Search Posts

Isbjørn-truet

Isbjørnens naturlige levested er truet af den dramatiske mangel på havis i polområdet, og som forskere nu har koblet til den globale temperaturstigning (Nature 30. okt.2003). Havisen som er ca. 3 meter tyk, er blevet 40% tyndere siden 1960'erne. Isbjørnene er afhængig af isen for at kunne fange sæler. Når isen bryder op tidligere får de mindre tid til at fange i. Samtidig vil mindre is betyde mindre tilbagestråling af sollyset, og altså positiv feedback på klimastigningen. Endelig kan Golfstrømmen blive ødelagt af tyndere is. Tidligere konklusioner om isen lagde vægt på, at det var vindsystemerne, som havde betydning. Men de nye undersøgelser, som for første gang bruger radar-data fra en europæisk satellit til bestemmelse af istykkelsen, samt mikrobølger fra en amerikansk satellit til at bestemme længden af den arktiske sommer. Resultaterne viser, at længden af sommerperioderne er forøget over de sidste 25 år. Der var meget stor overensstemmelse mellem isens tykkelse og sommerens smelteperiode. Dette tyder på, at hvis den øgede smeltning fortsætter vil isen ende med at forsvinde helt i løbet af sommeren (2964). http://www.eurekalert.org/emb_releases/2003-10/ucl-pbh102703.php.
::

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply