Search Posts

Kan man helbrede rygmarvsbrud med stamceller


Kan man helbrede rygmarvsbrud med stamceller?

Sammenvoksning af en skadet rygrad kan i forsøg opnås ved at pode et syntetisk porøst materiale med stamceller. Rygmarvsskade er en alvorlig tilstand, der årligt rammer ca. 130 danskere. Omkring 3000 danskere må leve med denne skade ( Se kilde). I 44 lande i Europa får årligt 11.000 mennesker en sådan skade, og det skønnes, at mindst 330.000 personer i disse europæiske lande har en rygmarvsskade. Op mod halvdelen af tilfældene skyldes trafikulykker og ofte rammes yngre mennesker.

Rygmarvsskader har svært ved at regenerere, fordi der dannes arvæv, som nervernes axoner ikke kan vokse igennem. Arvævet dannes af gliaceller. Der findes stoffer i arvævet, som hæmmer nervernes axonudvækster, og også af denne grund har axonerne svært ved at finde frem til deres oprindelige kontaktsteder.

Ud over den oprindelige brudskade opstår der sekundære skader på grund af iltmangel, frie radikaler og for stor koncentration af glutamat, der er et signalstof, som ikke tåles i stor koncentration af nervecellerne.

Man har i forsøg påvist, at hvis man indsætter en nøje tilpasset skabelon på brudstedet, kan man lede axonernes vækst. Skabelonen skal have et porøst område, som efterligner rygmarvens grå substans (dette porøse område podes med nervestamceller), og et længdegående-porøst område, som efterligner den hvide substans, som er det område, hvor axon-nervetrådene ligger. (Dette længdegåendeporøse område forhindrer arvæv, og leder axonernes vækstretning).

I et rotteforsøg var der en tydelig positiv virkning ved indsættelse af en sådan skabelon. (Virkningen var god uden tilsætning af nervestamceller, men tilsætning af nervestamceller gav en yderligere gavnlig virkning – tilsyneladende ved at understøtte næringstilførslen, og faktisk ikke ved, at stamcellerne udvikledes til nerveceller( Se kilde 5185 side 63).

Det første af firmaet Gerons stamcelleprodukt, som kommer i klinisk afprøvning, forventes at være til behandling mod rygmarvsbrud. Man har vist, at det menneskelige immunsystem kun i begrænset omfang reagerer negativt på denne type transplantationer, – i modsætning til traditionelle organtransplantationer( 5454.htm"> Se kilde). Firmaet planlægger kliniske test af produktet (som kaldes GRNOPC1) til behandling af rygmarvsskader. Firmaet Geron er førende i verden med hensyn til udvikling af medicinsk behandling med humane embryonale stamceller.

I forsøg har man behandlet rotter med nerveceller, som er udviklet af stamceller fra humane embryon celler. Rotterne, som tidligere på grund af en påført rygmarvsskade havde slæbende bagben og hale, fik evnen til at holde halen højt og var nu kun svagt slæbende på bagbenene, fortæller Tom Okarma, der er direktør for Geron i Californien. Man kunne påvise, at nerverne var begyndt at gro igen ( Se kilde 5412 side 61).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply