Search Posts

Joomla – sprog

Gå under udvidelser -> sprog -> indhold og tilføj det nye sprog.

Gå i plugins og find plugins med de ønskede sprog – aktiver dem

Gå til moduler og tilføj et sprogskiftermodul

Gå til menuer, lav en ny til dit nye sprog,

Gå i den gamle menu og kopier menupunkter til den nye menu… husk at sætte sprog.

Oversæt artikler, menuer og moduler og ret menuerne til at pege på de nye artikler samt associerer de nye moduler

For at sproget kan vælges skal der være en default-side på hvert sprog.

kilde:
www.Joomlatutorials.dk

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply