Search Posts

Immunterapi-fra-egne-celler

Forskere har ved hjælp af genteknologi udviklet en ny type celler, som kan bruges ved immunterapi. Cellerne stammer fra patienten selv og kan udvikles til at bekæmpe sygt væv. F.eks kan de angribe kræft- og virusinficerede celler. Den nye celletype fjerner en væsentlig hindring for praktisk udnyttelse af immunterapi, nemlig problemene med at producere tilstrækkeligt mange immunceller til at dræbe sygt væv. Træning af en patients egne hvide blodlegemer til bedre at angribe tumorceller eller virusinficerede celler kan give nye behandlingsmuligheder. Når de cytotoxiske T-celler udtages af patienten kan cellerne omdannes til dræbende celler, som kan tilbageføres til patientens blod. Den nye metode forbedrer de udtagne cellers evne til at omdanne sig til dræberceller. NATURE BIOTECHNOLOGY.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply