Search Posts

Immunsystemet-signalstof

Blot mangel på evne til at danne ét af immunsystemets signalstoffer kan gøre en person modtagelig for bakterier, som normalt er harmløse. En dreng, der ikke er i stand til at danne det cytokin, der betegnes interleukin-12, kom således til at lide af alvorlige infektioner. Drengen blev syg af infektioner med mycobakterier, som normalt kun giver sygdom hos mennesker med alvorlige immundefekter. Man har tidligere påvist, at netop interleukin-12 er afgørende for at kunne bekæmpe mycobakterier, der bl.a. omfatter den type, som giver tuberkulose. Jean-Laurent Casanova fra Nicker Childrens Hospital i Paris forestiller sig, at nogle mennesker måske er mere følsomme overfor tuberkulose fordi de har gendefekter, der har betydning for dannelsen af f.eks. interleukin-12. The Journal of Clinical Investigation bd.102 s.2035. New Scientist nr.2168, 9/1-99 s.21.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply