Search Posts

Hvorfor-taber-bøgen-ikke-de-nederste-blade-om-vinteren

Forlaget BioNyt / Populær Forskning.
Tlf. 21729908
E-mail: bionyt@gmail.com
www.bionyt.dk

external image bio_119.jpg

Hvorfor taber bøgen ikke de nederste blade om vinteren?

I modsætning til andre træer bevarer bøgen og egen ofte bladene på de nederste grene vinteren over. Først om foråret, når de nye blade er på vej, falder de gamle visne blade af. Klippede bøgehække står således smukt med deres brune blade om vinteren. Et forsøg på at finde baggrunden for dette fænomen har startet en debat i det økologiske tidsskrift Oikos.

Christian Otto og Lars Nilsson fra universitetet i Lund har peget på, at de blade, der bliver hængende på træet, bevarer deres indhold af mineraler vinteren over, og først om foråret tømmes bladene for deres mineralindhold (ref.1). De to forskere foreslår som hypotese, at træerne har fordel heraf ved på denne måde at oplagre og bevare nnæringssaltene til brug ved næste sæsons vækst. De mener desuden, at det kan være en fordel for træet, at det kun er de nederste grene, der bevarer bladene vinteren over, idet bladene derved falder tættere ved træet, og således øger chancen for, at næringsstofferne igen kommer træet til gode. Da bøg og eg undertiden vokser på udvaskede jorde, kan et sådant forhold have stor betydning, antager de to forskere.

Imidlertid har denne teori fået plantefysiologen Arne Dunberg fra universitetet i Umeå til at fare i blækhuset …. (læs videre i BioNyt nr. 24 s.8-).

Bestil bladet hos BioNyt

Tilbage til: BioNyt

Det omtalte BioNyt nr. 24 koster 25 kr plus forsendelse.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply