II) cation, which contains xenon as a ligand, found in [AuXe4](Sb2F11)2.[126[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-126|]]]

Gold pentafluoride, along with its derivative anion, AuF

6
, and its difluorine complex, gold heptafluoride, is the sole example of gold(V), the highest verified oxidation state.[127[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-127|]]]

Some gold compounds exhibit aurophilic bonding, which describes the tendency of gold ions to interact at distances that are too long to be a conventional Au–Au bond but shorter than van der Waals bonding. The interaction is estimated to be comparable in strength to that of a hydrogen bond.

Mixed valence compounds

Well-defined cluster compounds are numerous.[123[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-Holleman-123|]]] In such cases, gold has a fractional oxidation state. A representative example is the octahedral species {Au(P(C6H5)3)}62+. Gold chalcogenides, such as gold sulfide, feature equal amounts of Au(I) and Au(III).

Toxicity

Pure metallic (elemental) gold is non-toxic and non-irritating when ingested[128[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-128|]]] and is sometimes used as a food decoration in the form of gold leaf. Metallic gold is also a component of the alcoholic drinks Goldschläger, Gold Strike, and Goldwasser. Metallic gold is approved as a food additive in the EU (E175 in the Codex Alimentarius). Although the gold ion is toxic, the acceptance of metallic gold as a food additive is due to its relative chemical inertness, and resistance to being corroded or transformed into soluble salts (gold compounds) by any known chemical process which would be encountered in the human body.
Soluble compounds (gold salts) such as gold chloride are toxic to the liver and kidneys. Common cyanide salts of gold such as potassium gold cyanide, used in gold electroplating, are toxic by virtue of both their cyanide and gold content. There are rare cases of lethal gold poisoning from potassium gold cyanide.[129[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-129|]]][130[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-130|]]] Gold toxicity can be ameliorated with chelation therapy with an agent such as dimercaprol.
Gold metal was voted Allergen of the Year in 2001 by the American Contact Dermatitis Society. Gold contact allergies affect mostly women.[131[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-131|]]] Despite this, gold is a relatively non-potent contact allergen, in comparison with metals like nickel.[132[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-132|]]]

Price

Further information: Gold as an investment
external image 300px-Gold_price_in_USD.png
Gold price history in 1960–2011
As of December 2015 gold is currently valued at around US$1,075 per troy ounce.
Like other precious metals, gold is measured by troy weight and by grams. When it is alloyed with other metals the term carat or karat is used to indicate the purity of gold present, with 24 carats being pure gold and lower ratings proportionally less. The purity of a gold bar or coin can also be expressed as a decimal figure ranging from 0 to 1, known as the millesimal fineness, such as 0.995 being very pure.

History

The price of gold is determined through trading in the gold and derivatives markets, but a procedure known as the Gold Fixing in London, originating in September 1919, provides a daily benchmark price to the industry. The afternoon fixing was introduced in 1968 to provide a price when US markets are open.[133[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-133|]]]
Historically gold coinage was widely used as currency; when paper money was introduced, it typically was a receipt redeemable for gold coin or bullion. In a monetary system known as the gold standard, a certain weight of gold was given the name of a unit of currency. For a long period, the United States government set the value of the US dollar so that one troy ounce was equal to $20.67 ($664.56/kg), but in 1934 the dollar was devalued to $35.00 per troy ounce ($1125.27/kg). By 1961, it was becoming hard to maintain this price, and a pool of US and European banks agreed to manipulate the market to prevent further currency devaluation against increased gold demand.[134[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-134|]]]
On 17 March 1968, economic circumstances caused the collapse of the gold pool, and a two-tiered pricing scheme was established whereby gold was still used to settle international accounts at the old $35.00 per troy ounce ($1.13/g) but the price of gold on the private market was allowed to fluctuate; this two-tiered pricing system was abandoned in 1975 when the price of gold was left to find its free-market level.[citation needed] Central banks still hold historical gold reserves as a store of value although the level has generally been declining.[citation needed] The largest gold depository in the world is that of the U.S. Federal Reserve Bank in New York, which holds about 3%[135[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-ISAMPE_2006-11-22-135|]]] of the gold ever mined, as does the similarly laden U.S. Bullion Depository at Fort Knox. In 2005 the World Gold Council estimated total global gold supply to be 3,859 tonnes and demand to be 3,754 tonnes, giving a surplus of 105 tonnes.[136[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-136|]]]
Sometime around 1970[vague] the price began in trend to greatly increase,[137[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-137|]]] and between 1968 and 2000 the price of gold ranged widely, from a high of $850/oz ($27,300/kg) on 21 January 1980, to a low of $252.90/oz ($8,131/kg) on 21 June 1999 (London Gold Fixing).[138[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-138|]]] Prices increased rapidly from 2001, but the 1980 high was not exceeded until 3 January 2008 when a new maximum of $865.35 per troy ounce was set.[139[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-LBMA_statistics-139|]]] Another record price was set on 17 March 2008 at $1023.50/oz ($32,900/kg).[139[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-LBMA_statistics-139|]]]
In late 2009, gold markets experienced renewed momentum upwards due to increased demand and a weakening US dollar.[citation needed] On 2 December 2009, Gold reached a new high closing at $1,217.23.[140[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-140|]]] Gold further rallied hitting new highs in May 2010 after the European Union debt crisis prompted further purchase of gold as a safe asset.[141[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-141|]]][142[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-142|]]] On 1 March 2011, gold hit a new all-time high of $1432.57, based on investor concerns regarding ongoing unrest in North Africa as well as in the Middle East.[143[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-143|]]]
From April 2001 to August 2011, spot gold prices more than quintupled in value against the US dollar, hitting a new all-time high of $1,913.50 on 23 August 2011,[144[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-144|]]] prompting speculation that the long secular bear market had ended and a bull market had returned.[145[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-145|]]] However, the price then began a slow decline to the $1200-per-ounce range in late 2014 and 2015.

Symbolism

external image 50px-Question_book-new.svg.png
This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (February 2014)
external image 220px-GoldBarAtGrandEmperorCasino.JPG
Gold bars at the Emperor Casino in Macau
Great human achievements are frequently rewarded with gold, in the form of gold medals, golden trophies and other decorations. Winners of athletic events and other graded competitions are usually awarded a gold medal. Many awards such as the Nobel Prize are made from gold as well. Other award statues and prizes are depicted in gold or are gold plated (such as the Academy Awards, the Golden Globe Awards, the Emmy Awards, the Palme d'Or, and the British Academy Film Awards).
Aristotle in his ethics used gold symbolism when referring to what is now commonly known as the golden mean. Similarly, gold is associated with perfect or divine principles, such as in the case of the golden ratio and the golden rule.
Gold is further associated with the wisdom of aging and fruition. The fiftieth wedding anniversary is golden. Our most valued or most successful latter years are sometimes considered "golden years". The height of a civilization is referred to as a "golden age".
In some forms of Christianity and Judaism, gold has been associated both with holiness and evil. In the Book of Exodus, the Golden Calf is a symbol of idolatry, while in the Book of Genesis, Abraham was said to be rich in gold and silver, and Moses was instructed to cover the Mercy Seat of the Ark of the Covenant with pure gold. In Byzantine iconography the halos of Christ, Mary and the Christian saints are often golden.
According to Christopher Columbus, those who had something of gold were in possession of something of great value on Earth and a substance to even help souls to paradise.[146[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-146|]]]
Wedding rings have long been made of gold. It is long lasting and unaffected by the passage of time and may aid in the ring symbolism of eternal vows before God and the perfection the marriage signifies. In Orthodox Christian wedding ceremonies, the wedded couple is adorned with a golden crown (though some opt for wreaths, instead) during the ceremony, an amalgamation of symbolic rites.
In popular culture gold has many connotations but is most generally connected to terms such as good or great, such as in the phrases: "has a heart of gold", "that's golden!", "golden moment", "then you're golden!" and "golden boy". It remains a cultural symbol of wealth and through that, in many societies, success.

State emblem

In 1965, the California Legislature designated gold "the State Mineral and mineralogical emblem".[147[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-147|]]]
In 1968, the Alaska Legislature named gold "the official state mineral".[148[[https://en.wikipedia.org/wiki/Gold#cite_note-148|]]]

See also

References

 1. Alaska Statutes (see §44.09.110). legis.state.ak.us

Further reading

External links

external image 34px-Wikiquote-logo.svg.png
Wikiquote has quotations related to: Gold

external image 30px-Commons-logo.svg.png
Wikimedia Commons has media related to Gold.

external image 37px-Wiktionary-logo-en.svg.png
Look up gold in Wiktionary, the free dictionary.

[hide]
* v

Periodic table [[https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table_%28large_cells%29|(Large cells)]]

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
H

He
2
Li
Be

B
C
N
O
F
Ne
3
Na
Mg

Al
Si
P
S
Cl
Ar
4
K
Ca

Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
5
Rb
Sr

Y
Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
 I 
Xe
6
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Rn
7
Fr
Ra
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr
Rf
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
Ds
Rg
Cn
113
Fl
115
Lv
117
118

Alkali metal
Alkaline earth metal
Lan­thanide
Actinide
Transition metal
Post-​transition metal
Metalloid
Polyatomic nonmetal
Diatomic nonmetal
Noble gas
Unknown
chemical
properties

[show]

Gold compounds

[show]

Jewellery

= = = = = = = = = = = = = = =
https://de.wikipedia.org/wiki/Gold (hentet 14. dec. 2015 13:45)

Gold
external image 25px-Disambig-dark.svg.png
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter Gold (Begriffsklärung) aufgeführt.

Eigenschaften

[Xe] 4f14 5d10 6s179Au
Periodensystem

||
Allgemein
Name, Symbol, Ordnungszahl
Gold, Au, 79
Serie
Übergangsmetalle
Gruppe, Periode, Block
11, 6, d
Aussehen
metallisch gelb
CAS-Nummer
7440-57-5
ATC-Code
V10AX06
Massenanteil an der Erdhülle
0,004 ppm[1]
Atomar [2]
Atommasse
196,966569(5)[3][4] u
Atomradius (berechnet)
135 (174) pm
Kovalenter Radius
136 pm
Van-der-Waals-Radius
166 pm
Elektronenkonfiguration
[Xe] 4f14 5d10 6s1
Austrittsarbeit
5,1 eV[5]
1. Ionisierungsenergie
890,1 kJ/mol
2. Ionisierungsenergie
1980 kJ/mol
Physikalisch [2]
Aggregatzustand
fest
Kristallstruktur
kubisch flächenzentriert
Dichte
gemessen: 19,32 g/cm3 (20 °C);[6]
berechnet: 19,302 g/cm3[7]
Mohshärte
2,5 bis 3
Magnetismus
diamagnetisch (1=chi _{m}chi _{m} = −3,5 · 10−5)[8]
Schmelzpunkt
1337,33 K (1064,18 °C)
Siedepunkt
3243 K[9] (2970 °C)
Molares Volumen
10,21 · 10−6 m3/mol
Verdampfungswärme
342 kJ/mol[9]
Schmelzwärme
12,55 kJ/mol
Schallgeschwindigkeit
2030 m/s
Spezifische Wärmekapazität
128 J/(kg · K)
Elektrische Leitfähigkeit
45,5 · 106 A/(V · m)
Wärmeleitfähigkeit
320 W/(m · K)
Chemisch [2]
Oxidationszustände
−1, 0, +1, +2, +3, +5
Oxide (Basizität)
Au2O3 (amphoter)
Normalpotential
1,52 V (Au3+ + 3 e− → Au)
Elektronegativität
2,54 (Pauling-Skala)
Isotope

Isotop
NH
t1/2
ZA
ZE (MeV)
ZP
195Au
{syn.}
186,10 d
ε
0,227
195Pt
196Au
{syn.}
6,1830 d
ε
1,506
196Pt
β−
0,686
196Hg
197Au
100 %
Stabil
198Au
{syn.}
2,69517 d
β−
1,372
198Hg
199Au
{syn.}
3,169 d
β−
0,453
199Hg

Weitere Isotope siehe Liste der Isotope
NMR-Eigenschaften

Spin
γ in
rad·T−1·s−1
Er(1H)
fL bei
B = 4,7 T
in MHz
197Au
3/2
4,47 · 106
2,77 · 10−5
1,75
||
Sicherheitshinweise

GHS-Gefahrstoffkennzeichnung [10]
keine GHS-Piktogramme

H- und P-Sätze
H: keine H-Sätze
P: keine P-Sätze [10]

Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet.
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen.
Gold (von indogermanisch ghel: glänzend, gelb) ist ein chemisches Element (siehe auch Entstehung der Elemente) mit dem Elementsymbol Au (von lateinisch aurum) und der Ordnungszahl 79. Es ist ein Übergangsmetall und steht im Periodensystem in der 1. Nebengruppe (Gruppe 11), die auch als Kupfergruppe oder Münzmetalle bezeichnet wird. Gold zählt zu den Edelmetallen und ist zusammen mit Kupfer eines der wenigen farbigen Metalle.
Gold wird seit Jahrtausenden für rituelle Gegenstände und Schmuck sowie seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. in Form von Goldmünzen als Zahlungsmittel genutzt. Es wird auch als Lebensmittelzusatzstoff mit der E-Nummer E175 verwendet.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Ur- und Frühgeschichte

external image 220px-MaskeAgamemnon.JPG
Die sogenannte Goldmaske des Agamemnon (ca. 1400 v. Chr.) im Nationalmuseum Athen
Gold zählt zu den ersten Metallen, die von Menschen verarbeitet wurden. Mit seiner auffallend glänzenden gelben Farbe wurde es metallisch gediegen in der Natur gefunden.
Gold lässt sich sehr gut mechanisch bearbeiten und korrodiert nicht. Wegen der Beständigkeit seines Glanzes, seiner Seltenheit, seiner scheinbaren Unvergänglichkeit und seiner auffallenden Schwere wurde es in vielen Kulturen vor allem für herausgehobene rituelle Gegenstände und Schmuck verwendet.
Die Goldgewinnung ist seit der frühen Kupferzeit nachgewiesen. Die leichte Legierbarkeit mit vielen Metallen, die moderate Schmelztemperatur und die günstigen Eigenschaften der Legierungen machten Gold als Werkstoff sehr attraktiv.
Die ältesten bislang bekannten Goldartefakte der Menschheit sind insgesamt etwa 3.000 goldene Objekte aus dem Gräberfeld von Warna (Bulgarien), die als Grabbeigaben niedergelegt wurden und zwischen 4600–4300 v. Chr. datiert werden.[11] Mehr als 7.000 Goldobjekte sind aus dem 4. Jahrtausend v. Chr. aus Gräbern der osteuropäischen Majkop-Kultur bekannt.[12] Der früheste Nachweis in Mitteleuropa liegt mit den beiden Goldscheiben im Depotfund von Stollhof (Niederösterreich) vor und stammt ebenfalls aus dem 4. Jahrtausend v. Chr. Seit dieser Zeit wurde Gold vereinzelt in Form von Schmuckgegenständen aus Südosteuropa importiert.
In Mittel- und Nordeuropa treten goldene Gegenstände vermehrt erst im dritten Jahrtausend v. Chr. als Grabbeigaben auf, vor allem in der endneolithischen Glockenbecherkultur. Beispiele sind die Ohrringe und die Haarspange beim Bogenschützen von Amesbury oder die 2013 gefundenen Goldringe eines Glockenbecher-Grabes aus Wustermark, Landkreis Havelland.[13] Berühmte Beispiele aus der nachfolgenden Bronzezeit sind die Goldauflagen der Himmelsscheibe von Nebra (Frühbronzezeit) und die vier spätbronzezeitlichen Goldhüte.
Die Ägypter beuteten Vorkommen in Oberägypten und Nubien aus.[14] So ist auf dem Turiner Papyrus u.a. auch die Lage einer Goldmine verzeichnet. Die Römer nutzten Fundstätten in Kleinasien, Spanien (Las Médulas), Rumänien und Germanien.
Die Sage von der Fahrt der Argonauten zum Goldenen Vlies nach Kolchis wurde anscheinend von den Seereisen griechischer Goldsucher angeregt.
In der Tora wird vom Goldenen Kalb erzählt, das sich die Israeliten als Götzenbild herstellten, während Moses die Zehn Gebote empfing, und vom Goldland Ophir. Das Neue Testament erwähnt Gold (neben Weihrauch und Myrrhe) als eines der Huldigungsgeschenke der Weisen aus dem Morgenland für den neugeborenen Jesus (Matthäus 2,11 EU).
Auch in Südamerika und Mesoamerika wurde schon sehr früh Gold verarbeitet. So beherrschten beispielsweise die Mochica in Peru bereits Anfang des ersten Jahrtausends die Legierungsbildung (Tumbago) sowie die Vergoldung und stellten Gegenstände für rituelle Zwecke aus mehreren Kilogramm Gold her.
Die Goldgewinnung und -reinigung erfolgte durch Goldwäscherei, Amalgamation und Kupellation (oxidieren unedlerer Metalle mit Blei, auch Läuterung genannt), auch in Kombination der Verfahren.

Neuzeit

external image 170px-Napoleonbecher.jpg
Der goldene Napoleonbecher im Städtischen Museum Simeonstift Trier
Die Gier nach Gold wurde mit der Vormachtstellung der europäischen Seemächte Spanien, Portugal, England und Italien zu einem maßgeblichen Grund für Kriege und Eroberungszüge der Neuzeit. Besonders der Goldreichtum der indigenen Völker in Mittel- und Südamerika lockte nach der Entdeckung Amerikas im Jahre 1492 europäische und insbesondere spanische Eroberer (Conquistadores) an, die Gold in Galeonen nach Europa brachten. Spanien wurde so eine Zeit lang zur reichsten Nation Europas; die indigenen Kulturen wurden durch die Eroberer bzw. durch eingeschleppte Krankheiten zerstört.
Immer wieder lockten Goldfunde große Scharen von Abenteurern an. Im 19. Jahrhundert kam es auf verschiedenen Kontinenten zu Goldrausch genannten Massenbewegungen von Goldsuchern in die Gebiete großer Goldvorkommen. Beispiele hierfür sind der kalifornische Goldrausch im Jahre 1849 und der Goldrausch des Jahres 1897 am Klondike River in Alaska. Auch in Australien (Bathurst, Temora, Teetulpa und Coolgardie) und Südafrika (Witwatersrand) kam es zum Goldrausch.
Auch heute führt der schwankende Goldpreis oft zu bedeutenden sozialen Veränderungen: So führte ein fallender Goldpreis in Südafrika zu einer starken Verarmung des von der Goldförderung lebenden Bevölkerungsteils. Im brasilianischen Amazonasraum ist der informelle Goldabbau durch Garimpeiros oft mit schwerwiegenden sozialen und ökologischen Folgen verbunden.

Vorkommen

external image langde-400px-Evolution_minerai_or.svg.png
Der durchschnittliche Goldgehalt der abgebauten Erze sinkt immer weiter, inzwischen auf unter 5 g/t
Der Goldanteil in der kontinentalen Erdkruste beträgt 0,004 ppm,[1] also etwa 4 Gramm pro 1000 Tonnen Gestein. Der Anteil schwankt je nach Region – in Lagerstätten, die abgebaut werden, liegt der Goldanteil oft bei mehreren Gramm pro Tonne. Die Weltjahresförderung betrug 2008 noch 2260 Tonnen, 2011 bereits 2.700 Tonnen, etwa hundertmal mehr als im 19. Jahrhundert. Aktuell wird in zwei Jahren mehr Gold gefördert, als in den tausend Jahren des Mittelalters zusammen dokumentiert ist.
Gold kommt auf der Erde vorwiegend als gediegenes Metall vor, in primären Rohstoffvorkommen als goldhaltiges Gestein (Golderz) sowie in sekundären Vorkommen.
Etwa 45 % des 2011 geförderten Goldes stammen aus der Volksrepublik China, Australien, den Vereinigten Staaten, Russland und Südafrika. Die tiefsten Goldbergwerke der Welt befinden sich in Südafrika. Dort wird Gold fast 4000 Meter unter der Erdoberfläche abgebaut. Anfang 2011 plante das Bergbauunternehmen AngloGold Ashanti bereits Schächte in bis zu 5000 Metern Tiefe.[15]
Bedeutende Goldmengen fallen bei der Raffination anderer Metalle wie Kupfer, Nickel oder der anderen Edelmetalle an, sodass unter Umständen erst die Gewinnung dieser „Verunreinigungen“ die Ausbeutung einer Goldlagerstätte wirtschaftlich machen.

Primäre Lagerstätten (Berggold)

Die folgenden Abschnitte führen einige der wichtigsten Typen primärer Goldlagerstätten auf:

Witwatersrand-Typ (Paläo-Seifenlagerstätte)

Das Witwatersrand-Goldfeld in Südafrika ist mit Abstand das größte der Welt. Bis heute hat diese Lagerstätte mehr als 40.000 t Gold geliefert. Die Erzkörper sind frühproterozoische (etwa 1,8 Milliarden Jahre alte) Paläo-Flussschotter, die gediegen Gold, Pyrit und lokal abbauwürdige Konzentrationen von Uranpechblende enthalten. Die genaue Genese ist bis heute umstritten. Klassisch wird die Lagerstätte als eine Paläo-Seifenlagerstätte interpretiert, womit sie unter die sekundären Lagerstätten fallen würde. Etwa 25 % des gefundenen Goldes weisen eine Form auf, die für einen Transport durch hydrothermale Lösungen typisch ist, während es sich bei 75 % des Goldes um die typischen Nuggets handelt, die für einen fluvialen Transport sprechen.[16] Neuere Isotopenuntersuchungen legen allerdings eine sehr kleinräumige hydrothermale Mobilisation des Goldes von wenigen Millimetern bis Zentimetern nahe, sodass wahrscheinlich auch dieses Gold ursprünglich aus den Flussschottern stammt.[17] Das Vorhandensein von gerundeten Pyrit- und Uranpechblende-Klasten zeigt aber auf jeden Fall an, dass diese zum ursprünglichen Bestand der Flussschotter gehörten. Sie zeigen damit auch an, dass die Erdatmosphäre zu diesem Zeitpunkt nur einen geringen Gehalt an Sauerstoff besessen haben kann, da diese Minerale unter oxidierenden Bedingungen nicht stabil sind.
Die Ressourcen der Lagerstätte liegen noch bei mehreren zehntausend Tonnen Gold, allerdings in erheblicher Tiefe. Hier befinden sich die tiefsten Bergwerke der Welt (nahezu 4000 m); ihr Abbau ist deshalb nur bei hohen Goldpreisen wirtschaftlich. Die Lagerstätte macht 40 % des weltweit bisher geförderten Goldes plus Ressourcen aus.[18]

Goldquarzgänge

Hauptartikel: Goldquarzgang

 • Einige der wichtigsten Goldlagerstätten der Erde gehören den orogenen (mesothermalen) Ganglagerstätten an. Diese Lagerstätten kommen meist in metamorph-überprägten und deformierten marinen Sedimenten und Magmatiten vor. Sie entstehen während der Gebirgsbildung und sind damit an alte und junge Faltengürtel gebunden. Bei der Gebirgsbildung werden aus den involvierten Gesteinen metamorphe Fluide freigesetzt, die Quarz, wenig Sulfide und Gold in Spalten absetzen. Die Fluide haben einen neutralen Charakter und Temperaturen zwischen 250 °C und 400 °C. Bei den Sulfiden handelt es sich meist um Pyrit und Arsenopyrit. Die Goldgehalte sind meist sehr hoch, mehr als 10 g/t sind keine Seltenheit. Die Lagerstätten dieses Typs bildeten sich durch die gesamte Erdgeschichte mit bedeutenden Vorkommen in den archaischen Grünsteingürteln Afrikas und Westaustraliens, während des Proterozoikums (USA; Ghana, Brasilien), den paläozoischen Lagerstätten Victorias (Australien) oder den jungen alpidischen Vorkommen in den Alpen („Tauern-Gold“).

Es handelt sich meist um reine Goldlagerstätten ohne Gewinnungsmöglichkeit für andere Metalle. Einige wenige Lagerstätten enthalten allerdings solch hohe Gehalte an Arsen, dass sie zu den wichtigsten Vorkommen dieses Halbmetalls gehören.

 • Epithermale Goldlagerstätten sind eng mit jungem felsischen Magmatismus an Subduktionszonen (Inselbögen, Ozean-Kontinent-Kollisionen) verbunden. Heiße hydrothermale Fluide aus den Magmen bzw. durch den Magmatismus aufgeheizte meteorische Wässer transportieren das Gold und setzten es auf Gängen, in Form von Stockwerksvererzungen oder als Imprägnation im Gestein wieder ab. Man unterscheidet „low sulfidation“ und „high sulfidation“ Epi­thermallagerstätten, die sich durch unterschiedliche Fluide und damit verbunden unterschiedliche Mineralführung auszeichnen. „Low sulfidation“ Lagerstätten formen sich aus neutralen hydrothermalen Wässern mit Temperaturen von 200 bis 300 °C, während „high sulfidation“ Lagerstätten aus sehr sauren Fluiden mit über 300 °C geformt werden. Beide Typen unterscheiden sich hinsichtlich der Mineralführung. Erzgehalte liegen gewöhnlich zwischen 1 und 10 g/t Gold sowie einem Goldinhalt von wenigen 10 bis über 1000 t. Einige „low sulfidation“ Vorkommen beinhalten auch große Mengen an Silber und Buntmetallen. Neuere Untersuchungen aus aktiven Hydrothermalfeldern in Neuseeland deuten darauf hin, dass sich große Lagerstätten dieses Typs mit 1000 t Goldinhalt in gerade einmal 50.000 Jahren bilden können.

Bedeutende Beispiele für diesen Lagerstättentyp gibt es unter anderem in Papua-Neuguinea, Neuseeland, Mexiko, Peru und Rumänien.

Carlin-Typ

external image 220px-Twincreeksblast.jpg
Carlin-Typ-Goldlagerstätte in Nevada, USA
Bei diesem Typ handelt es sich um Lagerstätten in karbonatischen Gesteinen. Die bedeutendsten Vorkommen dieses Typs liegen in Utah und Nevada (USA). Die dortigen Lagerstätten bildeten sich in einem kurzen Intervall vor 42 bis 30 Millionen Jahren. Sie formten sich aus reduzierten, mäßig sauren Fluiden mit Temperaturen von 150 bis 250 °C in Tiefen über 2000 m. Die Erzkörper können wenige bis mehr als 100 Millionen Tonnen Erz enthalten bei Gehalten zwischen 1 und 10 g/t. Gold ist meist an feinverteilten arsenreichen Pyrit gebunden. Dadurch ist die Aufbereitung dieser Erze relativ aufwendig.

IOCG (Iron-Oxide-Copper-Gold)-Typ

Diese Lagerstätten kommen in felsischen Magmatiten wie Graniten und Rhyoliten vor. Es handelt sich dabei um große hydrothermale Brekzienkörper mit hohen Gehalten an Eisen in Form von Hämatit und/oder Magnetit. Diese Lagerstätten entstanden vermutlich unter einem Vulkankomplex. Bei einem Ausbruch führten hydrothermale Fluide zur Bildung von Brekzien aus Magmatiten und setzten Eisenoxide, Kupfersulfide, gediegenes Gold sowie weitere Minerale ab. Die bedeutendsten Lagerstätten dieses Typs befinden sich in mesoproterozoischen Gesteinen Australiens wie zum Beispiel Earnest Henry (Queensland), Prominent Hill und Olympic Dam (beide im Bundesstaat South Australia). Letztere stellt einen der größten Erzkörper der Erde dar mit derzeit vermuteten Ressourcen von 8,4 Milliarden Tonnen Erz. Die Erzgehalte liegen zwischen 0,5 und 2 % für Kupfer und 0,5 und 1,5 g/t Gold. In den meisten Lagerstätten dieses Typs befinden sich reine Kupfer- und Goldvorkommen, während Olympic Dam auch Uran und Silber enthält. Diese Lagerstätte stellt die größte bekannte Uranlagerstätte der Erde dar.

Porphyrische Cu-Au-Lagerstätten

Hauptartikel: Porphyrische Kupferlagerstätte
Solche Lagerstätten finden sich weltweit in jungen Gebirgskomplexen. Es handelt sich um große Erzkörper in intermediären bis sauren plutonischen Magmatiten. Die Erzminerale (Pyrit, Chalcopyrit, Bornit, Chalkosin, Molybdänit) kommen feinverteilt auf ein Netzwerk aus Klüften im Gestein vor. Die Erzkörper beinhalten einige 10 Millionen bis mehreren Milliarden Tonnen Erz. Die größte Lagerstätte dieses Typs ist Chuquicamata in Chile mit über 10 Milliarden Tonnen Erz. In den USA ist Bingham Canyon die bedeutendste Lagerstätte und einer der größten Goldproduzenten des Landes. Die Erzgehalte sind vergleichsweise gering mit 0,5 bis 1 % Kupfer und 0,1 bis 1 g/t Gold, aber die Größe der Erzkörper lässt eine wirtschaftliche Gewinnung zu. Oftmals sind diese Lagerstätten auch mit Skarnlagerstätten assoziiert und es finden sich epithermale Goldlagerstätten im weiteren Umfeld.

VHMS-/SHMS-Lagerstätten

Diese Lagerstätten bilden sich im marinen Bereich. Volcanic Hosted Massive Sulfides (VHMS) sind an basische Magmatite (meist Basalte) gebunden, während Sediment Hosted Massive Sulfides (SHMS) in marinen Sedimentgesteinen vorkommen. Meist handelt es sich bei diesen Lagerstätten um reine Buntmetalllagerstätten (Blei, Zink, Kupfer), einige enthalten aber auch gewinnbare Beimengungen von Gold, Silber und anderen Elementen. Die devonische SHMS-Lagerstätte Rammelsberg bei Goslar im Harz stellt mit 28 Millionen Tonnen Erz und einem Goldgehalt von 1 g/t als Beimengung zu den extrem hohen Blei- und Zinkgehalten die bedeutendste deutsche Goldlagerstätte dar.

Sekundäre Lagerstätte (Waschgold/Seifengold)

Fast alle europäischen Flüsse führen Spuren von Gold mit sich. Dieses Gold war zuvor in Form zumeist kleiner, dünner Blättchen in Gestein eingelagert. Durch Verwitterungsprozesse des umgebenden Gesteins wird es freigesetzt und gelangt so ins Flusswasser und wird als Fluss-Seife abgelagert.
Auch auf den Geröllbänken des Hoch- und Oberrheines wie beispielsweise bei Istein finden sich geringe Mengen, insbesondere Flitter. Diese, als Rheingold bezeichneten Sekundärablagerungen, wurden in den vergangenen Jahrhunderten und bis heute, mit mäßigem Ertrag, ausgewaschen. Der einzige offizielle Goldproduzent Deutschlands, ein seit 2008 zur Holcim-Gruppe[19] gehörendes Kieswerk bei Rheinzabern, nutzt ebenfalls diese Vorkommen.[20]

Förderung weltweit

external image langde-220px-Gold_-_world_production_trend.svg.png
Zeitliche Entwicklung der weltweiten Goldförderung
Das meiste Gold wurde lange Zeit in Südafrika gefördert. Im Jahr 2007 förderte Australien die größte Menge. Seit 2008 stammt die größte Fördermenge aus der Volksrepublik China, gefolgt von Australien. Seit 2008 fördern die USA mehr Gold als Südafrika, seit 2010 liegt auch die Fördermenge der Russischen Föderation über der von Südafrika.[21]
Fördermengen und Reserven||~ Rang
2011
Land
Fördermenge (in t)
Reserven
20114
Reichweite
(Jahre ab 2011)4
20071
20114
1
Volksrepublik China
275
355
1.900
5,4
2
Australien
246
270
7.400
27,4
3
Vereinigte Staaten
238
237
3.000
12,7
4
Russ. Föderation
157
200
5.000
25
5
Südafrika
252
190
6.000
31,6
6
Peru
170
150
2.000
13,3
7
Kanada
101
110
920
8,4
8
Indonesien
118
100
3.000
30
9
Ghana
84
100
1.400
14
10
Usbekistan
85
90
1.700
18,9
11
Mexiko
39
85
1.400
16,5
12
Papua-Neuguinea
65
70
1.200
17,1
13
Brasilien
40
55
2.500
45,5
14
Chile
42
45
3.400
75,6

Andere Länder6
471
630
10.000
15,9

Summe (gerundet)
2.380
2.700
51.000
19

1 nach USGS Mineral Commodity Summary Gold 2009 (PDF; 89 kB), U.S. Geological Survey (USGS), Reston (Virginia)
3 nach USGS, U.S. Geological Survey (USGS), Reston (Virginia)
4 nach USGS Mineral Commodity Summary Gold 2012 (PDF; 28 kB), U.S. Geological Survey (USGS), Reston (Virginia)
5 siehe Fußnote 1: Enthält keine Länder, für die keine verlässlichen Daten zur Verfügung standen.
6 für weitere Förderländer siehe 2010 Minerals Year Book Gold (PDF; 99 kB), Tabelle 8, S. 31.20, U.S. Geological Survey (USGS), Reston (Virginia), Mai 2012

Weltweit existieren nur wenige große Goldförderunternehmen, deren Aktien an den Börsen gehandelt werden. Dazu gehören etwa Agnico-Eagle Mines, AngloGold Ashanti, Barrick Gold, Freeport-McMoRan Copper & Gold, Gold Fields Ltd., Goldcorp, Kinross Gold, Newmont Mining und Yamana Gold.

Vorkommen in Europa

Die Förderung von Gold in Europa – am meisten in Finnland und Schweden – ist im internationalen Vergleich unbedeutend. Die rumänischen Golderzvorkommen sind wohl die größten in Europa. In Bulgarien finden in den stillgelegten Goldminen Zlata (aktiver Bergbau: 1939–1973) und Krushov Dol (aktiv: 1965–1974) wieder Erkundungen statt.[22] In Barsele (in der Gemeinde Storuman) in Schweden wurde ein Vorkommen erkundet.[23]

Gewinnung

external image 220px-Meyers_b7_s0475a.jpg
Goldgewinnung
(aus Meyers Konversationslexikon, 4. Auflage. 1885 bis 1890)
external image 220px-Silberreiches_Freigold_%28blechf%C3%B6rmig%29_-_Verespatak%2C_Rum%C3%A4nien.jpg
Silberreiches Freigold (blechförmig)
Im Gegensatz zu den meisten anderen Metallen kommt das chemisch inerte Gold meist gediegen vor und muss nicht durch Reduktion aus Erzen gewonnen werden, wie beispielsweise Eisen. Es wird nur mechanisch aus dem umgebenden Gestein gelöst. Da Gold chemisch wenig reaktiv und somit nur schwierig in lösliche Verbindungen überführt werden kann, werden spezielle Verfahren zur Goldgewinnung angewendet.
Ohne Lupe direkt sichtbares Gold, sogenanntes „Freigold“[24] in Form von Nuggets oder Goldstaub ist eine Rarität. Das meiste Gold in den Vorkommen liegt in kleinsten Partikelchen im umgebenden Gestein fein verteilt vor und entgeht somit den Versuchen, es mit einfachen Verfahren manuell zu sammeln. Das größte bekannte Goldnugget, „Welcome Stranger“ genannt, wurde 1869 in Australien gefunden und wog 2284 Feinunzen[25] (rund 71 kg).
In der Praxis werden mehrere Verfahren miteinander kombiniert, um die gewünschte hohe Ausbeute zu erhalten. Durch Fortschritte in den Gewinnungsmethoden, Vernachlässigung der Abfallproblematik und bei hohem Marktpreis lohnt sich sogar der Abbau von Erz, das nur ein Gramm Gold pro Tonne enthält. Alte Abraumhalden ehemaliger Goldvorkommen werden deshalb mittels verbesserter Technik nochmals aufgearbeitet.
Gold fällt auch als Nebenprodukt bei der Raffination anderer Metalle an und wird dort in großem Umfang wiedergewonnen.

Goldwaschen

Hauptartikel: Goldwaschen
Das sogenannte Goldwaschen als einfachstes Verfahren zur Goldgewinnung nutzt die hohe Dichte des Metalls. Dabei wird goldhaltiger Sand mit Wasser aufgeschlämmt. Da Gold schwerer ist als der umgebende Sand, setzt sich das Gold schneller am Boden ab und kann so abgetrennt werden. Gold aus Flussablagerungen wird so gewonnen. Die Hobby-Goldsucher von heute wenden meist dieses Verfahren an. Dessen Nachteil besteht jedoch in der geringen Ausbeute bei großem Zeitaufwand des Goldsuchers. Der Vorteil dieser Methode ist die zuverlässige Ausbeute an groben Goldteilchen, die bei der Cyanidlaugerei nicht vollständig erfasst werden. Es lässt sich verbessern durch Einbringen von Fellen in die abströmende Flüssigkeit, in dem sich dann auch kleinste Goldpartikelchen in den Fellhaaren verfangen und die Ausbeute erhöhen.
Goldwaschen wird auch teilmechanisiert an Land durchgeführt, aber auch mit Schwimmbaggern mit integrierter Wäsche, die direkt im Fluss arbeiten. Minentechnisch gewonnenes Erz wird zuvor mechanisch auf geeignete Korngrößen zerkleinert und das zermahlene Gestein in ähnlicher Weise bearbeitet.
Dieses Verfahren geht auch der nachfolgend beschriebenen weiteren Ausnutzung der goldführenden Sande und Schlämme voraus.

Amalgamverfahren

external image 220px-Montanmuseum-Altb%C3%B6ckstein_3274.jpg
Nachbau eines Amalgamierwerkes aus dem 19. Jh. im Montanmuseum Altböckstein in Salzburg
Neben seiner hohen Dichte kann die Legierungsbildung zu Amalgam zwischen Gold und Quecksilber zur Goldgewinnung und -reinigung genutzt werden. Hierbei werden goldhaltige Sande und Schlämme intensiv mit Quecksilber vermischt. Das Gold aber auch eventuell andere vorhandene gediegene Metalle wie beispielsweise Silber lösen sich dabei im Quecksilber. Goldamalgam hat eine silberne Farbe; je nachdem, wie viel Quecksilber im Überschuss vorliegt, ist es flüssig bis pastös teigig[26] und der Schmelzpunkt der Legierung ist geringer.[27] Amalgam und Quecksilber sammeln sich wegen der hohen Dichte am Gefäßgrund, das Quecksilber lässt man abfließen. Durch Erhitzen des Amalgams (wie bei der Feuervergoldung detailliert beschrieben) verdampft das Quecksilber und zurück bleibt kompaktes Rohgold. Das Amalgamverfahren wurde bereits in der Antike angewendet.
Die entstehenden Quecksilberdämpfe stellen bei unsachgemäßer Handhabung eine große gesundheitliche Gefahr dar (siehe Quecksilbervergiftung). Speziell einfache Goldschürfer praktizieren keine Wiedergewinnung des Quecksilbers (durch Destillation oder Absaugung und Abfilterung mit Aktivkohle). Stattdessen wird das Amalgam in offenen Blechgefäßen mithilfe von Lötlampen und sonstigen Gasbrennern erhitzt. Das Quecksilber (Siedepunkt 357 °C) dampft dabei in die Umgebungsluft ab und kondensiert alsbald in der Umwelt, was zur Quecksilberverseuchung dieser Landstriche, der Flüsse und der dort lebenden Menschen führt. Es wurde geschätzt, dass 20 bis 30 Prozent des weltweit geförderten Goldes durch nicht industrielles Schürfen, also von Goldsuchern gewonnen wird.[28]

Cyanidlaugung

Bei größeren Vorkommen, die eine industrielle Erschließung erlauben, wird seit Ende des 19. Jahrhunderts die Cyanidlaugung angewendet. Vor dem Hintergrund, dass sich Gold in sauerstoffhaltiger Natriumcyanid-Lösung (Natriumsalz der Blausäure HCN) als Komplexverbindung löst, werden die metallhaltigen Sande staubfein gemahlen, aufgeschichtet und im Rieselverfahren mit der Extraktionslösung unter freiem Luftzutritt versetzt. Die kleinsten Metallteilchen werden hierbei zuerst aufgelöst, weil sie die relativ größte Reaktionsoberfläche haben.
mathrm {2 Au+H_{2}O+{tfrac {1}{2}} O_{2}+4 NaCNlongrightarrow 2 Na[Au(CN)_{2}]+2 NaOH} mathrm {2 Au+H_{2}O+{tfrac {1}{2}} O_{2}+4 NaCNlongrightarrow 2 Na[Au(CN)_{2}]+2 NaOH}
Das Edelmetall findet sich chemisch gebunden im hochgiftigen Sickerwasser. Nach Filtration und Ausfällung mit Zinkstaub erhält man es als braunen Schlamm, aus dem nach Waschen und Trocknen durch Reduktion Rohgold wird.
mathrm {2 Na[Au(CN)_{2}]+Znlongrightarrow Na_{2}[Zn(CN)_{4}]+2 Au} mathrm {2 Na[Au(CN)_{2}]+Znlongrightarrow Na_{2}[Zn(CN)_{4}]+2 Au}
Hieran schließt sich die Reinigung des Rohgoldes an. Raffiniert zu Feingold ist es dann standardisiert und marktreif.
Die Cyanidlaugen werden in Kreislaufprozessen wiederverwendet. Dennoch entweichen Blausäure und ihre Salze (Cyanide) in die Umwelt, teilweise auch in größeren Mengen, etwa bei Unglücken, Fehlfunktionen der Anlage, Überschwemmungen etc. Alle diese Stoffe sind hochgiftig, allerdings auch leicht zersetzbar. Im Stoffkreislauf der Natur werden sie relativ schnell oxidativ abgebaut oder durch Hydrolyse zersetzt.
Diese Art der Goldgewinnung hinterlässt enorme Abraumhalden und Stäube mit Cyanidspuren. Umweltschäden entstehen auch dadurch, dass Schlamm in Ländern mit geringer Umweltüberwachung unkontrolliert in Flüsse abgeleitet wird oder Schlammabsetzbecken bersten, wie im Jahr 2000 im rumänischen Baia-Mare.

Boraxverfahren

Ein umweltfreundlicheres Verfahren stellt die Goldextraktion und -reinigung mithilfe von Borax (Natriumborat) dar.[29][30] Der Zusatz von Borax als schlackenbildendes Flussmittel beim Schmelzen von verunreinigtem Gold setzt Schmelzpunkt und Viskosität der Schmelze aus Oxiden und Silikaten der Begleitstoffe (nicht des Goldes wie es oft fälschlicherweise angegeben wird) herab,[31] sodass das Schmelzen auch mit einfacheren kostengünstigen Brennern (mit Zusatz von Holzkohle und extra Luftzufuhr[32][33] unter Verwendung eines Haartrockners oder Blasebalgs) erfolgen kann, wobei auch die Ausbeute der Extraktion erhöht wird.[34] Das Gold (oder bei Anwesenheit von Silber eine Gold-Silber-Legierung) setzt sich dabei am Boden der Schmelzpfanne ab, die Oxide schwimmen auf. Gelegentlich werden auch andere Flussmittel zugesetzt (beispielsweise Calciumfluorid, Natriumcarbonat, Natriumnitrat oder Mangandioxid).[35] Würden alle Goldschürfer auf der Welt dieses Verfahren anwenden, könnte die Emission von rund 1000 Tonnen Quecksilber, etwa 30 % der weltweiten Quecksilber-Emissionen, vermieden werden.[34]

Anodenschlammverfahren

Gold wird häufig aus Anodenschlämmen gewonnen, die bei der Raffination anderer Metalle, vor allem von Kupfer, zurückbleiben. Während der Elektrolyse wird das edle Gold nicht oxidiert und nicht gelöst; es sammelt sich unter der Anode an. Neben Gold fallen dabei auch Silber und andere Edelmetalle an, die durch geeignete Verfahren voneinander getrennt werden.

Wiedergewinnung aus Reststoffen (Recycling)

Eine wichtige Quelle des Edelmetalls ist die Aufbereitung von Dental- und Schmuckverarbeitungsabfällen sowie alten edelmetallhaltigen Materialien, wie selektierter Elektronikschrott und Galvanikschlämme.
Auch in den Klärschlämmen der Städte sind bemerkenswerte Goldspuren enthalten, die von der Nutzung, der Verarbeitung und dem Verschleiß von Goldlegierungen (Abrieb von Zahnfüllungen, Schmuckkettenglieder, Verlust usw.) stammen.
September 2013 berieten Österreichs Krematorienbetreiber, wie mit dem Gold verbrannter Verstorbener rechtlich umgegangen werden soll, das bislang verklumpt mit Knochenasche in der Urne den Hinterbliebenen ausgefolgt wird.[36]

Versuche zur Goldgewinnung aus dem Meer

Fritz Haber versuchte in den 1920er Jahren, Gold aus dem Meerwasser zu gewinnen, womit die deutschen Reparationen bezahlt werden sollten.[37] Die durchschnittliche Ausbeute war mit 0,004 Milligramm Gold pro Tonne Meerwasser für eine wirtschaftliche Verwertung jedoch zu gering, als dass das Verfahren lohnend erschien.
Durch moderne Messmethoden wurde festgestellt, dass der Atlantik und der Nordöstliche Pazifik 50–150 Femtomol (fmol) Gold pro Liter Wasser beinhaltet. Das entspricht 0,010–0,030 mg/m³. Im Tiefenwasser des Mittelmeers misst man eher höhere Werte um die 100–150 fmol Gold pro Liter Meerwasser. Insgesamt ergibt das 15.000 Tonnen Gold in den Weltmeeren.[38]

Goldsynthese

Hauptartikel: Transmutation
Die Hoffnung, Gold künstlich herstellen zu können, wurde von vielen Kulturen über Jahrhunderte vergeblich gehegt. Dabei entstand unter anderem die Legende vom sog. Stein der Weisen, der Gold aus unedlen Metallen herstellen können sollte. Im elften Jahrhundert bis in das Mittelalter definierte man die Alchemie als "künstliche Darstellung von Silber und Gold" oder schlicht als "Goldmacherei".[39]
Das auf der Erde vorkommende Gold ist – wie alle Elemente, die schwerer als Eisen sind – bei den Kernkollapsen von Supernovae entstanden, bevor die Sonne existierte. Gold fällt auch bei verschiedenen kerntechnischen Anwendungen (Kernfusion resp. Kernfission) in winzigen, atomaren Mengen als Nebenprodukt an.

Umweltauswirkungen

Beträchtliche Mengen von hochgiftigem Quecksilber, schon bei der Goldgewinnung mit ausgeschwemmt oder beim Verdampfen wissentlich in die Umwelt freigesetzt, vergiften große Gebiete und Flussläufe dauerhaft.[40] Da Goldgewinnung oft improvisatorische Züge trägt und fernab von effektiver behördlicher Überwachung stattfindet, werden Umweltaspekte untergeordnet oder ignoriert.[41]
Die negativen Umweltauswirkungen führen häufig auch zu Konflikten zwischen den Goldschürfern und der einheimischen Bevölkerung.[42] Es gibt jedoch auch erste Projekte ökologischen Goldabbaus, wie das Oro Verde in Kolumbien. Für Barren, deren Gold aus dieser Mine stammt, wurde im Februar 2011 erstmals das Fair-Trade-Siegel vergeben.[43]

Gold als Mineral

Gold kommt in der Natur gediegen vor und ist deshalb als Mineral anerkannt. Die International Mineralogical Association (IMA) führt es gemäß der Systematik der Minerale nach Strunz (9. Auflage) unter der System-Nr. „1.AA.05“ (Elemente – Metalle und intermetallische Verbindungen – Kupfer-Cupalit-Familie)[44] (8. Auflage: I/A.01-40). Die im englischsprachigen Raum ebenfalls geläufige Systematik der Minerale nach Dana führt das Element-Mineral unter der System-Nr. „1.1.1.1“.
Gold kristallisiert im kubischen Kristallsystem, hat eine Härte von 2,5 bis 3, eine metallisch-sattgelbe Farbe, die entsprechend als „goldgelb“ bekannt ist, und eine ebensolche Strichfarbe. In feiner Verteilung ist es je nach Korngröße gelblich, ockerbraun bis purpurviolett und wird dann als Goldpurpur bezeichnet. Mit zunehmender Temperatur verliert Feingold an Farbintensität und ist hellgelb glühend, bevor es schmilzt. Das geschmolzene Metall ist zitronengelb, leicht grünlich und erhält seine intensive gelborange Farbe erst wieder, wenn es vollständig abgekühlt ist.
Beimengungen von Kupfer lassen es rosa oder rötlich erscheinen, senken die Schmelztemperatur und steigern zugleich Härte, Festigkeit und Polierbarkeit beträchtlich. Steigende Silberanteile verändern die Farbe des reinen Goldes über hellgelb nach hellgrün und schließlich zu weiß; Schmelztemperatur und Härte verändern sich dabei nur sehr wenig. Die meisten Metalle, so auch die bekannten Platinmetalle, Quecksilber und die Eisenmetalle, führen als Beimischungen dagegen in steigenden Anteilen zu einer Entfärbung in Form einer eher schmutziggelbgrauen bis grauweißen Legierung. So variiert die Farbe von Palladiumhaltigem Gold (Porpezit) zwischen Lohfarben und einem hellen Braun.[45]
Da Gold ein relativ reaktionsträges Element ist, behält es gewöhnlich seinen Glanz und Farbe und ist daher in der Natur leicht zu erkennen. Daneben kommt Gold auch als Bestandteil von Mineralen vor. Beispiele hierfür sind Calaverit, Krennerit und Sylvanit (Schrifterz).

 • external image 84px-Native_gold_nuggets.jpg

Gold-Nuggets.

 • external image 120px-Auincufes.jpg

Gediegen Gold (go) zwischen Bornit (bn) und Chalcopyrit (ccp) in Baryt (brt), Süd Australien

 • external image 90px-GoldNugget.jpg

Gold-Nugget

 • external image 120px-Stringer156_nugget.jpg

Das 156-Unzen (4,9 kg) „Mojave Nugget“ wurde 1977 in Süd-Kalifornien entdeckt

Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften

external image 220px-Atomic_resolution_Au100.JPG
STM-Messung der Rekonstruktion der (100)-Fläche eines Au-Einkristalls
external image 220px-Gold-crystals.jpg
Goldkristalle, synthetisch im Labor gezüchtet
Gold besteht aus nur einem stabilen Isotop und gehört damit zu den 22 Reinelementen. Das Schwermetall ist unlegiert weich wie Zinn. Gold lässt sich aufgrund seiner Duktilität zu Blattgold schlagen und zu besonders dünnen Folien von etwa 2000 Atomlagen ausrollen. Deshalb verwendete Ernest Rutherford Goldfolie für seinen Streuversuch. Weißes Licht schimmert grünlich durch Goldfolie. Darüber hinaus lässt es sich leicht mit vielen Metallen legieren.
Einige der ungewöhnlichen Eigenschaften wie die goldgelbe Farbe und hohe Duktilität lassen sich nach neueren Berechnungen am besten mit dem relativistischen Effekt erklären.
In der Oberflächenchemie werden verschiedene Flächen von Au-Einkristallen u. a. in der Rastertunnelmikroskopie eingesetzt (siehe Abbildung).[46]
Die spezifische Verdampfungsenthalpie ΔHv von Gold ist mit 1,70 kJ/g wesentlich geringer als beispielsweise diejenige von Wasser (mit 2,26 kJ/g) oder Eisen (6,26 kJ/g, alle für die Siedetemperatur bestimmt). Bei überhitzten Goldschmelzen können daher (wie auch bei anderen Schmelzemanipulationen etwa in der Stahlindustrie) beträchtliche Rauch- und Verdampfungsverluste auftreten, sofern der Schmelzvorgang ohne Abdichtung oder Absaugung und Abscheidung in Aktivkohle erfolgt.[47]

Chemische Eigenschaften

Gold wird von gewöhnlichen (Mineral-)säuren nicht angegriffen. Lediglich einige stark oxidierende Säuren wie Königswasser (einem Gemisch aus Salzsäure und Salpetersäure) oder Selensäure lösen Gold. In Königswasser bildet sich Tetrachloridogoldsäure:
mathrm {2 Au+9 HCl+5 HNO_{3}rightarrow } mathrm {2 Au+9 HCl+5 HNO_{3}rightarrow } mathrm {2 HAuCl_{4}+4 NO_{2}+6 H_{2}O+NOCl} mathrm {2 HAuCl_{4}+4 NO_{2}+6 H_{2}O+NOCl}
Die Halogene Chlor, Brom und Iod vermögen Gold zu lösen, letzteres sogar in alkoholischer Lösung. In wässrigen Cyanidlösungen ist Gold leicht unter Oxidation durch Sauerstoff als Kaliumdicyanidoaurat(I) löslich. In heißen, sauren hydrothermalen Lösungen ist Gold relativ gut physikalisch löslich. Demzufolge wird es oft in Quarzgesteinen mit vorgefunden. Es wurde auch beobachtet, dass einige Huminsäuren in der Lage sind, Gold anzulösen.

Verwendung

Das derzeit geförderte Gold wird zu etwa 85 % zu Schmuck verarbeitet, 12 % verwendet die Industrie (Elektronik, Medizin, Optik).[48] Die restlichen 3 % gelangen in Tresore von Banken.[49] Siehe hierzu auch Tabelle zu Angebot und Nachfrage.

Reinheit und Feingehalt

Karat
Gewichtspromille Gold in der Legierung
im Handel als
Atom % ca.
24 kt
999
Feingold 999
100
22 kt
916 2/3
Gold 916
83
20 kt
833 1/3
Gold 833
68
18 kt
750
Gold 750
50
14 kt
583 1/3
Gold 585
38
10 kt
416 2/3
Gold 417
23
9 kt
375
Gold 375
20
8 kt
333 1/3
Gold 333
18
Die Reinheit von Gold wird historisch in Karat (abgekürzt kt) angegeben. 24 Karat entsprechen purem Gold (Feingold). Mit Einführung des metrischen Systems wurde die Umstellung auf Promille-Angaben vorgenommen. So bedeutet der Stempeleindruck „750“ in Goldware, dass das Metall von 1000 Gewichtsanteilen 750 Anteile (d. h. ¾) reines Gold enthält, entsprechend 18 Karat („585“ entspricht 14 Karat, „375“ entspricht 9 Karat und „333“ entspricht 8 Karat). Bullionmünzen haben entweder 916,6 Promille (Krugerrand, Britannia, American Eagle) oder 999,9 Promille Gold (Wiener Philharmoniker, Maple Leaf, Nugget, American Buffalo). Die Reinheit kann aber auch mit einer Dezimalzahl angegeben werden, zum Beispiel als 0,999 oder 1,000 (Feingold).
Der exakte Feingehalt von Edelmetallen kann nur im Labor festgestellt werden. Im Alltag behelfen sich Goldschmiede, Münzsammler etc. zur annähernden Bestimmung des Feingehaltes darum mit der Strichprobe.
Hochwertiger Schmuck wird international üblicherweise aus Goldlegierungen mit einem Feingehalt von 750 oder höher angefertigt. Dabei ist Wahl des verwendeten Feingehaltes auch von regionalen und kulturellen Vorlieben beeinflusst. So werden auf dem amerikanischen Kontinent vor allem Legierungen mit 585 ‰ Goldanteil verwendet, während im Nahen Osten sattgelber Goldschmuck ab Feingehalten von etwa 20 bis 22 kt (833–916 ‰) aufwärts besonders geschätzt wird. In Südostasien und im chinesisch, thailändisch und malaiisch beeinflussten Kulturkreis geht dies traditionell sogar bis hin zum Schmuck aus reinem Feingold, der in der dortigen Kultur als besonders hochwertig betrachtet wird.
Die Anteile an eventuell enthaltenen anderen Edelmetallen (Silber, Palladium, Platin, Rhodium, Iridium u. a.) wird bei der Stempelung nicht berücksichtigt.

Währung und Wertanlage

Hauptartikel: Anlagegold
Gold dient in Form von Anlagegold (Goldmünzen und Barrengold) als internationales Zahlungsmittel und wird von vielen Zentralbanken der Welt als Währungsreserve eingelagert, obwohl heute die Währungen nicht mehr durch Goldreserven gedeckt sind. Private und institutionelle Anleger investieren außerdem in Gold und in Wertpapiere, die den Goldkurs abbilden.
In Krisenzeiten (z. B. Inflation oder Wirtschaftskrise) wird Gold als stabile Wertanlage (siehe Gold als Kapitalanlage) gesehen, die Wertsteigerungen relativ zu anderen Wertanlagen erfahren kann. Der intrinsische Wert von Gold wird durch seine relative Seltenheit und durch die durchschnittlich aufgebrachte Arbeitsleistung bei seiner Förderung bestimmt. Deswegen hat Gold kein Ausfallrisiko wie sonstige Papiergeldanlagen, wo die Zinsrate sich nach dem wahrgenommen Ausfallrisiko der Marktteilnehmer richtet. Bei dieser Betrachtung wird allerdings häufig ausgeblendet, dass der Goldpreis im Zeitablauf auch starken Schwankungen ausgesetzt ist.

Goldpreis

external image 220px-Goldpreis_in_Dollar_ab_1810.png
Der Goldpreis in US-Dollar seit 1792
Hauptartikel: Goldpreis
Der Preis des Goldes wird auf dem offenen Markt bestimmt. Das geschieht seit dem 17. Jahrhundert am London Bullion Market. Seit dem 12. September 1919 treffen sich wichtige Goldhändler in einer Rothschild-Bank in London, um den Goldpreis formal zu fixieren (siehe Goldfixing). Seit 1968 gibt es ein weiteres tägliches Treffen in der Bank um 15 Uhr Londoner Zeit, um den Preis zur Öffnungszeit der US-Börsen erneut festzulegen.
Der Goldpreis kann auch von Marktteilnehmern mit großen Goldreserven, etwa Zentralbanken und Goldminen-Gesellschaften, erheblich beeinflusst werden. Soll der Goldpreis sinken, so wird Gold verliehen (um Leerverkäufe zu provozieren) oder verkauft, oder aber die Goldförderung wird gesteigert. Soll der Goldpreis steigen, so kaufen die Zentralbanken Gold auf bzw. die Goldförderung wird gedrosselt. Allerdings haben hier die goldbesitzenden Zentralbanken auch nur eingeschränkte Möglichkeiten. So umfasst der gesamte Goldbesitz aller Zentralbanken mit etwa 30.750 Tonnen (Stand Dezember 2011)[50] nur knapp 19 % der weltweit vorhandenen Goldmenge von 170.000 Tonnen.[51]
Wichtige Faktoren, die auf den Goldpreis Einfluss nehmen, sind der Ölpreis und der aktuelle Kurs des US-Dollar, da Gold in dieser Währung gehandelt wird.
Am 17. März 1968 wurde der Goldpreis gespalten und ein zweigliedriges System eingeführt. Der eine Preis konnte sich frei dem Markt anpassen, der andere war fix. 1973 wurde der Goldpreis freigegeben, und der Besitz von Gold war in den USA wieder erlaubt. China hat den Privatbesitz von Gold 1983 wieder erlaubt (siehe Goldverbot).
Für den standardisierten Goldhandel an Rohstoffbörsen wurde „XAU“ als eigenes Währungskürzel nach ISO 4217 vergeben. Es bezeichnet den Preis einer Feinunze Gold.

Gold als Währung oder Währungsdeckung

Hauptartikel: Goldwährungssystem, Währungsdeckung und Goldstandard
Historisch wurde Gold seit Jahrtausenden als Währung eingesetzt. Eine Geldeinheit entsprach einer bestimmten Menge Gold. In Deutschland war während des Deutschen Reichs von 1871 bis 1918 das gesetzliche Zahlungsmittel die Goldmark (siehe auch Kurantmünze), wobei 2,79 Goldmark einem Gramm Gold entsprachen und die Reichsbank gegen Vorlage einer Banknote die entsprechende Menge in physisches Gold eintauschte. Die Golddeckung wurde zu Beginn des Ersten Weltkrieges aufgehoben und konnte danach nicht wieder eingeführt werden wegen der Reparationen, die die Goldreserven des Deutschen Reiches verschlangen. Die daraus resultierende zwangsweise Umstellung auf nicht-goldgedecktes Geld (Vertrauenswährung oder Fiat Money) ermöglichte erst die Hyperinflation der 1920er Jahre.
Lange Zeit entsprachen in den Vereinigten Staaten 20,67 US-Dollar einer Unze Gold. 1934 fand eine Abwertung des US-Dollars durch die Neufestlegung des Goldpreises auf 35 US-Dollar je Feinunze statt.[52] Das neue Verhältnis wurde im Bretton-Woods-System von 1944 bestätigt.
Um Gold als Währungsalternative auszuschließen und um die Währungsreserven (Goldreserve) zu erhöhen, war der Goldbesitz in den USA zeitweise verboten. Von 1933 bis 1973 war Goldbesitz nur in Form von Schmuck und Münzsammlungen erlaubt. Präsident Franklin D. Roosevelt ließ Gold über die Executive Order 6102 konfiszieren, und Präsident Richard Nixon unterband 1971, dass nicht-US-amerikanische Nationalbanken US-Dollars zu einem fixen Preis gegen Gold wechseln konnten.
Da der Goldstandard die herausgegebene Geldmenge und die Höhe der Staatsverschuldung beschränkt, waren die Regierungen daran interessiert, ihre Währungen vom Gold zu lösen. In beiden Weltkriegen wurde der Goldstandard aufgegeben, da die benötigten Geldmittel zur Kriegsproduktion nur per Inflation aufzubringen waren. Heutzutage sind sämtliche Währungen der Welt vom Gold losgelöst, und erst dadurch war die extreme Ausweitung der heutigen Geldmengen und Schulden möglich. Die heute vorhandene Goldmenge würde zu den aktuellen Kursen nicht als Wertdeckung für eine bedeutsame Währung ausreichen. Das im Januar 2006 vorhandene Gold entsprach einem Marktwert von 2,5 Billionen € und wäre hypothetisch somit gerade einmal geeignet gewesen, die damaligen Staatsschulden Deutschlands und Spaniens zu decken. Im Falle einer erneuten Deckung von bedeutenden Währungen müsste der Goldkurs auf ein Vielfaches ansteigen.

Weltweiter Goldbestand

In der gesamten Geschichte der Menschheit wurden bisher schätzungsweise 170.000 Tonnen Gold geschürft.[53] (Stand 2011[51]) Dies entspricht einem Würfel mit 20,65 Metern Kantenlänge[54] (rund 8800 Kubikmetern) reinem Gold, und rund 24,3 g (also etwas mehr als ein Kubikzentimeter) pro Kopf der Weltbevölkerung.
Verwendung dieser Goldmenge (Schätzung 2007/Quelle?):

 • 28.600 t (18 %) Gold gehören Zentralbanken und anderen Währungsinstitutionen. Die größten Goldbesitzer sind:
  • USA 8.133 t
  • Deutschland 3.428 t (entspricht 177,6 m3 oder 275.562 Goldbarren ẚ 400 Unzen)
  • Internationaler Währungsfonds 3.217 t
  • Frankreich 2.892 t
 • 79.000 t (51 %) Gold sind in Schmuck verarbeitet.
 • 18.000 t (12 %) Gold sind in Kunstgegenständen verarbeitet.
 • 25.000 t (16 %) Gold sind in Privatbesitz (Investoren) – in Form von Barren und Anlagemünzen.

Prüfung der Echtheit

Die Prüfung von Gold auf dessen Echtheit und somit auch die Wertbestimmung erfolgt prinzipiell durch drei verschiedene Methoden:[55][56]

 • Wiegen nach Archimedischem Prinzip: Feststellung des spezifischen Gewichts durch die Messung von verdrängtem Wasser und Vergleich mit offiziellen Listen.
 • Säuretest: Probierstriche werden mit Probiersäuren (meist Salpetersäure) in unterschiedlicher Konzentration betupft
 • Röntgenfluoreszenzspektrometer: Abtastung mit Röntgenstrahlen und Auswertung mit einem Computerprogramm.[57]

Das Wiegen hat den Vorteil der Einfachheit, kann aber nur mit einer Feinwaage exakt erfolgen. Zudem gibt es Abweichungen bei stark zerklüfteten und unregelmäßig geformten Goldstücken. Beim Säuretest muss ein Teil des Prüflings abgerieben werden, man muss also einen Materialverlust in Kauf nehmen. Die Röntgenfluoreszenzspektrometrie ist genau und ohne Materialverlust, jedoch muss die notwendige Ausstattung vorhanden sein.
Da das Innere eines Barrens o. ä. für alle handhabbaren Untersuchungsmethoden unerreichbar ist, kann ein endgültiger Beweis über die Reinheit und Echtheit nur nach vollständigem Aufschmelzen geführt werden.

Elektronik

external image 220px-Aupcb.jpg
Vergoldete Kontakte einer Leiterplatte
external image 220px-XLR-microphone.jpg
XLR-Anschlussbuchse eines Studiomikrofones mit vergoldeten Kontaktstiften
Die Elektronikindustrie verwendet Gold u. a. aufgrund der guten Verarbeitbarkeit und hervorragenden Kontaktgabe (hohe Korrosionsbeständigkeit, leichte Lötbarkeit)[58] :

 • Bonden:
  • Bonddrähte (Verbindungsdrähtchen zwischen den Chips und den Anschlüssen Integrierter Schaltkreise) sowie Bondinseln und Leiterstrukturen werden teilweise aus reinem Gold gefertigt: ein Gramm lässt sich zu einem Bonddraht von mehr als drei Kilometern Länge ziehen. Aus Kostengründen werden zunehmend Bonddrähte aus Aluminium oder Kupfer eingesetzt.
  • Die Montage (Chipbonden) von mikroelektronischen und Laserdioden-Chips erfolgt auf vergoldeten Flächen
 • Leiterplatten (ihre Kupferleiterbahnen und Kontaktierungsstellen) mit Direkt-Steckverbindern werden häufig vergoldet
 • Schaltkontakte für Signalschalter und Relais
 • Vergolden von Steckverbindern und Kontaktflächen („Hauchvergolden“ oder bis 1 µm Schichtdicke)

Optik

external image 220px-Aumirror.jpg
Goldbeschichteter Laserspiegel (Kohlendioxidlaser, 10,6 µm Wellenlänge)
Gold reflektiert Infrarotlicht sehr gut (98 % bei Wellenlängen > 700 nm)[59] sowie rotes und gelbes Licht besser als blaues und violettes, deshalb werden wärmereflektierende Beschichtungen auf Gläsern, Strahlteiler und Spiegel – auch Laserspiegel für Laser im mittleren Infrarot – aus Goldschichten hergestellt (Sputtern, Bedampfen, auch mit Schutzschicht).
Gold ist ein Dotand von Germanium (Germanium-Gold, kurz Ge:Au) – einem Halbleiter zum Nachweis von Infrarot von 1 bis etwa 8 µm Wellenlänge bei Kühlung auf 77 K nach dem Prinzip der Photoleitung.
external image 220px-Deutsche_Mark%28Gold-2001%29.jpg
1-DM-Goldmünze von 2001

Medizin

Wegen seiner Korrosionsbeständigkeit und ästhetischen Qualitäten wird es in der Zahnprothetik als Füll- oder Ersatzmaterial für defekte oder fehlende Zähne eingesetzt.
Einige Goldsalze werden heilend zur Rheumatherapie eingesetzt. Die Goldsalze Natriumaurothiomalat und Auranofin werden als Basistherapie gegen rheumatoide Arthritis (chronische Polyarthritis) angewendet. In neuerer Zeit jedoch verdrängen preisgünstigere Medikamente eine Behandlung mit goldhaltigen Therapeutika. Allerdings haben medizinisch eingesetzte Goldverbindungen auch Nebenwirkungen. Es kann zu allergischen Reaktionen und bei unsachgemäßer Anwendung zu einer Schädigung von Leber, Blut und Nieren kommen. Etwa 50 % der Therapien mit Goldsalzen werden aufgrund der unerwünschten Wirkungen abgebrochen. Die volle Wirkung einer Goldtherapie setzt erst nach mehreren Monaten ein.
1913 ließ der Arzneimittelhersteller Madaus das homöopathische Präparat Essentia Aurea: Goldtropfen patentieren, das unter der Marke "Herzgold" verkauft und gegen Herz- und allgemeine Schwächezustände angewandt wurde.[60]
Goldverbindungen können aufgrund der Giftigkeit des Verbindungspartners zum Teil sehr giftig sein. Die farblosen Goldcyanide und die zitronengelbe Tetrachloridogoldsäure zählen dazu.

Dekoration und Schmuck

external image 220px-Nancy_Johnson.jpg
Olympische Goldmedaillen bestehen aus mindestens 92,5 % reinem Silber und sind mit mindestens sechs Gramm Gold vergoldet
Anwendung findet Gold in der Schmuckindustrie, die es zu Ringen, Ketten, Armbändern und anderem Schmuck verarbeitet. Der Edelmetallgehalt wird durch die Repunze beglaubigt.
Einige Orden sind aus Gold gefertigt (z. B. Kutusoworden).
Goldfolie, auch Blattgold genannt, wird seit der Antike verwendet. Hergestellt aus hochgoldhaltigen Legierungen, wird es dünner als die Wellenlänge des sichtbaren Lichtes gewalzt und geschlagen. Im Auflicht glänzt es goldgelb, im Gegenlicht scheint grünlich-blau die Lichtquelle durch und bildet auch das Schlagmuster des Metalls ab, weshalb es auch meistens auf einer entsprechend präparierten Unterlage aufgetragen wird. Verwendet wird es, um nichtmetallischen Gegenständen, wie Bilderrahmen, Büchern (Goldschnitt), Mobiliar, Figuren, Architekturelementen, Stuck, Ikonen etc., das Aussehen von echtem Gold zu geben. Mit 1 Gramm Blattgold kann man einen halben Quadratmeter Fläche überziehen.
Im Speisenbereich dient es in Form von Blattgold und Blattgoldflocken als Lebensmittelzusatzstoff E 175 zum Vergolden von Speisen, zum Beispiel für Überzüge von Süßwaren und zur Verzierung von Pralinen, und in Getränken, zum Beispiel Danziger Goldwasser und Schwabacher Goldwasser. Metallisches Gold gilt als ungiftig, reichert sich im Körper nicht an und wird für gewöhnlich mit dem Rest der verdauten Nahrung wieder ausgeschieden.
Dekorativ findet Gold vielfältige Anwendungen, zum Beispiel in galvanischen Beschichtungen von Metallen und Kunststoffen. Auf Porzellanglasuren, Zahnersatzkeramiken und Glas lassen sich Goldpigmente einbrennen. Historisch war die Feuervergoldung von Metallen mit Hilfe der Gold-Quecksilber-Legierungen, sogenannter Amalgame, nachweislich schon in der Antike die einzig brauchbare Methode, um dauerhafte Vergoldungen auf Silber, Bronze oder unedlen Metallen herzustellen. Mit der Entwicklung galvanischer Vergoldungsbäder im späten 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert wurde dieser Bereich in den Möglichkeiten qualitativ erweitert und ersetzt.
Goldpigmente wurden historisch in der Glasherstellung seit dem 16. Jahrhundert eingesetzt (Goldrubinglas), werden allerdings heute weitgehend durch preiswertere Verfahren ersetzt.

Nanopartikel

Nanoskopisch vorliegende metallische Goldpartikel, also solche mit einer Größe im Nanometer-Maßstab, sind in jüngster Zeit Schwerpunkt intensiver Forschung geworden, weil ihre Verwendung als heterogene Katalysatoren in organisch-chemischen Reaktionen neue, Lösungsmittel-freie Verfahren zulässt. Dies ist Teil eines Prozesses der Umgestaltung der chemischen Produktionsweisen in Richtung einer grünen Chemie.
In diesem Zusammenhang wurde entdeckt, dass Gold-Nanopartikel nach Adsorption chiraler Substanzen selbst chirale Strukturen aufweisen können.[61] Die Chiralität dieser Partikel kann durch die Enantiomere der Adsorbentien gesteuert werden, bleibt jedoch erhalten, wenn in achiraler (racemischer) Umgebung verfahren wird.[62]

Goldlegierungen

Allgemeines

Klassische Goldlegierungen für Schmuck gehören dem Dreistoffsystem Gold-Silber-Kupfer an. Ein Grund dafür ist, dass diese Metalle auch natürlich miteinander vorkommen und es bis ins 19. Jahrhundert in Europa verboten war, Gold mit anderen Metallen als Kupfer und Silber zu legieren. Das Farbspektrum derartiger Goldlegierungen reicht von sattgelb über hellgrün und lachsrosa bis hin zu silberweiß. Diese Legierungen sind leicht herstellbar und gut zu verarbeiten. Je nach Anforderung werden durch Zusatz weiterer Metalle die Legierungseigenschaften wie erwünscht beeinflusst. So senken beispielsweise kleinere Zusätze von Zink, Indium, Zinn, Cadmium oder Gallium die Schmelztemperaturen und die Oberflächenspannung der Metallschmelze bei nur geringfügiger Änderung der Farbe der Legierung. Dies ist eine Eigenschaft, die der Verwendung als Lotlegierungen für andere Goldwerkstoffe entgegenkommt. Andere Zusätze wie Platin, Nickel oder höhere Kupferanteile erhöhen beträchtlich die Härte der Metallmischung, verändern aber andererseits die schöne Farbigkeit des Goldes negativ. Zusätze wie Blei (bleihaltiges Lötzinn), Bismut und viele Leichtmetalle machen Goldlegierungen spröde, sodass diese nicht mehr verformbar sind.
Doch nicht nur die Art, sondern auch die Menge der zugesetzten Metalle verändert die Goldlegierungen in gewünschter Weise. Ist z. B. eine schöne satte Eigenfarbe erwünscht, so wird man sich im Bereich der sehr edlen Goldlegierungen mit mindestens dreiviertel Massenteilen Gold bewegen. Höchste Festigkeit und Härte werden andererseits bei den eher blasseren Goldlegierungen mit einem Feingehalt um 585 erreicht, weshalb dieses empirisch gefundene Legierungsverhältnis seit langem verwendet wurde. Legierungen mit einem deutlich geringeren Feingehalt als diese sind hingegen aufgrund der unedlen Beimischungen durch langfristige Korrosionseffekte bedroht.
Weiterhin ist zu unterscheiden, ob die Legierungen als Gussmaterial verarbeitet werden sollen oder wie herkömmlich als Knetlegierungen, also schmiedbar, zur Kaltverformung geeignet sein müssen. Erstere beinhalten z. B. Kornfeinungszusätze im Zehntelpromillebereich, die beim langsamen Erstarren der Schmelze in der Gussform das Kristallwachstum günstig beeinflussen, Zusätze von etwas Silicium unterdrücken die Oberflächenoxidation beim Erhitzen in der Luft, verschlechtern aber die Kaltbearbeitungsfähigkeit und Lötbarkeit.
Legieren bedeutet in diesem Zusammenhang letztendlich immer ein „Verdünnen“ des reinen Goldes, man „verdünnt“ aber auch seine geschätzten Eigenschaften wie Farbe, Korrosionsfestigkeit, Preis, Dichte, gewinnt andererseits z. B. mechanische Festigkeit und Polierfähigkeit hinzu.

Edelmetallanteile und Korrosionsfestigkeit

Die gebrauchsfreundlichen Eigenschaften, das „Edle“ der Goldlegierungen, wird durch das Verhältnis von Edelmetallatomen zur Gesamtanzahl der Atome in der Legierung bestimmt. Deren Eigenschaften wie Korrosionsfestigkeit, Farbwirkung oder intermetallische Bindung werden durch dieses Stückzahlenverhältnis festgelegt. Die Stoffmenge, das Mol und die Stöchiometrie weisen darauf. Der Gewichtsanteil bestimmt nur indirekt die Eigenschaften und ist darüber hinaus sehr von den verwendeten Zusatzmetallen abhängig.
Gold mit der Atommasse 197 und Kupferatome mit der Massenzahl 63 (nur rund ein Drittel) bilden z. B. eine Legierung mit dem Atomverhältnis 1:1. Dieses Legierungsbeispiel zeigt ein Gewichtsanteil von 756 Teilen Feingold und suggeriert über das Gewicht einen hohen Edelmetallgehalt. Genau betrachtet jedoch beträgt dieser über den Anteil der Goldatome (die Stückzahl) nur 50 %. Empirisch wird jedoch eine Legierung unter 50 Atomprozent Gold von Säuren angreifbar. Je kleiner die Atommassen der Legierungszusätze, desto drastischer fällt dieser Effekt aus.
So betrachtet sind bei den üblicherweise verwendeten 750er-Goldlegierungen bereits nur ca. die Hälfte der Legierungsatome Gold. Extremes Beispiel ist eine 333er-Goldlegierung, hier kommen nur 2 Goldatome auf 9 Zusatzatome. Dies erklärt auch die sehr unedlen Eigenschaften dieses Materials, wie hohe Anlaufneigung, Korrosionsverhalten und geringe Farbtiefe. Viele Goldschmiede und Länder, z. B. die Schweiz, lehnen es ab, diese Legierung noch als „Gold“ aufzufassen.

Farbgoldlegierungen

external image 220px-Ag-Au-Cu-colours-german.svg.png
Farben von Legierungen aus Gold, Silber und Kupfer
Die Zahlangabe 750/ooo (z.B.) – egal ob bei Weißgold, Rotgold oder Gelbgold – sagt immer automatisch aus, dass dieselbe Menge Feingold in der jeweiligen Legierung enthalten ist. Kupfer, Silber und/oder Palladium und andere Legierbestandteile wechseln jedoch – je nach Farbe der Goldlegierung – in ihrer mengenmäßigen Zusammensetzung.

Rotgold

Rotgold ist eine Goldlegierung, bestehend aus Feingold, Kupfer und gegebenenfalls etwas Silber, um die mechanische Verarbeitbarkeit zu verbessern. Der relativ hohe Kupferanteil, der deutlich über dem des Silbers liegt, ist für die namensgebende „rote“ Färbung und Härte des Materials verantwortlich. Der Farbton ist kupferähnlich.
Regional sind bestimmte Goldfarbtönungen beliebt; so werden im Osten und Süden Europas eher dunklere und farbstarke rötlichere Goldlegierungen verwendet. Umgangssprachlich wurde Rotgold in der DDR auch als Russengold bezeichnet; teilweise ist in Süddeutschland auch heute noch der Begriff Türkengold gebräuchlich. Russengold hat den ungebräuchlichen Feingehalt von 583 und ist daran sehr gut zu erkennen. Die Färbung ist auch etwas heller als bei heutigem Rotgold.

Gelbgold

Dabei handelt es sich um eine dem Feingold ähnelnde gelbe Goldlegierung aus Feingold mit Silber und Kupfer. Das Verhältnis beeinflusst die Farbe. Mit abnehmendem Goldgehalt reduziert sich auch die Tiefe des Gelbtons sehr schnell. Üblicherweise ist das Verhältnis der dem Gold zugesetzten Metalle untereinander ca. 1:1; die Tönungen und Farbintensität können stufenlos und beliebig gewählt werden. Die Farbe reicht von hellgelb mit deutlichem Silberanteil bis zu gelborange mit dem umgekehrten Verhältnis zum Kupferzusatz. Gelbgold ist durch ihren hohen Erkennungswert weltweit mit Abstand die beliebteste Goldfarbe.

Grüngold

Grüngold ist eine grünlichgelbe Goldlegierung ohne Kupferzusatz. Die Farbe entsteht durch Annäherung an das Atomverhältnis Gold:Silber 1:1, was im optimalen Fall einem Goldanteil von 646 entspricht, bei dem der deutlichste Grünton auftritt. Da in diesem Falle der Silberanteil schon über 40 % beträgt, ist der Farbton relativ hell. Bis zu einem Drittel des Silbers lässt sich durch Cadmium ersetzen, was den Grünton intensiviert, die günstigen Anlaufeigenschaften und die Schmelztemperatur allerdings reduziert. Die Legierungen sind sehr weich und wenig farbstark. Grüngold wird selten verwendet, üblicherweise z. B. zur Darstellung von Laubblättern oder Ähnlichem.

Weißgold und Graugold

Weißgold als Sammelbegriff bezeichnet Goldlegierungen, die durch Beimischung deutlich entfärbender Zusatzmetalle eine weiß-blassgetönte Goldlegierung ergeben. Als Legierungszusätze werden hauptsächlich das Platinnebenmetall Palladium, (früher sehr häufig) Nickel oder bei niedrigen Goldgehalten Silber verwendet. Die Entfärbung des von Natur aus gelben Goldes tritt kontinuierlich ein und setzt eine gewisse Menge des entfärbenden Zusatzes voraus; der Rest, der dann noch bis zum berechneten Gesamtvolumen fehlt, wird oft aus Kupfer/Silber gestellt.
Diese fast farblosen Werkstoffe wurden in den Jahren 1912/13 als kostengünstiger und punzierfähiger Platinersatz für Schmuckzwecke in Pforzheim entwickelt und werbewirksam als Weißgold eingeführt. Im frankophonen Sprachraum sind diese Werkstoffe treffender als „or gris“, Graugold bekannt. Ziel war ein gut zu verarbeitendes, anlaufbeständiges Material, in dem farblose Brillanten hervorragend ihre Wirkung zeigen konnten. Bis dato war man auf Silber, das nachdunkelt, oder eben Platin und das etwas dunklere und leichtere Palladium angewiesen. Folgerichtig existieren auch vor dieser Zeit keine Schmuckstücke mit Weißgold.
Viele Metalle bilden mit Gold „weiße“ Legierungen, so Quecksilber, Eisen, das dadurch mitnichten rostfrei wird, und auch Platin, das eine schwere, teurere und sehr gut aushärtbare Legierung mit Gold bildet. Die in präkolumbischer Zeit in Südamerika hergestellten Platinobjekte bestehen aus diesem weißlich-beige bis schmutzig-grau aussehenden Material.
Nickelhaltiges Weißgold (eine Gold-Kupfer-Nickel-Zink-Legierung mit variablen 10–13 % Nickelanteil) kann auch als durch den Nickelzusatz entfärbte Rotgoldlegierung aufgefasst werden; demzufolge ist es auch relativ hart und kann bis zur Federhärte gewalzt, gezogen oder geschmiedet werden. Die hohe Grundfestigkeit ermöglicht beispielsweise geringere Wandstärken bei gleicher Stabilität. Weitere Eigenschaften wie hervorragende Zerspanbarkeit und Polierbarkeit sind von großem Vorteil. Dazu kommen noch der niedrige Schmelzpunkt und günstigere Preis, der wiederum daraus resultiert, dass keine weiteren Edelmetalle im Zusatz enthalten sind und die Dichte geringer ist als beim palladiumlegierten Pendant. Für mechanisch beanspruchte Teile wie Broschierungen, Nadeln, Scharniere und Verbindungsteile wird dieses Material von den Schmuckherstellern und Juwelieren aufgrund der Festigkeit sehr geschätzt. Nickelweißgold ist die Basis von weißgoldenen Lotlegierungen. Da jedoch der Nickelanteil auf der Haut allergische Reaktionen hervorrufen kann, wird es mittlerweile in fast allen modernen Schmucklegierungen weitestgehend vermieden.
Die edlere Alternative ist palladiumhaltiges Weißgold, eigentlich treffender als Graugold zu bezeichnen. Es ist vergleichsweise weich, wobei es unterschiedliche Rezepturen von harten bis weichen Legierungen gibt. Es handelt sich um Mehrstofflegierungen mit bis zu sechs Komponenten. Der Grundfarbton der palladiumbasierten Goldmischungen ist Allgemein dunkler, eben „grauer“ als der des nickelbasierten Weißgoldes. Der Palladiumzusatz mit ca. 13–16 % muss höher als beim Nickelweißgold gewählt werden, um die Gesamtmischung vergleichbar zu entfärben. Üblicherweise werden diese Weiß-/Graugoldlegierungen meistens nach der Bearbeitung sowieso rhodiniert. Daher ist es weniger wichtig, dass die Legierung so ganz farbrein weiß oder hellgrau erscheint, und man spart bewusst am Palladiumzusatz, der doch sehr den Preis auftreibt und zudem die Mischung nachteilig auch dunkler färbt. Nativ sehen diese Werkstoffe demzufolge oft leicht beige aus. Der Vergleich mit Platin oder Silber ist augenfällig. Die Verarbeitungseigenschaften, wie Zerspanbarkeit, die bei maschinellem Drehen beispielsweise von Trauringen (österr.: Ehering) gefordert ist, stellen andere Anforderungen an die Werkzeuge. Die Gießeigenschaften (höherer Schmelzpunkt und höhere Oberflächenspannung der Schmelze) unterscheiden sich auch vom nickelbasierten Pendant. Eine strukturelle Zähigkeit der Legierungen erhöht z. B. den Aufwand der Hochglanzpolitur in ungewohnter Weise. Nachteilig ist der erhöhte Preis durch den nicht unbeträchtlichen Palladiumanteil und die höhere Dichte des Materials. Positiv zeigen die Legierungen ihren hohen Anteil an Edelmetallen (Gold-Palladium-Silber) in deren Eigenschaften. Ein Schmuckstück in Palladiumweißgold ist derzeit (Januar 2007) ca. 20 % teurer als das vergleichbare aus Gelbgold bei gleichem Feingehalt.
Anbieter von Goldlegierungen entwickeln immer wieder neuartige Werkstoffe. So gibt es Weißgoldlegierungen mit Cobalt, Chrom, ManganGermanium und anderen Metallen. Verarbeitungsprobleme, Preisentwicklungen oder mangelnde Akzeptanz der Kunden lassen solche neuen Goldlegierungen häufig schnell wieder vom Markt verschwinden.
Da sich „weißes“ Gold nicht elektrochemisch abscheiden lässt, werden Schmuckerzeugnisse aus Weißgold in der Regel auf galvanischem Wege rhodiniert. Dieser Überzug mit Rhodium, einem Platin-Nebenmetall, bewirkt eine Farbverbesserung hin zu einem reinen, silberartigen Weiß sowie eine verbesserte Kratzfestigkeit gegenüber der unbeschichteten Metalloberfläche aus reinem Weißgold. Dieser Rhodiumüberzug muss nicht explizit angegeben werden. Durch Abtragen dieses Überzuges kommt das eigentliche Weiß- oder Graugold wieder zum Vorschein, was z. B. bei Trauringen oft zu optischen Beeinträchtigungen führt. In den letzten Jahren werden daher Weißgoldringe bewusst in ihrer Naturfarbe verkauft, um Enttäuschungen beim Verbraucher zu vermeiden.

Titan-Gold-Legierung

Eine aushärtbare Titan-Gold-Legierung mit 99 % Gold und 1 % Titan wird in der Trauringherstellung und Medizintechnik eingesetzt. Der hohe Edelmetallanteil in Verbindung mit hoher Festigkeit machen den Werkstoff interessant. Die gelbe Farbe ist vergleichbar mit der von 750 Gelbgold, jedoch „grauer“. Durch den Titanzusatz ist die Legierung beim Schmelzen sehr empfindlich und reagiert mit Sauerstoff und Stickstoff.

Metaphorische Verwendung und Symbolik

Mit Gold, das für wertvoll und kostbar steht, bezeichnet man auch andere wertvolle Sachen. Meist wird ein Adjektiv davor gesetzt, wie zum Beispiel „Schwarzes Gold“ für Öl. Wörter und Redewendungen, in denen Gold vorkommt, sind zudem in ihrer Bedeutung meist positiv oder euphemistisch besetzt.
Beispiele:

Allerdings gibt es zu diesen positiv besetzten Ausdrücken auch Gegenbeispiele, so sind z. B. goldene Wasserhähne nicht nur Zeichen von großem Luxus, sondern auch Sinnbild für Dekadenz. Als „Blutgold“ wurden illegal ausgeführte Goldmengen während des Zweiten Kongokriegs bezeichnet, mit denen die beteiligten Milizen ihre Waffenkäufe finanzierten (vgl. auch →Blutdiamanten).[63]
Schrottsammler bezeichnen Kupfer mit „Gold“, da sie unter den gängigen Metallen für Kupfer den höchsten Preis erzielen.
In der Heraldik wird Gold, wegen seiner gelben Farbe, als Metall bezeichnet, das zu den heraldischen Tinkturen zählt.

Goldimitate

Vor allem aufgrund des hohen Preises von Gold hat man Legierungen aus unedlen Metallen entwickelt, die als Goldimitat benutzt werden oder als Unterlage bei der Herstellung von Doublé Verwendung finden.[64]
Dies sind in den meisten Fällen ungenormte Kupferlegierungen mit den verschiedensten Zusätzen.
Besteht eine solche Legierung aus mindestens 50 % Kupferanteil, manchmal auch geringfügig darunter liegend, kombiniert mit Zink als Hauptlegierungsanteil (bis über 44 %), so bezeichnet man sie als Messing. Manchmal ist hier bis zu 3 % Blei enthalten, um die Zerspanbarkeit des nicht leicht zu verarbeitenden Messings zu erhöhen. Steigt der Kupferanteil des Messings auf über 67 %, so nennt man es Tombak. Von Sondermessing spricht man, wenn kleine Mengen von Aluminium, Eisen, Mangan, Nickel, Silicium, Zinn oder in seltenen Fällen auch Gold hinzulegiert sind.
Auch aus Edelmetallen werden Legierungen hergestellt, die wie Gold erscheinen können, ohne dass Gold in ihnen enthalten ist. Bei manchen Legierungen wird jedoch auch Gold selbst in geringen Anteilen hinzugegeben.

Verbindungen

Gold kommt in seinen Verbindungen hauptsächlich in den Oxidationsstufen +1 und +3 vor. Daneben kennt man auch −1-, +2- und +5-wertiges Gold. Goldverbindungen sind jedoch sehr instabil und zersetzen sich bei Erwärmung leicht unter Entstehung von elementarem Gold.

 • Gold(III)-oxid (Au2O3) ist aufgrund des edlen Charakters des Elements nicht durch Verbrennung mit Sauerstoff zugänglich. Stattdessen geht man von in wässriger Lösung stabilem Trichlorogold-Hydrat (AuCl3(H2O)) (als Säure eigentlich mit Hydrogentrichlorohydroxidoaurat(III) H[AuCl3(OH)] zu bezeichnen) aus, das, mit Lauge versetzt, als Gold(III)-hydroxid ausfällt. Beim Trocknen spaltet dieses Wasser ab und ergibt Gold(III)-oxid. Oberhalb von 160 °C zerfällt das Oxid wieder in die Elemente.
 • Gold(III)-chlorid (AuCl3) entsteht beim Behandeln von Goldstaub mit Chlor bei ca. 250 °C[65] oder aus HAuCl4 und SOCl2. Es bildet dunkelorangerote Nadeln, die in Wasser, Alkohol und Ether löslich sind. Wasser zersetzt AuCl3 zu Hydroxotrichlorogold(III)-säure, H[Au(OH)Cl3].
 • Tetrachloridogoldsäure, H[AuCl4] Das Tetrahydrat bildet zitronengelbe, lange, an feuchter Luft zerfließliche Kristallnadeln, die sich in Wasser und Alkohol sehr leicht lösen; bei Lichteinwirkung treten violettbraune Flecken auf. HAuCl4 entsteht, wenn man die braunrote Gold(III)-chlorid-Lösung mit Salzsäure versetzt oder Gold in Königswasser löst und mit Salzsäure eindampft. Es wird in der Medizin als Ätzmittel sowie in der Photographie (Goldtonbäder) und in der Galvanotechnik (Vergoldung) verwendet. Das Goldchlorid des Handels ist meist HAuCl4, das gelbe „Goldsalz“ dagegen Natriumgoldchlorid, Na(AuCl4) · 2 H2O.
 • Gold(I)-sulfid und Gold(III)-sulfid
 • Goldcyanide, Natrium- bzw. Kaliumdicyanoaurat(I), (Na- bzw. K[Au(CN)2]), die beim Vergolden und in der Cyanid-Laugerei eine Rolle spielen. Man gewinnt sie durch Auflösen von Gold in einer Kalium- bzw. Natriumcyanidlösung:

mathrm {2 Au+{frac {1}{2}}O_{2}+H_{2}O+4 KCNlongrightarrow 2 K[Au(CN)_{2}]+2 KOH} mathrm {2 Au+{frac {1}{2}}O_{2}+H_{2}O+4 KCNlongrightarrow 2 K[Au(CN)_{2}]+2 KOH}

 • Eine ähnliche Reaktion tritt auf, wenn Gold in einer Thioharnstofflösung gelöst wird. Beispiel anhand der Abwasseraufbereitung:

mathrm {2 Au+4 Thioharnstoff(TH)+{Fe_{2}(SO_{4})}_{3}longrightarrow {[Au(TH)_{2}]}_{2}SO_{4}+2 FeSO_{4}} mathrm {2 Au+4 Thioharnstoff(TH)+{Fe_{2}(SO_{4})}_{3}longrightarrow {[Au(TH)_{2}]}_{2}SO_{4}+2 FeSO_{4}}

 • Caesiumaurid ist ein Beispiel für Gold als Anion mit der formalen Oxidationsstufe −1: CsAu = Cs+Au−
 • Gold(V)-fluorid ist ein Beispiel für eine Goldverbindung, die Gold in der Oxidationsstufe +5 enthält.
 • Gold(II)-sulfat, AuSO4, is eine der wenigen Verbindungen mit Gold in der Oxidationsstufe +2[66].
 • In der Biologie verwendet man Gold-Thioglucose, um bei Nagetieren experimentell Fettleibigkeit auszulösen.

Biologische Bedeutung

Gold und Goldverbindungen sind für Lebewesen nicht essentiell. Da Gold in Magensäure unlöslich ist, ist beim Verzehr (z. B. als Dekoration) von reinem, metallischem Gold keine Vergiftung zu befürchten. Reichern sich hingegen Gold-Ionen, zum Beispiel bei übermäßiger Aufnahme von Goldsalzen, im Körper an, kann es zu Symptomen einer Schwermetallvergiftung kommen. Die meisten Pflanzenwurzeln werden durch Gabe (hoher Mengen) an Goldsalzen geschädigt.
Es gibt Menschen, die allergisch auf Goldlegierungen reagieren (Nachweisversuche mittels Natriumthioaurosulfat sind schwierig und unsicher). Diese Goldallergie ist allerdings extrem selten und noch nicht ausreichend untersucht. Bei der Verwendung von Goldfüllungen und anderem goldhaltigen Zahnersatz ist zu beachten, dass Goldlegierungen auch andere Bestandteile enthalten und eine allergisierende Wirkung meist von den anderen Bestandteilen, beispielsweise Zink, ausgelöst werden kann.[67]

Berufe

Verschiedenes

Literatur

 • Andrej V. Anikin: Gold. 3. neuverfasste und erweiterte Auflage. Verlag Die Wirtschaft, Berlin 1987, ISBN 3-349-00223-4.
 • 5000 Jahre Gold und Keramik aus Afrika. Heinrich-Barth-Verlag, Köln 1989, DNB 211467049 (mit Ill.).
 • Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente – das Periodensystem in Fakten, Zahlen und Daten. Hirzel, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
 • Eoin H. Macdonald: Handbook of gold exploration and evaluation. Woodhead, Cambridge 2007, ISBN 978-1-84569-175-2.
 • Thorsten Proettel: Das Wichtigste über Goldanlagen, Ratgeber Vermögensanlage. Sparkassen Verlag, Stuttgart 2012.
 • Schneider, Hans-Jochen (1992) Gold in Amerika. Die Geowissenschaften; 10, 12; 346-352; doi:10.2312/geowissenschaften.1992.10.346.

Weblinks

external image 16px-Wiktfavicon_en.svg.pngWiktionary: Gold – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen
external image 13px-Wikiquote-logo.svg.pngWikiquote: Gold – Zitate
external image 12px-Commons-logo.svg.pngCommons: Gold – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien
external image 16px-Wikibooks-logo.svg.pngWikibooks: Wikijunior Die Elemente/ Elemente/ Gold – Lern- und Lehrmaterialien

Einzelnachweise

 1. Alles zur Allergologie – Gold.

EinklappenPeriodensystem der Elemente
H

He
Li
Be

B
C
N
O
F
Ne
Na
Mg

Al
Si
P
S
Cl
Ar
K
Ca
Sc

Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr
Rb
Sr
Y

Zr
Nb
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb
Te
I
Xe
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Hg
Tl
Pb
Bi
Po
At
Rn
Fr
Ra
Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr
Rf
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
Ds
Rg
Cn
Uut
Fl
Uup
Lv
Uus
Uuo

Alkalimetalle
Erdalkalimetalle
Lanthanoide
Actinoide
Übergangsmetalle
Metalle
Halbmetalle
Nichtmetalle
Halogene
Edelgase
unbekannt
external image 24px-Qsicon_lesenswert.svg.png
Dieser Artikel wurde am 23. Juli 2005 in dieser Version in die Liste der lesenswerten Artikel aufgenommen.
Normdaten (Sachbegriff): GND: 4157819-3 | LCCN: sh85055692 | NDL: 00565802
Kategorien:

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply