Search Posts

Hygiejneværdier-lave-doser-med-større-virkning

Måske er nogle ukrudtsmidler skadelige for dyr i små doser, mens højere doser er mindre skadelige, fordi en ukendt beskyttende faktor aktiveres. Det er konklusionen på det overraskende resultat af en undersøgelse, hvor ukrudtsmidlers virkning på frugtbarheden af mus blev undersøgt. Musene fik flere dødfødte fostre, og fik 20% mindre kuldstørrelse, hvis deres drikkevand var forurenet med små mængder herbicider, med stofblandinger af mecoprop, dicambra og 2,4-D. Når dosis af 2,4-D var blot 0,039 dele per million (dvs. 1/7 af EPA's hygiejneværdi for drikkevand i USA) var skadevirkningen størst. Man går ved fastsættelse af hygiejneværdier ud fra, at mindre doser giver mindre skadevirkning. Hvis det ikke altid gælder, kan nogle grænseværdier være for højt fastsat. New Scientist 21.sep.2002 s.10 og Environmental Health Perspectives bd.110 s.1081.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply