Search Posts

Insulin-syntetisk-menneskeinsulin


SYNTETISK MENNESKEINSULIN

Det danske medicinalfirma Nova og det amerikanske Eli Lilly har begge, med 2 forskellige metoder, fremstillet et syntetisk menneskeinsulin. Hidtil har animalsk insulin været næsten enerådende på markedet. I Amerika anvendes bugspytkirtler fra unge køer, mens Nova får insulin fra svinekirtler. Svinets insulin består ligesom menneskets af 51 aminosyrer og ved at ændre et af disse aminosyrer (nr. 30 på figuren) har Novo dannet humaninsulinet. Firmaet Eli Lilly er gået en anden vej, idet de har benyttet flere bakterieformer, som fremstiller hver sin komponentdel af menneskeinsulinet. Komponenterne sættes derefter sammen ved en Indviklet kemisk proces. Eli Lilly har benyttet gensplejsningsmetoden på grundlag af bakterier fra Genentech, Californien: I colibakterien Escherichia coli K12 har man indsat det menneskelige gen for insulin. Novo arbejder også med genteknikken, men har som mål at nå frem til en enkelt bakterie, som kan producere hele insulinmolekylet. Det fremstillede menneskeinsulin forventes på markedet i løbet af 1982-83. New Scientist 25/12-80 s.760; Berl. Tid.13/1-81 Sekt.l, s.11. og Jyll. P.14/1-81 s.5

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 2

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply