Search Posts

husk_tripeltal

Denne side er et supplement til
**BioNyt – Videnskabens Verden** nr.132
Du kan tegne abonnement på BioNyt: Videnskabens verden **her!**

=Huskeord for tal med op til 3 cifre (tripelmetoden)=
1
L
L=lo
2
[B/P]
B=by
3
T
T=tå
4
R
R=rå
5
F
F=fæ
6
S
S=sø
7
G
G=gø
8
K
K=ko
9
M
M=mø
01
NL
nul=nullermand
02
N[B/P]
næb
03
NT
nit=nitte
04
NR
nar
05
NF
nyf=nyfødt
06
NS
nis=nisse
07
NG
nøg=nøgle
08
NK
nak=nakkehår, Nakskov
09
NM
nom=nomade
10
LN
bjørneland (forstavelsen "bjørne" angiver, at dette er Oddbjørn-systemet, som kun består af to cifre; vokalen tæller ikke)
bjørneland (forstavelsen "bjørne" angiver, at dette er Oddbjørn-systemet, som kun består af to cifre; vokalen tæller ikke)
11
LL
bjørnelolland
bjørnelolland
12
L[B/P]
bjørnelab
bjørnelab
13
LT
bjørnelet
bjørnelet
14
LR
bjørnelur
bjørnelur
15
LF
bjørneluffe
bjørneluffe
16
LS
bjørnelas
bjørnelas
17
LG
bjørnelag
bjørnelag
18
LK
bjørnelak
bjørnelak
19
LM
bjørnelem
bjørnelem
20
[B/P]N
bjørneben
bjørneben
21
[B/P]L
bjørneble- pæl, -pil
bjørneble- pæl, -pil
22
B[B/P]
bjørnebaby
bjørnebaby
23
[B/P]T
bjørnebat, -pyt, -patte
bjørnebat, -pyt, -patte
24
[B/P]R
bjørnebar
BR-legetøjsfiguren
leger
bjørnebar
25
[B/P]F
bjørnebøf
bjørnebøf
26
[B/P]S
bjørnebas,-pis, -pas
bjørnebas,-pis, -pas
27
[B/P]G
bjørnebag
bjørnebag
28
[B/P]K
bjørnebak,-buk,-pik,-bæk
bjørnebak,-buk,-pik,-bæk
29
[B/P]M
bjørnebom
bjørnebom
30
TN
bjørnetand
bjørnetand
31
TL
bjørnetale
bjørnetale
32
T[B/P]
bjørnetap
bjørnetap
33
TT
bjørnetot
bjørnetot
34
TR
bjørnetur
bjørnetur
35
TF
bjørnetæft
bjørnetæft
36
TS
bjørnetis
bjørnetis
37
TG
bjørnetag
bjørnetag
38
TK
bjørnetyk
bjørnetyk
39
TM
bjørnetam
bjørnetam
40
RN
bjørnering
bjørnering
41
RL
bjørnerul
bjørnerul
42
R[B/P]
bjørnereb
bjørnereb
43
RT
bjørnerute
bjørnerute
44
RR
bjørnerør
bjørnerør
45
RF
bjørnerafte
bjørnerafte
46
RS
bjørneris
bjørneris
47
RG
bjørnerig
bjørnerig
48
RK
bjørnerock
bjørnerock
49
RM
bjørnerem
bjørnerem
50
FN
bjørnefin
bjørnefin
51
FL
bjørneflag
bjørneflag
52
F[B/P]
bjørnefup
bjørnefup
53
FT
bjørnefat
bjørnefat
54
FR
bjørnefar
bjørnefar
55
FF
bjørnefif
bjørnefif
56
FS
bjørnefis
bjørnefis
57
FG
bjørnefag
bjørnefag
58
FK
bjørnefiks
bjørnefiks
59
FM
bjørnefims
bjørnefims
60
SN
bjørnesnu
bjørnesnu
61
SL
bjørneslag
bjørneslag
62
S[B/P]
bjørnesæbe
bjørnesæbe
63
ST
bjørnesti
bjørnesti
64
SR
bjørnesur
bjørnesur
65
SF
bjørnesaft
bjørnesaft
66
SS
bjørnesøs
bjørnesøs
67
SG
bjørnesag
bjørnesag
68
SK
bjørnesko
bjørnesko
69
SM
bjørnesmil
bjørnesmil
70
GN
bjørnegnaven
bjørnegnaven
71
GL
bjørneglad, bjørneguld
bjørneglad, bjørneguld
72
G[B/P]
bjørnegaben
bjørnegaben
73
GT
bjørnegut
bjørnegut
74
GR
bjørnegrim
bjørnegrim
75
GF
bjørneguf
bjørneguf
76
GS
bjørnegas, bjørnegys
bjørnegas, bjørnegys
77
GG
bjørnegøg
bjørnegøg
78
GK
bjørnegok
bjørnegok
79
GM
bjørnegemme
bjørnegemme
80
KN
bjørnekniv, bjørnekno
bjørnekniv, bjørnekno
81
KL
bjørneklo
bjørneklo
82
K[B/P]
bjørnekap
KB-hallens kontrollør
tjekker sexmessekunder
bjørnekap
83
KT
bjørnekat
bjørnekat
84
KR
bjørnekro
bjørnekro
85
KF
bjørnekæft
bjørnekæft
86
KS
bjørnekys
bjørnekys
87
KG
bjørnekage
bjørnekage
88
KK
bjørnekok
bjørnekok
89
KM
bjørnekam
bjørnekam
90
MN
bjørnemand
bjørnemand
91
ML
bjørnemål
bjørnemål
92
M[B/P]
bjørnemoppe
bjørnemoppe
93
MT
bjørnemæt
bjørnemæt
94
MR
bjørnemor
bjørnemor
95
MF
bjørnemøf
bjørnemøf
96
MS
bjørnemus
bjørnemus
97
MG
bjørnemøg
bjørnemøg
98
MK
bjørnemuk
bjørnemuk
99
MM
bjørne-MM (MM-slik)
bjørne-MM (MM-slik)
100
LON
Lon=Lone
Lon=Lone
101
LOL
lol=Lola (navn)
lol=Lola (navn)
102
LO[B/P]
lob=lop=loppe (som springer)
lob=lop=loppe (som springer)
103
LOT
lolt=Lotte (hest med hat)
lolt=Lotte (hest med hat)
104
LOR
Lorry (TV-station i København)
Lorry (TV-station i København)
105
LO[F/V]
lof=loft
lof=loft
106
LOS
los
los
107
LO[G/J]
log=loge=kongelogen i kgl.teater
log=loge=kongelogen i kgl.teater
108
LOK
lok (af hår)
lok (af hår)
109
LOM
lom (fugl)
lom (fugl)
110
LIN
lin=line=linedanser
lin=line=linedanser
111
LIL
lil=lilla viol
lil=lilla viol
112
LI[B/P]
lib = bibliotek (library) (pas på ikke at tro, at det er 212=bib=pibe)
lib = bibliotek (library) (pas på ikke at tro, at det er 212=bib=pibe)
113
LIT
lit=litermål, litograf
lit=litermål, litograf
114
LIR
lir=lirekasse
lir=lirekasse
115
LI[F/V]
liv=livredder
liv=livredder
116
LIS
Lis, liste langs en væg
Lis, liste langs en væg
117
LI[G/J]
lig (død mand i en kiste), liggeunderlag
lig (død mand i en kiste), liggeunderlag
118
LIK
lik=likvidere = små ihjel= død mand på en gade
lik=likvidere = små ihjel= død mand på en gade
119
LIM
lim
lim
120
LØN
løn, lønudbetaling, ahorntræ
løn, lønudbetaling, ahorntræ
121
LØL
løl = meget langsom håndværker
løl = meget langsom håndværker
122
LØ[B/P]
løb= 100 m løber
løb= 100 m løber
123
LØT
løt; hestevognhjul: på svensk: Löt = de trædele, som forbinder egernes yderkander med hinanden på et hestevognshjul
Startpistol (svarende til nedtællingen 1-2-3 før et løb); løt; hestevognhjul: på svensk: Löt = de trædele, som forbinder egernes yderkander med hinanden på et hestevognshjul
124
LØR
lør=lørdagsfri= mand der sover længe
lør=lørdagsfri= mand der sover længe
125
LØ[F/V]
løv = gule efterårsblade; løf = løfte (mand som i en retssal afgiver et løfte (en ed) med hånden på Bibelen)
løv = gule efterårsblade; løf = løfte (mand som i en retssal afgiver et løfte (en ed) med hånden på Bibelen)
126
LØS
løs (løs hest på en motorvej), løs=løss=ørkensand
løs (løs hest på en motorvej), løs=løss=ørkensand
127
LØ[G/J]
løg (til at spise), løgnedetektor
løg (til at spise), løgnedetektor
128
LØK
løk=løkke=slyngning på en tråd
løk=løkke=slyngning på en tråd
129
LØM
løm=lømmel=uartig dreng
løm=lømmel=uartig dreng
130
L[EJ/EG]N
legn=legende børn
legn=legende børn
131
L[EJ/EG]L
lejl=lejlighed
lejl=lejlighed
132
L[EJ/EG][B/P]
legb=legebane til rulleskøjter
legb=legebane til rulleskøjter
133
L[EJ/EG]T
lejt=lejter=til at tænde en cigaret
lejt=lejter=til at tænde en cigaret
134
L[EJ/EG]R
lejr (med lejrbål)
lejr (med lejrbål)
135
L[EJ/EG][F/V]
Leif, Leif d. Lykkelige opdager Amerika
Leif, Leif d. Lykkelige opdager Amerika
136
L[EJ/EG]S
lejs, legs=legestue i gamle dage, hvor man sagde: "at holde legs"
lejs, legs=legestue i gamle dage, hvor man sagde: "at holde legs"
137
L[EJ/EG][G/J]
lejg,legg,lejj,legj = børn der leger skjul (leg-gå-i-skjul)
lejg,legg,lejj,legj = børn der leger skjul (leg-gå-i-skjul)
138
L[EJ/EG]K
lejk,legk = lejlighedskøb = mand skriver under på et skøde
lejk,legk = lejlighedskøb = mand skriver under på et skøde
139
L[EJ/EG]M
lejm,legm = legeme (der tegnes på en tegneskole)
lejm,legm = legeme (der tegnes på en tegneskole)
140
LEN
len=lensgreve= fin godsejer fra gamle dage
len=lensgreve= fin godsejer fra gamle dage
141
LEL
lel = sms-sprog for Laughing Extremely Loudly (mand som ler meget), Low Explosion Limit
lel = sms-sprog for Laughing Extremely Loudly (mand som ler meget), Low Explosion Limit
142
LE[B/P]
leb=lep=le-blade (bladet på en le; en forfatter sammenlignede albatrosfuglens vinger med leblade)
leb=lep=le-blade (bladet på en le; en forfatter sammenlignede albatrosfuglens vinger med leblade)
143
LET
let (som en fjer; en vægt med fjer på.)
let (som en fjer; en vægt med fjer på.)
144
LER
ler (to piger, som ler sammen)
ler (to piger, som ler sammen)
145
LE[F/V]
leverpostej, lever, leve; "lef/lefle" duer ikke, fordi det udtales med [æ],
leverpostej, lever, leve; "lef/lefle" duer ikke, fordi det udtales med [æ],
146
LES
les; dansen "Les Lanciers"
les; dansen "Les Lanciers"
147
LE[G/J]
leg (børn der hinker på nogle fliser)
leg (børn der hinker på nogle fliser)
148
LEK
lek=lektie (dreng som læser lektier)
lek=lektie (dreng som læser lektier)
149
LEM
lem, tissemand
lem, tissemand
150
LÆN
læn=ryglænet på en sofa
læn=ryglænet på en sofa
151
LÆL
læl=læ-linie; træer i Vestjylland som er plantet for at skabe læ
læl=læ-linie; træer i Vestjylland som er plantet for at skabe læ
152
LÆ[B/P]
læbe
læbe
153
LÆT
læt = hund, der letter benet op tisser
læt = hund, der letter benet op tisser
154
LÆR
lær= lærer, som siger lær! til eleven
lær= lærer, som siger lær! til eleven
155
LÆ[F/V]
lefle (udtales nemlig med [æ])
lefle (udtales nemlig med [æ])
156
LÆS
et læs, læsebog
et læs, læsebog
157
LÆ[G/J]
læg (bag på ben)
læg (bag på ben)
158
LÆK
læk (udflydende væske)
læk (udflydende væske)
159
LÆM
læm; læmme = fugl med stækkede vinger så den ikke kan flyve
læm; læmme = fugl med stækkede vinger så den ikke kan flyve
160
LYN
lyn
lyn
161
LYL
lyl = byggekran; gynge, Love You Lots (sms-hilsen)
lyl = byggekran; gynge, Love You Lots (sms-hilsen)
162
LY[B/P]
lyb,lyp = døden (fra Lybæk)
lyb,lyp = døden (fra Lybæk)
163
LYT
lyt = mand med store ører
lyt = mand med store ører
164
LYR
lyr = kvinde med smuk lyre (strengeinstrument)
lyr = kvinde med smuk lyre (strengeinstrument)
165
LY[F/V]
lyf,lyv (en tyv som er fanget og lyver)
lyf,lyv (en tyv som er fanget og lyver)
166
LYS
lys
lys
167
LY[G/J]
lyg,lyj (dybhavsfisk med lygte på hovedet)
lyg,lyj (dybhavsfisk med lygte på hovedet)
168
LYK
lyk (lykønskning – fødselsdagskage med flag og lys i)
lyk (lykønskning – fødselsdagskage med flag og lys i)
169
LYM
lym=lymfe (dameben med lymfeknuder)
lym=lymfe (dameben med lymfeknuder)
170
LUN
Lundin (kriminel person)
Lundin (kriminel person)
171
LUL
lul = synge vuggevise for baby
lul = synge vuggevise for baby
172
LU[B/P]
lub,lup (frimærkelup)
lub,lup (frimærkelup)
173
LUT
lut
lut
174
LUR
lur, lurifax,
lur, lurifax,
175
LU[F/V]
luf,luv (slidt luv på et gammelt tæppe)
luf,luv (slidt luv på et gammelt tæppe)
176
LUS
lus
lus
177
LU[G/J]
lug,luj (luge = koøje på et skib, set fra en kahyt)
lug,luj (luge = koøje på et skib, set fra en kahyt)
178
LUK
luk, (lyden når et vindue smækkes i, en dør lukkes), luksusgenstand,
luk, (lyden når et vindue smækkes i, en dør lukkes), luksusgenstand,
179
LUM
lum (lumbago = mand med ondt i ryggen; lummert (varmt). lumsk person
lum (lumbago = mand med ondt i ryggen; lummert (varmt). lumsk person
180
LÅN
lån (lånerkort til et bibliotek, en mand låner penge, pantelåner)
lån (lånerkort til et bibliotek, en mand låner penge, pantelåner)
181
LÅL
lål (en å med stejle brinker; LAAL er en kunstnerorganisation i Toronto, Canada, etableret af en parkistansk kvinde, hvis mand og datter blev myrdet). Laal er et sprog, som tales af ca. 750 mennesker i Centralafrika, nær Tchad.
lål (en å med stejle brinker; LAAL er en kunstnerorganisation i Toronto, Canada, etableret af en parkistansk kvinde, hvis mand og datter blev myrdet). Laal er et sprog, som tales af ca. 750 mennesker i Centralafrika, nær Tchad.
182
LÅ[B/P]
låb, låp (hot food: Laab er en tailandsk ret af svinekød og chilipeber);
låb, låp (hot food: Laab er en tailandsk ret af svinekød og chilipeber);
183
LÅT
låt: sang (svensk: Önska en låt = ønsk en sang (til et musikprogram i radioen).
låt: sang (svensk: Önska en låt = ønsk en sang (til et musikprogram i radioen).
184
LÅR
lår
lår
185
LÅ[F/V]
låf,låv: Kærligt hjerte (sms-kode for LAAF Love Always and Forever )
låf,låv: Kærligt hjerte (sms-kode for LAAF Love Always and Forever )
186
LÅS
lås
lås
187
LÅ[G/J]
låg, låj (låget på en trykkoger, der er ved at springe af)
låg, låj (låget på en trykkoger, der er ved at springe af)
188
LÅK
låk (en kendt pokerspiller hedder Phil Laak).
låk (en kendt pokerspiller hedder Phil Laak).
189
LÅM
låm (narkoman: LAAM er et afvænningsstof (Levo-alpha-acetylmethadol) ligesom metadon. Det binder sig til smertereceptorer i hjernen og forhindrer abstinenser)
låm (narkoman: LAAM er et afvænningsstof (Levo-alpha-acetylmethadol) ligesom metadon. Det binder sig til smertereceptorer i hjernen og forhindrer abstinenser)
190
LAN
lan (LAN Party = folk tager deres computer med og spiller sammen) (lan = tynd metaltråd, der er valset flad; bruges til borter, kvaster og andet pynt i gamle dage). (LAN = Local Area Network = datanet) (landmand)
lan (LAN Party = folk tager deres computer med og spiller sammen) (lan = tynd metaltråd, der er valset flad; bruges til borter, kvaster og andet pynt i gamle dage). (LAN = Local Area Network = datanet) (landmand)
191
LAL
lal (teenager, som pjatter og spilder tiden væk) (LAL = Landsforeningen af Landsbysamfund) (dokhale; LAL = Limulus amebocyte lysate)
lal (teenager, som pjatter og spilder tiden væk) (LAL = Landsforeningen af Landsbysamfund) (dokhale; LAL = Limulus amebocyte lysate)
192
LA[B/P]
lab, lap (en kæmpelap på knæene af nogle bukser) (en bjørnelab)
lab, lap (en kæmpelap på knæene af nogle bukser) (en bjørnelab)
193
LAT
lat (latter, person som ler)
lat (latter, person som ler)
194
LAR
lar (larm, tønder der larmer) (Lar hedder en by i Indien og en by i Iran) (LAR = Light Armored Reconnaisance [militær-battalion].)
lar (larm, tønder der larmer) (Lar hedder en by i Indien og en by i Iran) (LAR = Light Armored Reconnaisance [militær-battalion].)
195
LA[F/V]
laf, lav (lar = likener = svampe/alge-symbiotisk organismetype, som hænger fra grene, danner plamager på sten og som rensdyr spiser)
laf, lav (lar = likener = svampe/alge-symbiotisk organismetype, som hænger fra grene, danner plamager på sten og som rensdyr spiser)
196
LAS
las (et tøjstykke, som har set bedre dage)
las (et tøjstykke, som har set bedre dage)
197
LA[G/J]
lag= lagkage, lagerudsalg, lagune
lag= lagkage, lagerudsalg, lagune
198
LAK
lak
lak
199
LAM
lam
lam
200
[B/P]ON
Bono (musiker)
Bono (musiker)
201
[B/P]OL
bol, pol (nordpolen) (bolværk = pæleværk, anbragt til beskyttelse ell. som indhegning)
bol, pol (nordpolen) (bolværk = pæleværk, anbragt til beskyttelse ell. som indhegning)
202
[B/P]O[B/P]
bob, bop, pob, pop (popmusik, en fyr ved navn Bob (engelsk, kælenavn for Robert)
bob, bop, pob, pop (popmusik, en fyr ved navn Bob (engelsk, kælenavn for Robert)
203
[B/P]OT
bot, pot (en tepotte) (botaniker)
bot, pot (en tepotte) (botaniker)
204
[B/P]OR
bor, por (et bor til at lave huller med)
bor, por (et bor til at lave huller med)
205
[B/P]O[F/V]
bof, pof, bov, pov (kød i en slagteforretning: bov = den del af forlemmet hos slagtekvæg og dyrevildt, som hviler mod brystkassens forreste del.)
bof, pof, bov, pov (kød i en slagteforretning: bov = den del af forlemmet hos slagtekvæg og dyrevildt, som hviler mod brystkassens forreste del.)
206
[B/P]OS
bos, pos (boss = sjakboss, leder af arbejdssjak)
bos, pos (boss = sjakboss, leder af arbejdssjak)
207
[B/P]O[G/J]
bog, pog, boj, poj (en bog til at læse i)
bog, pog, boj, poj (en bog til at læse i)
208
[B/P]OK
bok, norsk "bok" / pok = bokser
bok, norsk "bok" / pok = bokser
209
[B/P]OM
bom / pom = bomærke, bom, pom (en bom på en vej eller en skovvej)
bom / pom = bomærke, bom, pom (en bom på en vej eller en skovvej)
210
[B/P]IN
bin / pin = binærtal, (Osama bin Laden) (pinkode)
bin / pin = binærtal, (Osama bin Laden) (pinkode)
211
[B/P]IL
bil
bil
212
[B/P]I[B/P]
pibe, bibel
pibe, bibel
213
[B/P]IT
bit, pit (bit = computer-enhed) (lille bitte ting), bitestikel
bit, pit (bit = computer-enhed) (lille bitte ting), bitestikel
214
[B/P]IR
bir / pir (Birthe, birketræ)
bir / pir (Birthe, birketræ)
215
[B/P]I[F/V]
bif / pif / biv / piv =pivedyr, bivuak, pifte et dæk, biffen (i betydningen biograf)
bif / pif / biv / piv =pivedyr, bivuak, pifte et dæk, biffen (i betydningen biograf)
216
[B/P]IS
bis / pis = pis, bison, bisser (tænder på et barn)
bis / pis = pis, bison, bisser (tænder på et barn)
217
[B/P]I[G/J]
big / pig / bij / pij (bigamist, bigami, pige, pig = lille tilspidset genstand af metal, træ mv.) (big = stor ting)
big / pig / bij / pij (bigamist, bigami, pige, pig = lille tilspidset genstand af metal, træ mv.) (big = stor ting)
218
[B/P]IK
bik, pik (bikube, biksemad, penis)
bik, pik (bikube, biksemad, penis)
219
[B/P]IM
bim, pim (bimetal, bim-bam klokken hos ismand)
bim, pim (bimetal, bim-bam klokken hos ismand)
220
[B/P]ØN
bøn, pøn (alter hvor der bedes)
bøn, pøn (alter hvor der bedes)
221
[B/P]ØL
bøl, pøl (bølle, pøl = mudderblandet vandsamling)
bøl, pøl (bølle, pøl = mudderblandet vandsamling)
222
[B/P]Ø[B/P]
bøb, pøb, pøp, bøp (pøbel, en samling uciviliserede mennesker med en voldsom, tøjlesløs optræden)
bøb, pøb, pøp, bøp (pøbel, en samling uciviliserede mennesker med en voldsom, tøjlesløs optræden)
223
[B/P]ØT
bøt, pøt (en bøtte maling, en bøtte smør, dum = tom i bøtten)
bøt, pøt (en bøtte maling, en bøtte smør, dum = tom i bøtten)
224
[B/P]ØR
bør, pør (bør = gammel, slidt ell. tarvelig hat), børste
bør, pør (bør = gammel, slidt ell. tarvelig hat), børste
225
[B/P]Ø[F/V]
bøf, pøf, bøv, pøv (bøf med løg som man spiser)
bøf, pøf, bøv, pøv (bøf med løg som man spiser)
226
[B/P]ØS
bøs, pøs (bøs=barsk; bister; bøsse=homoseksuel; bøsse=gevær; pøse med – rigeligt – vand)
bøs, pøs (bøs=barsk; bister; bøsse=homoseksuel; bøsse=gevær; pøse med – rigeligt – vand)
227
[B/P]Ø[G/J]
bøg, bøj, pøg, pøj (bøgetræ med indridsede navne, bøje i vand)
bøg, bøj, pøg, pøj (bøgetræ med indridsede navne, bøje i vand)
228
[B/P]ØK
bøk, pøk (bøkling = saltet og vindtørret sild (“tørre jyder”) eller ansjos )(Pøker-dreng: gammelt udtryk for en halfvoksen skibsdreng)
bøk, pøk (bøkling = saltet og vindtørret sild (“tørre jyder”) eller ansjos )(Pøker-dreng: gammelt udtryk for en halfvoksen skibsdreng)
229
[B/P]ØM
bøm, pøm (bømand = opdigtet væsen, som man skræmmer børn med)
bøm, pøm (bømand = opdigtet væsen, som man skræmmer børn med)
230
[B/P][EJ/EG]N
bejn, pejn, begn, pegn (penge = almindelig skrivefejl er "pegne")
bejn, pejn, begn, pegn (penge = almindelig skrivefejl er "pegne")
231
[B/P][EJ/EG]L
bejl, pejl, begl, pegl (mand bejler til en dame; pejlemærke, pejlekompas = kompas med særligt sigteapparat)
bejl, pejl, begl, pegl (mand bejler til en dame; pejlemærke, pejlekompas = kompas med særligt sigteapparat)
232
[B/P][EJ/EG][B/P]
bejb, pejb, pejb, pejp (begblende = en af de mest uranrigeste malme, som i øvrigt er begsort) (bejdåb=bejet=fyrværkerisagers neddypning i beg i gl.dage)
bejb, pejb, pejb, pejp (begblende = en af de mest uranrigeste malme, som i øvrigt er begsort) (bejdåb=bejet=fyrværkerisagers neddypning i beg i gl.dage)
233
[B/P][EJ/EG]T
bejt, pejt, begt, pegt (pejt = lyder som ordet for "padde" på sønderjysk) (bejtel = mejsel, gl. udtryk, til at lave huller i træ)
bejt, pejt, begt, pegt (pejt = lyder som ordet for "padde" på sønderjysk) (bejtel = mejsel, gl. udtryk, til at lave huller i træ)
234
[B/P][EJ/EG]R
bejr=bajer=øl
bejr=bajer=øl
235
[B/P][EJ/EG][F/V]
bejf, pejf, bejv, pejv, begf, pegf, begv, pegv (bagerfrue; rimeligt ord ikke fundet; bEGF=Basic Epidermal Growth Factor; BEJ=Best Expert Judgement (f=fx.: frame))
bejf, pejf, bejv, pejv, begf, pegf, begv, pegv (bagerfrue; rimeligt ord ikke fundet; bEGF=Basic Epidermal Growth Factor; BEJ=Best Expert Judgement (f=fx.: frame))
236
[B/P][EJ/EG]S
bejs=lille barn (sønderjysk, egl. bajs)
bejs=lille barn (sønderjysk, egl. bajs)
237
[B/P][EJ/EG][G/J]
bejg=tjære (pas på 247=[B/P]E[G/J])
bejg=tjære (pas på 247=[B/P]E[G/J])
238
[B/P][EJ/EG]K
bejk=bike, Harley Davidson motorcykel
bejk=bike, Harley Davidson motorcykel
239
[B/P][EJ/EG]M
bejm, begm, pejm, bejm (begmand = næsestyver / give (en) en begmand, trykke ens næse flad, idet man sætter tommelfingeren imod hans næse)
bejm, begm, pejm, bejm (begmand = næsestyver / give (en) en begmand, trykke ens næse flad, idet man sætter tommelfingeren imod hans næse)
240
[B/P]EN
ben, pen (et par ben; en fyldepen)
ben, pen (et par ben; en fyldepen)
241
[B/P]EL
bel, pel (fransk: bel = smuk pige) (peld = gammelt udtryk for en slags kostbart stof)
bel, pel (fransk: bel = smuk pige) (peld = gammelt udtryk for en slags kostbart stof)
242
[B/P]E[B/P]
beboelseshus
beboelseshus
243
[B/P]ET
beton
beton
244
[B/P]ER
beredskab
beredskab
245
[B/P]E[F/V]
befæstning
befæstning
246
[B/P]ES
beskidt
beskidt
247
[B/P]E[G/J]
beg, begær
beg, begær
248
[B/P]EK
beklædning, bekkasin (sneppelignende fugl)
beklædning, bekkasin (sneppelignende fugl)
249
[B/P]EM
(bemanding,bemyndige,bemidlet,bemale,bemærke)
(bemanding,bemyndige,bemidlet,bemale,bemærke)
250
[B/P]ÆN
bænk
bænk
251
[B/P]ÆL
pæl
pæl
252
[B/P]Æ[B/P]
peptalk (pÆptalk!)
peptalk (pÆptalk!)
253
[B/P]ÆT
pet (pÆt = kæledyr)
pet (pÆt = kæledyr)
254
[B/P]ÆR
bær
bær
255
[B/P]Æ[F/V]
bævreasp
bævreasp
256
[B/P]ÆS
bæst
bæst
257
[B/P]Æ[G/J]
bæger
bæger
258
[B/P]ÆK
bæk
bæk
259
[B/P]ÆM
((bæmøg))
((bæmøg))
260
[B/P]YN
bynke (ukrudtsplante)
bynke (ukrudtsplante)
261
[B/P]YL
byl=byld
byl=byld
262
[B/P]Y[B/P]
bybane, bybus, bybefolkning
bybane, bybus, bybefolkning
263
[B/P]YT
pyt=vandpyt, byttedyr
pyt=vandpyt, byttedyr
264
[B/P]YR
byrd, byrde
byrd, byrde
265
[B/P]Y[F/V]
byfornyelse, byvåben
byfornyelse, byvåben
266
[B/P]YS
bystation, bystyre, byste
bystation, bystyre, byste
267
[B/P]Y[G/J]
bygning
bygning
268
[B/P]YK
bykerne
bykerne
269
[B/P]YM
bymidte
bymidte
270
[B/P]UN
bund, bundbrædt, bundfald, bungalow, bunke, bunkebryllup, bunsenbrænder, buntmager
bund, bundbrædt, bundfald, bungalow, bunke, bunkebryllup, bunsenbrænder, buntmager
271
[B/P]UL
bul=bule, bulldozer
bul=bule, bulldozer
272
[B/P]U[B/P]
pupil, puppe
pupil, puppe
273
[B/P]UT
buttet, butleri, butik, but, butterdej, butterfly
buttet, butleri, butik, but, butterdej, butterfly
274
[B/P]UR
bur
bur
275
[B/P]U[F/V]
buffet (disk i restaurant)
buffet (disk i restaurant)
276
[B/P]US
bus
bus
277
[B/P]U[G/J]
bugtaler, bugt, bugspyt
bugtaler, bugt, bugspyt
278
[B/P]UK
buk (han-hjort), buksbom, bukser
buk (han-hjort), buksbom, bukser
279
[B/P]UM
bump, bumletog
bump, bumletog
280
[B/P]ÅN
bånd, båndoptagelse
bånd, båndoptagelse
281
[B/P]ÅL
bål
bål
282
[B/P]Å[B/P]
((påpasselig, påpege))
((påbudstavle, påpegning, påpasselig, påpege))
283
[B/P]ÅT
((påtale, påtryk, påtegning, påtrænge, påtvinge, påtår = ekstra kop kaffe))
((båthorn, påtale, påtryk, påtegning, påtrænge, påtvinge, påtår = ekstra kop kaffe))
284
[B/P]ÅR
båre
båre
285
[B/P]Å[F/V]
påfugl ((påvirke, påvise))
påfugl ((påvirke, påvise))
286
[B/P]ÅS
bås (til grise)
bås (til grise)
287
[B/P]Å[G/J]
((pågribe, pågældende))
((Bågø(Jette Bågø fra Jagt&Skovbr.Museet), pågribe, pågældende))
288
[B/P]ÅK
båk=båks=æske (pas på idet 208=bog)
båk=båks=æske (pas på idet 208=bog)
289
[B/P]ÅM
((påmønstre, påmindelse))
((påmønstre, påmindelse))
290
[B/P]AN
bank
bank
291
[B/P]AL
bal=balle=ballet (kgl.ballet)
bal=balle=ballet (kgl.ballet)
292
[B/P]A[B/P]
pap
pap
293
[B/P]AT
bat (til rundbold)
bat (til rundbold)
294
[B/P]AR
bar=barskranke
bar=barskranke
295
[B/P]A[F/V]
bavian
bavian
296
[B/P]AS
bas=sanger med basstemme
bas=sanger med basstemme
297
[B/P]A[G/J]
baggård
baggård
298
[B/P]AK
bakke, bakelit, bakgear
bakke, bakelit, bakgear
299
[B/P]AM
bambus
bambus
300
TON
ton, tone
ton, tone
301
TOL
tolettet, tolerance, tolvfingertarm
tolettet, tolerance, tolvfingertarm
302
TO[B/P]
tobak
tobak
303
TOT
totempæl
totempæl
304
TOR
tor=guden Thor
tor=guden Thor
305
TO[F/V]
tov
tov
306
TOS
tosse, tosengsstue
tosse, tosengsstue
307
TO[G/J]
tog, togenerationshus, togoleser fra Togo
tog, togenerationshus, togoleser fra Togo
308
TOK
tokrone, tokantet, tokammersystem
tokrone, tokantet, tokammersystem
309
TOM
tomat
tomat
310
TIN
tinskål
tinskål
311
TIL
tillæg
tillæg
312
TI[B/P]
Tibet
Tibet
313
TIT
titelblad
titelblad
314
TIR
((tirsdag, tirre))
((tirsdag, tirre))
315
TI[F/V]
tivoli
tivoli
316
TIS
tis
tis
317
TI[G/J]
tigger, tiger
tigger, tiger
318
TIK
tik=vækkeur
tik=vækkeur
319
TIM
timian, timetervippe, timeslag, timelærer, timebetaling, timebillet, timeglas
timian, timetervippe, timeslag, timelærer, timebetaling, timebillet, timeglas
320
TØN
tønde
tønde
321
TØL
Tølløse
Tølløse
322
TØ[B/P]
tøbrud
tøbrud
323
TØT
((-))
tøtid (tiden hvor det oftest bliver tøvejr=
324
TØR
tørret fisk
tørret fisk
325
TØ[F/V]
tøffel
tøffel
326
TØS
tøs=pige med fletninger
tøs=pige med fletninger
327
TØ[G/J]
tøj
tøj
328
TØK
((-))
tø-kar [til tøvand-opsaml.](tø-kabelfejl)
329
TØM
tømrer
tømrer
330
T[EJ/EG]N
tegn, teglsten, tegltag, teglværk, tegner, tegneserie, tegning, Tejn (by på Bornholm)
tegn, teglsten, tegltag, teglværk, tegner, tegneserie, tegning, Tejn (by på Bornholm)
331
T[EJ/EG]L
tegl (sten på hustag)
tegl (sten på hustag)
332
T[EJ/EG][B/P]
((-))
"tegning af en svane"
333
T[EJ/EG]T
((-))
"tegning af et par håndjern"
334
T[EJ/EG]R
((-))
"tegning af et skib"
335
T[EJ/EG][F/V]
((-))
"tegning af en elefant"
336
T[EJ/EG]S
tejst (alkefugleart)
tejst (alkefugleart)
337
T[EJ/EG][G/J]
((-))
"tegning af en vippe"
338
T[EJ/EG]K
((-))
"tegning af en snemand"
339
T[EJ/EG]M
(timer (engelsk ord))
(time-out (i sport); en "timer" (engelsk ord))
340
TEN
tennis, tenor, ten (spinderedskab til at spinde garn)
tennis, tenor, ten (spinderedskab til at spinde garn)
341
TEL
telt, telegram, telefon
telt, telegram, telefon
342
TE[B/P]
tebakke, tebrød
tebakke, tebrød
343
TET
tete-a-tete (=stævnemøde)
tete-a-tete (=stævnemøde)
344
TER
terrier, terrasse
terrier, terrasse
345
TE[F/V]
teflon
teflon
346
TES
teske
teske
347
TE[G/J]
((-))
(tigger [tEgger])
348
TEK
tekande
tekande
349
TEM
temaskine
temaskine
350
TÆN
tændstik, tændrør
tændstik, tændrør
351
TÆL
telt (udtales TÆLT)
telt (udtales TÆLT)
352
TÆ[B/P]
tæppe
tæppe
353
TÆT
tættekam (med tætte kamme)
tættekam (med tætte kamme)
354
TÆR
tær (tæerne på en fod)
tær (tæerne på en fod)
355
TÆ[F/V]
tævehiund
tævehiund
356
TÆS
tæsk, tæske, tæskehold
tæsk, tæske, tæskehold
357
TÆ[G/J]
tæge
tæge
358
TÆK
tækkemand (der laver stråtag på huse)
tækkemand (der laver stråtag på huse)
359
TÆM
tæmme (der tæmmer løver)
tæmme (der tæmmer løver)
360
TYN
tynd, tyndskid
tynd, tyndskid
361
TYL
tyl (en type kjolestof)
tyl (en type kjolestof)
362
TY[B/P]
typograf
typograf
363
TYT
tyttebær
tyttebær
364
TYR
tyr
tyr
365
TY[F/V]
tyv
tyv
366
TYS
tysse, Tyskland
tysse, Tyskland
367
TY[G/J]
tyg=tyggegummi
tyg=tyggegummi
368
TYK
tykpandet, tyksålet, tyktarm, tykmælk
tykpandet, tyksålet, tyktarm, tykmælk
369
TYM
((-))
"tyk mand"
370
TUN
tun=tunfisk
tun=tunfisk
371
TUL
tulipan
tulipan
372
TU[B/P]
Tuborg, tube, tuba
Tuborg, tube, tuba
373
TUT
tutor (vejleder for studerende på universitetet)
tutor (vejleder for studerende på universitetet)
374
TUR
turban, tur, turist
turban, tur, turist
375
TU[F/V]
tuf, tufsten (vulkansk, let sten)
tuf, tufsten (vulkansk, let sten)
376
TUS
tusindben, tusch
tusindben, tusch
377
TU[G/J]
tugthus
tugthus
378
TUK
((-))
tukan (fuglearter med stort næb)
379
TUM
tumult
tumult
380
TÅN
tånæse (=skonæse)
tånæse (=skonæse)
381
TÅL
tålmodighed
tålmodighed
382
TÅ[B/P]
tåbe
tåbe
383
TÅT
((-))
tåtræning (i ballet)
384
TÅR
tår=tåre, tårn, tår
tår=tåre, tårn, tår
385
TÅ[F/V]
((-))
tåfejlstilling
386
TÅS
tåspids, Tåsinge
tåspids, Tåsinge
387
TÅ[G/J]
tåge
tåge
388
TÅK
((-))
tåkrampe
389
TÅM
((-))
(tåmøde (tætstillede tæer))
390
TAN
tan=tank
tan=tank
391
TAL
tal
tal
392
TA[B/P]
tabel
tabel
393
TAT
tatovering, tater
tatovering, tater
394
TAR
tarm
tarm
395
TA[F/V]
taffeland, taffel
taffeland, taffel
396
TAS
taske
taske
397
TA[G/J]
tagryg, tagpap
tagryg, tagpap
398
TAK
takker
takker
399
TAM
tam (tam tiger), tampon
tam (tam tiger), tampon
400
RON
((-))
rondel=rund skive, rondo=gentagende musikstykke
401
ROL
rollmops, rolle, roligan
rollmops, rolle, roligan
402
RO[B/P]
robot
robot
403
ROT
rotte
rotte
404
ROR
ror (bagest på en båd)
ror (bagest på en båd)
405
RO[F/V]
rovdyr
rovdyr
406
ROS
rose
rose
407
RO[G/J]
rogge
rogge
408
ROK
rok (til at spinde garn på)
rok (til at spinde garn på)
409
ROM
rom (spiritusflaske)
rom (spiritusflaske)
410
RIN
ring, ringeapparat, Rinkenæs
ring, ringeapparat, Rinkenæs
411
RIL
rille
rille
412
RI[B/P]
ribbe, ribben, ribbensteg
ribbe, ribben, ribbensteg
413
RIT
ritual
ritual
414
RIR
((-))
(RIR = Rhode Island Red, en hønserace)
415
RI[F/V]
rivejern, riffel, rival
rivejern, riffel, rival
416
RIS
ris (riskorn)
ris (riskorn)
417
RI[G/J]
rigdom,
rigdom,
418
RIK
Rikke, Rikard
Rikke, Rikard
419
RIM
rim, rimbog, rimtåge
rim, rimbog, rimtåge
420
RØN
røn (rønnebær)
røn (rønnebær)
421
RØL
røllike
røllike
422
RØ[B/P]
(røbe)
(røbe)
423
RØT
((-))
((rødt flag))
424
RØR
rør, røræg
rør, røræg
425
RØ[F/V]
røffel, røver
røffel, røver
426
RØS
røst, Røsnæs, røse (=stendynge)
røst, Røsnæs, røse (=stendynge)
427
RØ[G/J]
røg, røgelse, røgeri
røg, røgelse, røgeri
428
RØK
((-))
((rykkerskrivelse [rØk…]))
429
RØM
Rømø
Rømø
430
R[EJ/EG]N
regn (regnvejr-vand), regnfrakke
regn (regnvejr-vand), regnfrakke
431
R[EJ/EG]L
((-))
((railway [engelsk jernbane])[rEJ…])
432
R[EJ/EG][B/P]
((-))
((-))
433
R[EJ/EG]T
((-))
((-))
434
R[EJ/EG]R
((-))
((-))
435
R[EJ/EG][F/V]
((-))
((reje))
436
R[EJ/EG]S
rejse
rejse
437
R[EJ/EG][G/J]
((-))
((reje-gelé))
438
R[EJ/EG]K
((-))
rejecocktail [udtales -kok-]
439
R[EJ/EG]M
((-))
((Reimar Bro TV-journalist))
440
REN
ren (rensdyr), renholder
ren (rensdyr), renholder
441
REL
relikvie
relikvie
442
RE[B/P]
Rebild, rebus, rebel, Rebakka
Rebild, rebus, rebel, Rebakka
443
RET
returflaske
returflaske
444
RER
restaurant
restaurant
445
RE[F/V]
refleks, Refshaleøen
refleks, Refshaleøen
446
RES
reservehjul
reservehjul
447
RE[G/J]
reggae
reggae
448
REK
reklame
reklame
449
REM
remoulade
remoulade
450
RÆN
rænkespil
rænkespil
451
RÆL
ræling
ræling
452
RÆ[B/P]
ræbe (reb udtales rÆb)
ræbe (reb udtales rÆb)
453
RÆT
((-))
((-))
454
RÆR
((-))
rør = opløben person
455
RÆ[F/V]
ræv
ræv
456
RÆS
((-))
ræs=stå af ræset
457
RÆ[G/J]
((-))
((-))
458
RÆK
rækværk
rækværk
459
RÆM
rem (udtales RÆM)
rem (udtales RÆM)
460
RYN
rynke
rynke
461
RYL
ryle
ryle
462
RY[B/P]
rype
rype
463
RYT
rytter
rytter
464
RYR
((-))
((-))
465
RY[F/V]
((-))
((-))
466
RYS
ryste
ryste
467
RY[G/J]
ryg
ryg
468
RYK
rykkerbrev
rykkerbrev
469
RYM
((-))
((-))
470
RUN
rune
rune
471
RUL
rulle (til at rulle kagemasse)
rulle (til at rulle kagemasse)
472
RU[B/P]
rubin, Rubjerg Knude
rubin, Rubjerg Knude
473
RUT
rutinearbejde
rutinearbejde
474
RUR
rur (en fastsiddende småkrebs)
rur (en fastsiddende småkrebs)
475
RU[F/V]
rufferi (=fremme utugt mellem andre personer for vindings skyld)
rufferi (=fremme utugt mellem andre personer for vindings skyld)
476
RUS
rus (student med studenterhue)
rus (student med studenterhue)
477
RU[G/J]
rug (rugbrød)
rug (rugbrød)
478
RUK
((-))
((-))
479
RUM
rumskib
rumskib
480
RÅN
((-))
((-))
481
RÅL
rålam
rålam
482
RÅ[B/P]
råb, råbuk, råbåndsknob
råb, råbuk, råbåndsknob
483
RÅT
råt kød
råt kød
484
RÅR
((-))
((-))
485
RÅ[F/V]
råvare
råvare
486
RÅS
råstof, råstyrke, råsukker
råstof, råstyrke, råsukker
487
RÅ[G/J]
råge, Rågeleje
råge, Rågeleje
488
RÅK
((-))
råkost
489
RÅM
råmateriale, råmælk
råmateriale, råmælk
490
RAN
ranch
ranch
491
RAL
ral
ral
492
RA[B/P]
rabarber, rabatkupon
rabarber, rabatkupon
493
RAT
rat (på en bil)
rat (på en bil)
494
RAR
rar
rar
495
RA[F/V]
raflebæger
raflebæger
496
RAS
rasp, rask
rasp, rask
497
RA[G/J]
ragelse, ragout, ragsok, ragtime
ragelse, ragout, ragsok, ragtime
498
RAK
raket
raket
499
RAM
rambuk
rambuk
500
[F/V]ON
fondsbørs, fond, fonduegryde
fondsbørs, fond, fonduegryde
501
[F/V]OL
folkevise, folketing
folkevise, folketing
502
[F/V]O[B/P]
fobi (skræk)
fobi (skræk)
503
[F/V]OT
foto
foto
504
[F/V]OR
forsøg, forstavn
forsøg, forstavn
505
[F/V]O[F/V]
FOF-aftenskole
FOF-aftenskole
506
[F/V]OS
fostervand, fossil
fostervand, fossil
507
[F/V]O[G/J]
((-))
Fogh, Anders Fogh Rasmussen
508
[F/V]OK
fokus, fok, fokkemast
fokus, fok, fokkemast
509
[F/V]OM
vom (stor mave)
vom (stor mave)
510
[F/V]IN
vin
vin
511
[F/V]IL
fil
fil
512
[F/V]I[B/P]
vippe
vippe
513
[F/V]IT
vitrine (bordlignende møbel med sider, låg af glas, udstillingsmontre)
vitrine (bordlignende møbel med sider, låg af glas, udstillingsmontre)
514
[F/V]IR
Virum
Virum
515
[F/V]I[F/V]
vifte
vifte
516
[F/V]IS
fise
fise
517
[F/V]I[G/J]
figen
figen
518
[F/V]IK
fiksstjerne, fikserbillede
fiksstjerne, fikserbillede
519
[F/V]IM
vimpel
vimpel
520
[F/V]ØN
fønbølget hår
fønbølget hår
521
[F/V]ØL
føl
føl, følsom
522
[F/V]Ø[B/P]
((-))
((-))
523
[F/V]ØT
((-))
Føtus, førtidspensionist
524
[F/V]ØR
førstebibliotekar, førstedame, førstefødt, førsteplads
525
[F/V]Ø[F/V]
Føvling (ved Vejle)
526
[F/V]ØS
((-))
527
[F/V]Ø[G/J]
føg ("føg over hegnet")
528
[F/V]ØK
((-))
529
[F/V]ØM
((-))
530
[F/V][EJ/EG]N
vejen, Vejen, fejning, feinschmecker
531
[F/V][EJ/EG]L
fejl, fejltagelse
532
[F/V][EJ/EG][B/P]
fejeblad
533
[F/V][EJ/EG]T
fejt
534
[F/V][EJ/EG]R
fejre
535
[F/V][EJ/EG][F/V]
vejfejer
536
[F/V][EJ/EG]S
vejsand
537
[F/V][EJ/EG][G/J]
vejgul
538
[F/V][EJ/EG]K
vejkant
539
[F/V][EJ/EG]M
fejemøj
540
[F/V]EN
Ven (Veen)
541
[F/V]EL
velgerning
542
[F/V]E[B/P]
feber
543
[F/V]ET
fettuccini (pasta af små smalle bånd), fetich (i primitive samfund: ting der er tillagt særlig kraft)
544
[F/V]ER
fersken
545
[F/V]E[F/V]
((-))
546
[F/V]ES
fest
547
[F/V]E[G/J]
((-))
548
[F/V]EK
((-))
549
[F/V]EM
Femø, fremværelses lejlighed, feminin
550
[F/V]ÆN
væn [ven]
551
[F/V]ÆL
fæl trold
552
[F/V]Æ[B/P]
væbner (11-14 årige medlemmer fra FDFspejdere
553
[F/V]ÆT
Vättern (sø i Sydsverige), vættelys (forstenede rester af uddød blæksprutteart)
554
[F/V]ÆR
værtshus
555
[F/V]Æ[F/V]
væv
556
[F/V]ÆS
væsen, væsel (mår af slægten Mustela)
557
[F/V]Æ[G/J]
væg
558
[F/V]ÆK
vækkeur
559
[F/V]ÆM
((væmmes, væmmelsem væmmelig))
560
[F/V]YN
Fyn
561
[F/V]YL
fyldepen
562
[F/V]Y[B/P]
FYB
563
[F/V]YT
((-))
564
[F/V]YR
fyr (fyrtårn)
fyr (fyrtårn)
565
[F/V]Y[F/V]
((-))
566
[F/V]YS
fysik
567
[F/V]Y[G/J]
fygesne
568
[F/V]YK
((-))
569
[F/V]YM
((-))
570
[F/V]UN
funkis (stilart af funktionalistisk art)
571
[F/V]UL
ful = fuld mand
ful = fuld mand
572
[F/V]U[B/P]
fup
573
[F/V]UT
fut = legetøjstog
fut = legetøjstog
574
[F/V]UR
Fur (ø i Limfjorden)
575
[F/V]U[F/V]
((-))
576
[F/V]US
fusk, fuser
577
[F/V]U[G/J]
fugt
578
[F/V]UK
fukssvans
579
[F/V]UM
fumle, fummelfingret
580
[F/V]ÅN
våning, våningshus (stuehus på en gård)
581
[F/V]ÅL
((-))
582
[F/V]Å[B/P]
Fåborg
583
[F/V]ÅT
((-))
584
[F/V]ÅR
får, vårflue
585
[F/V]Å[F/V]
((-))
586
[F/V]ÅS
vås (=vrøvl), våse
587
[F/V]Å[G/J]
våge (hul i isslaget)
588
[F/V]ÅK
((-))
589
[F/V]ÅM
fåm=fåmælt,fåmandsstyre
fåm=fåmælt,fåmandsstyre
590
[F/V]AN
fane
fane
591
[F/V]AL
fallos
fallos
592
[F/V]A[B/P]
fab=fabrik
fab=fabrik
593
[F/V]AT
vat
594
[F/V]AR
far (en far med sit barn)
far (en far med sit barn)
595
[F/V]A[F/V]
fatamogana
596
[F/V]AS
vase
597
[F/V]A[G/J]
faste, fastelavn
598
[F/V]AK
fakkel
fakkel
599
[F/V]AM
familie, famle, famøs
600
SON
sonde (instrument til medicinsk undersøgelse)
601
SOL
sol = solen
sol = solen
602
SO[B/P]
soppedam
603
SOT
sot (gl. udtryk for sygdom),Sottrup+I626
604
SOR
sorteper, sort, Sorø
605
SO[F/V]
sovs
606
SOS
sos = skib i havsnød
sos = skib i havsnød
607
SO[G/J]
sogn, sognefoged
608
SOK
sok
sok
609
SOM
sombrero
sombrero
610
SIN
sind, Singapore
611
SIL
sild
sild
612
SI[B/P]
sippenippet
613
SIT
citron (udtales SITRON)
citron (udtales SITRON)
614
SIR
sirene
615
SI[F/V]
siv
616
SIS
sisal, sisken, sisyfosarbejde
617
SI[G/J]
signal
618
SIK
sikh, sikahjort, sikke, sikkerhedsbælte
619
SIM
simultanskat
620
SØN
søn
621
SØL
sølv
622
SØ[B/P]
Søborg, søbred
623
SØT
søtang
624
SØR
sørøver
625
SØ[F/V]
søfugl, søforhør,. søfartsbog
626
SØS
søstjerne
627
SØ[G/J]
søgræs
628
SØK
søkikkert, søko, søkort
629
SØM
søm (og skruer)
søm (og skruer)
630
S[EJ/EG]N
segne
631
S[EJ/EG]L
sejl (fra et skib)
sejl (fra et skib)
632
S[EJ/EG][B/P]
sejpine, sejpineri
633
S[EJ/EG]T
sejt (sejt kød)
sejt (sejt kød)
634
S[EJ/EG]R
sejr
635
S[EJ/EG][F/V]
((-))
636
S[EJ/EG]S
((-))
637
S[EJ/EG][G/J]
((-))
638
S[EJ/EG]K
((-))
639
S[EJ/EG]M
((-))
640
SEN
senat, sendebud, sene
641
SEL
sele, selleri
642
SE[B/P]
zebra (udtales SEBRA)
zebra (udtales SEBRA)
643
SET
set, setter (en jagthundtype)
644
SER
ser, servitrice, serum
645
SE[F/V]
seværdig,
646
SES
sesamfrø, session
647
SE[G/J]
segment
648
SEK
sekretær, serkund
sekretær, serkund
649
SEM
semester
650
SÆN
sænk, sænke
651
SÆL
sæl
sæl
652
SÆ[B/P]
sæb=sæbe
sæb=sæbe
653
SÆT
sæt=sætter
sæt=sætter
654
SÆR
særeje, særfængsel
655
SÆ[F/V]
((-))
656
SÆS
Cæsar
Cæsar [sæsar]
657
SÆ[G/J]
((-))
658
SÆK
sæk
sæk
659
SÆM
((-))
660
SYN
synsprøve
661
SYL
syl (sylespids)
syl (sylespids)
662
SY[B/P]
sypigetips
663
SYT
((-))
664
SYR
syre
syre
665
SY[F/V]
((-))
666
SYS
(system)
667
SY[G/J]
syg
668
SYK
(cykle)
669
SYM
symaskine
symaskine
670
SUN
sund
671
SUL
sul=fedt på en gås
sul=fedt på en gås
672
SU[B/P]
suppe
673
SUT
sut (til en baby), sutteklud
sut (til en baby), sutteklud
674
SUR
surdejg, surkål, surbrød
surdejg, surkål, surbrød
675
SU[F/V]
suflør
676
SUS
sus (i skørterne)
677
SU[G/J]
sugerør
678
SUK
suk, sukker
679
SUM
sum, summe (som en bi)
680
SÅN
((-))
681
SÅL
sål (på en sko)
sål (på en sko)
682
SÅ[B/P]
såbed (i urtehave)
683
SÅT
((-))
684
SÅR
sår (sårskorpe)
sår (sårskorpe)
685
SÅ[F/V]
((-))
686
SÅS
((-))
687
SÅ[G/J]
((-))
688
SÅK
((-))
689
SÅM
såmaskine
såmaskine
690
SAN
SAND
691
SAL
sal (kongressal)
sal (kongressal)
692
SA[B/P]
sabel
693
SAT
satyr
694
SAR
sari
695
SA[F/V]
saft, sav
696
SAS
SAS flyselskabet
SAS flyselskabet
697
SA[G/J]
sag
sag
698
SAK
sakke (bagud)
699
SAM
samler
700
[G/J]ON
Jon
701
[G/J]OL
gold
702
[G/J]O[B/P]
gople (vandmand)
703
[G/J]OT
(gotte) (gotte sig)
704
[G/J]OR
jord
705
[G/J]O[F/V]
((-))
706
[G/J]OS
((-))
707
[G/J]O[G/J]
((-))
708
[G/J]OK
jokke, Jokmok (by i Lapland)
709
[G/J]OM
gom (mand der skal giftes)
gom (mand der skal giftes)
710
[G/J]IN
gin (spiritusflaske med gin)
gin (spiritusflaske med gin)
711
[G/J]IL
gilde
712
[G/J]I[B/P]
((-))
713
[G/J]IT
Gitte, gitter
714
[G/J]IR
gear (gIr)
715
[G/J]I[F/V]
giftering
giftering
716
[G/J]IS
gissel
717
[G/J]I[G/J]
((-))
718
[G/J]IK
((-))
719
[G/J]IM
((-))
720
[G/J]ØN
((-))
721
[G/J]ØL
((-))
722
[G/J]Ø[B/P]
((-))
723
[G/J]ØT
((-))
724
[G/J]ØR
((-))
725
[G/J]Ø[F/V]
((-))
726
[G/J]ØS
gøs (hun gøs)
727
[G/J]Ø[G/J]
gøg
728
[G/J]ØK
((-))
729
[G/J]ØM
((-))
730
[G/J][EJ/EG]N
((-))
731
[G/J][EJ/EG]L
gejl (gejle op)
732
[G/J][EJ/EG][B/P]
((-))
733
[G/J][EJ/EG]T
gejt (norsk ged)
734
[G/J][EJ/EG]R
((-))
735
[G/J][EJ/EG][F/V]
((-))
736
[G/J][EJ/EG]S
geyser
737
[G/J][EJ/EG][G/J]
geigertæller
738
[G/J][EJ/EG]K
((-))
739
[G/J][EJ/EG]M
((-))
740
[G/J]EN
gen (arvemasse)
741
[G/J]EL
((-))
742
[G/J]E[B/P]
Jeppe
743
[G/J]ET
((-))
744
[G/J]ER
((-))
745
[G/J]E[F/V]
((-))
746
[G/J]ES
((-))
747
[G/J]E[G/J]
((-))
748
[G/J]EK
gekko (krybdyr)
749
[G/J]EM
gemal
gemal
750
[G/J]ÆN
((-))
751
[G/J]ÆL
gældsbevis
752
[G/J]Æ[B/P]
((-))
753
[G/J]ÆT
gæt
754
[G/J]ÆR
gær
755
[G/J]Æ[F/V]
((-))
756
[G/J]ÆS
gæs (gåseflok)
gæs (gåseflok)
757
[G/J]Æ[G/J]
((-))
758
[G/J]ÆK
((-))
759
[G/J]ÆM
((-))
760
[G/J]YN
gynge
761
[G/J]YL
gylden
762
[G/J]Y[B/P]
((-))
763
[G/J]YT
((-))
764
[G/J]YR
gyrokompas, gyrometer(omdrejningshastighedsmåler)
765
[G/J]Y[F/V]
((-))
766
[G/J]YS
gys
767
[G/J]Y[G/J]
((-))
768
[G/J]YK
((-))
769
[G/J]YM
gymnasium
770
[G/J]UN
Gunnar, B
Gunnar, B
771
[G/J]UL
gul maling (jul=juletræ)
gul maling (jul=juletræ)
772
[G/J]U[B/P]
gubbe (gammel mand)
773
[G/J]UT
gut
774
[G/J]UR
gurglevand
gurglevand
775
[G/J]U[F/V]
guf (guffe i sig)
776
[G/J]US
((-))
777
[G/J]U[G/J]
((-))
778
[G/J]UK
((-))
779
[G/J]UM
gummi
780
[G/J]ÅN
((-))
781
[G/J]ÅL
((-))
782
[G/J]Å[B/P]
gobelin (udtales GÅBELIN)
gobelin (udtales GÅBELIN)
783
[G/J]ÅT
((-))
784
[G/J]ÅR
går=gård=bondegård
går=gård=bondegård
785
[G/J]Å[F/V]
((-))
786
[G/J]ÅS
gås (pas på 756 = gæs (gåseflok))
gås (pas på 756 = gæs (gåseflok))
787
[G/J]Å[G/J]
((-))
788
[G/J]ÅK
((-))
789
[G/J]ÅM
((-))
790
[G/J]AN
gane
791
[G/J]AL
gal
792
[G/J]A[B/P]
Gab, gabe, Gabriel (engel)
Gab, gabe, Gabriel (engel)
793
[G/J]AT
gat, gatelys i Oslo
gat, gatelys i Oslo
794
[G/J]AR
garder, jarl
795
[G/J]A[F/V]
gavl (på et hus)
796
[G/J]AS
gas (som strømmer ud af en gashane)
gas (som strømmer ud af en gashane)
797
[G/J]A[G/J]
gage
798
[G/J]AK
jakke
799
[G/J]AM
gammel
800
KON
kontor
801
KOL
Kolding
802
KO[B/P]
kopi
803
KOT
kote (højdekurver på et kort)
804
KOR
kor (sangerkor)
kor (sangerkor)
805
KO[F/V]
kofanger
806
KOS
koster (tyvekoster hos politiet)
807
KO[G/J]
kogle
808
KOK
kok (der laver mad)
kok (der laver mad)
809
KOM
kommune, kompani
810
KIN
kind
811
KIL
kilden
812
KI[B/P]
kippe (med flaget)
813
KIT
kit
kit
814
KIR
kir (spiritus med solbærsaft)
kir (spiritus med solbærsaft)
815
KI[F/V]
kiv (yppe kiv)
816
KIS
kiste
kiste
817
KI[G/J]
((-))
818
KIK
kikkert
kikkert
819
KIM
kim
kim
820
KØN
kønummer
kønummer
821
KØL
køl (på et skib), køleskab
køl (på et skib), køleskab
822
KØ[B/P]
købmand
købmand
823
KØT
(køter)
824
KØR
kørestol
kørestol
825
KØ[F/V]
((-))
826
KØS
((-))
827
KØ[G/J]
((-))
828
KØK
køk=køkken
køk=køkken
829
KØM
((-))
830
K[EJ/EG]N
Kain (Abels bror i Bibelen)
831
K[EJ/EG]L
kegle
832
K[EJ/EG][B/P]
((-))
833
K[EJ/EG]T
kejtet
834
K[EJ/EG]R
((-))
835
K[EJ/EG][F/V]
((-))
836
K[EJ/EG]S
Kaj's
837
K[EJ/EG][G/J]
((-))
838
K[EJ/EG]K
((-))
839
K[EJ/EG]M
((-))
840
KEN
((-))
841
KEL
((-))
842
KE[B/P]
((-))
843
KET
ketsjer (til tennis/badminton)
844
KER
((-))
845
KE[F/V]
Kevin
846
KES
((-))
847
KE[G/J]
((-))
848
KEK
((-))
849
KEM
kemi
850
KÆN
(kendisser [kÆndisser])
851
KÆL
kæl=kælk=kælkebane
kæl=kælk=kælkebane
852
KÆ[B/P]
kæbe
853
KÆT
kætter
854
KÆR
kærlig
855
KÆ[F/V]
kæft
856
KÆS
((-))
857
KÆ[G/J]
((-))
858
KÆK
(kække)
859
KÆM
(kæmpe)
860
KYN
kynisk
kynisk
861
KYL
kylling
862
KY[B/P]
kyper=vinkyper (der forestår vinens behandling)
863
KYT
((-))
864
KYR
Kyrilliske bogstaver (russiske)
865
KY[F/V]
((-))
866
KYS
kys=runde røde læber
kys=runde røde læber
867
KY[G/J]
((-))
868
KYK
kykkyliky (hanegal)
869
KYM
((-))
870
KUN
kunde
871
KUL
kul
872
KU[B/P]
kube
873
KUT
kutte
874
KUR
kursted
kursted
875
KU[F/V]
kuffert
876
KUS
kusk
kusk
877
KU[G/J]
kugle
878
KUK
kuk=gøg=kukur
kuk=gøg=kukur
879
KUM
kummefryser
880
KÅN
((-))
881
KÅL
kål
kål
882
KÅ[B/P]
kåbe
883
KÅT
((-))
884
KÅR
kår, kårde
kår, kårde
885
KÅ[F/V]
((-))
886
KÅS
Kås (Preben Kaas, komiker, død '81)
887
KÅ[G/J]
((-))
888
KÅK
((-))
889
KÅM
((-))
890
KAN
kane
891
KAL
kalender
kalender
892
KA[B/P]
kappe
893
KAT
kat
kat
894
KAR
kar (til at vaske tøj i)
kar (til at vaske tøj i)
895
KA[F/V]
kaffe
896
KAS
kasse (til penge)
kasse (til penge)
897
KA[G/J]
kage
898
KAK
kakkelovn
kakkelovn
899
KAM
kam
kam
900
MON
Mona, money
901
MOL
mol (trist sanger)
mol (trist sanger)
902
MO[B/P]
moppe
903
MOT
motor
904
MOR
mor
mor
905
MO[F/V]
movere (spøgefuldt=flytte sig)
906
MOS
mos=kartoffelmos
mos=kartoffelmos
907
MO[G/J]
Mogens (M.Lykketoft, Socialdem.)
908
MOK
mokkasin
mokkasin
909
MOM
moms, moment
moms, moment
910
MIN
minutur
911
MIL
milesten
milesten
912
MI[B/P]
((-))
913
MIT
mitte
914
MIR
Mir = russisk rumskib
Mir = russisk rumskib
915
MI[F/V]
((-))
916
MIS
mis = mand der kalder "mis, mis" efter en kælen kat
mis = mand der kalder "mis, mis" efter en kælen kat
917
MI[G/J]
migræne
918
MIK
Mikkel ræv
919
MIM
mime
920
MØN
møn, mønt, mønster
møn, mønt, mønster
921
MØL
møl
922
MØ[B/P]
møbelforretning
923
MØT
((-))
924
MØR
mør (mør steg der er brændt på i ovnen)
mør (mør steg der er brændt på i ovnen)
925
MØ[F/V]
((-))
926
MØS
(sønderjysk "mus")
927
MØ[G/J]
møg
928
MØK
((-))
929
MØM
((-))
930
M[EJ/EG]N
((-))
931
M[EJ/EG]L
((-))
932
M[EJ/EG][B/P]
((-))
933
M[EJ/EG]T
((-))
934
M[EJ/EG]R
mejer (insekt med lange ben)
mejer (insekt med lange ben)
935
M[EJ/EG][F/V]
((-))
936
M[EJ/EG]S
mejse
mejse
937
M[EJ/EG][G/J]
((-))
938
M[EJ/EG]K
Michel Jackson
Michel Jackson
939
M[EJ/EG]M
((-))
940
MEN
mén (varig skade)
941
MEL
mel (pose med mel fra Dybbøl Mølle)
mel (pose med mel fra Dybbøl Mølle)
942
ME[B/P]
((-))
943
MET
metermål
metermål
944
MER
merit, mere
945
ME[F/V]
((-))
946
MES
mesantmast
mesantmast
947
ME[G/J]
((-))
948
MEK
mekaniker
949
MEM
memo, memoteknik
memo, memoteknik
950
MÆN
mænd
951
MÆL
mælk
mælk
952
MÆ[B/P]
((-))
953
MÆT
mæt
954
MÆR
Mærsk (McKinney Møller)
Mærsk (McKinney Møller)
955
MÆ[F/V]
((-))
956
MÆS
mæslinger, messing (udtales MÆSSING)
mæslinger, messing (udtales MÆSSING)
957
MÆ[G/J]
((-))
958
MÆK
((-))
959
MÆM
((-))
960
MYN
mynte
961
MYL
((-))
962
MY[B/P]
((-))
963
MYT
((-))
964
MYR
myr=myre
myr=myre
965
MY[F/V]
((-))
966
MYS
myseost
967
MY[G/J]
myg
myg
968
MYK
((-))
969
MYM
((-))
970
MUN
mund, munk
971
MUL
mule på hest
972
MU[B/P]
((-))
973
MUT
mut
974
MUR
mur
mur
975
MU[F/V]
muffedisse (til at varme hænder i)
976
MUS
mus
mus
977
MU[G/J]
muge ud
978
MUK
mukke
979
MUM
((-))
980
MÅN
mån=måne
mån=måne
981
MÅL
mål
982
MÅ[B/P]
måbe
983
MÅT
måtte
984
MÅR
mår
985
MÅ[F/V]
((-))
986
MÅS
mås=enden af en person
mås=enden af en person
987
MÅ[G/J]
måge
988
MÅK
((-))
989
MÅM
((-))
990
MAN
man=mand
man=mand
991
MAL
maling
maling
992
MA[B/P]
mappe
993
MAT
mat (ublank; skakmat)
994
MAR
mar=mars (planet)
mar=mars (planet)
995
MA[F/V]
((-))
996
MAS
massør
massør
997
MA[G/J]
((-))
998
MAK
makaroni
makaroni
999
MAM
mam ( chokolade i hele hovedet på et barn)
mam ( chokolade i hele hovedet på et barn)
oo1
NOL
((-))
oo2
NO[B/P]
((-))
oo3
NOT
notarbekræftet
oo4
NOR
nord, nordmand
oo5
NOF
((-))
oo6
NOS
nosser
oo7
NOG
((-))
oo8
NOK
((-))
oo9
NOM
nomade
o1o
NIN
Nina-med-nøgen-hud
o11
NIL
Nils
Nils
o12
NI[B/P]
nippe (til varm kaffe)
o13
NIT
nitte
nitte
o14
NIR
nirvana (drømmesyn)
o15
NIF
((-))
o16
NIS
nisse
nisse
o17
NIG
nigger
nigger
o18
NIK
nikkedukke
nikkedukke
o19
NIM
nimbus
nimbus
o2o
NØN
((-))
o21
NØL
nøl (i håndbold)
o22
NØ[B/P]
((-))
o23
NØT
((-))
o24
NØR
BR-legetøjsfiguren
leger
Nørrebro
o25
NØF
((-))
o26
NØS
nøs (barnesprog for nys)
o27
NØG
nøgle
o28
NØK
((-))
o29
NØM
((-))
o3o
N[EI/EJ/EG]N
nein (tysk "nej")
o31
N[EI/EJ/EG]L
negl
negl
o32
N[EI/EJ/EG][B/P]
((-))
o33
N[EI/EJ/EG]T
((-))
o34
N[EI/EJ/EG]R
((-))
o35
N[EI/EJ/EG]F
((-))
o36
N[EI/EJ/EG]S
((-))
o37
N[EI/EJ/EG]G
((-))
o38
N[EI/EJ/EG]K
((-))
o39
N[EI/EJ/EG]M
((-))
o4o
NEN
((-))
o41
NEL
nellike
o42
NE[B/P]
((-))
o43
NET
Netto (Døgnnetto forretning)
o44
NER
nerve
o45
NEF
((-))
o46
NES
Nesslé cacao
o47
NEG
negl
o48
NEK
((-))
o49
NEM
((-))
o5o
NÆN
(nænne)
o51
NÆL
nælde
o52
NÆ[B/P]
næb
o53
NÆT
(net[nÆt])
o54
NÆR
nærved
o55
NÆF
((-))
o56
NÆS
næse
o57
NÆG
nægte, (militær)nægter
o58
NÆK
((-))
o59
NÆM
((-))
o6o
NYN
nynne
o61
NYL
((-))
o62
NY[B/P]
((-))
o63
NYT
nyttig, nyt
o64
NYR
nyre
o65
NYF
nyforelsket
o66
NYS
nyse
o67
NYG
nygifte
nygifte
o68
NYK
((-))
o69
NYM
((-))
o7o
NUN
((-))
o71
NUL
nul, nullermand
nul, nullermand
o72
NU[B/P]
nubret overflade
o73
NUT
nuttet
o74
NUR
((-))
o75
NUF
((-))
o76
NUS
nusse
o77
NUG
nougat [nuga]
o78
NUK
((-))
o79
NUM
nummermand
o8o
NÅN
((-))
o81
NÅL
nål
o82
NÅ[B/P]
KB-hallens kontrollør
tjekker sexmessekunder
((-))
o83
NÅT
((-))
o84
NÅR
((-))
o85
NÅF
((-))
o86
NÅS
nostradamus (udtales NÅ-)
nostradamus (udtales NÅ-)
o87
NÅG
((-))
o88
NKK
((-))
o89
NÅM
((-))
o9o
NAN
((-))
o91
NAL
((-))
o92
NA[B/P]
nabo
nabo
o93
NAT
nat, natbord, nathue
nat, natbord, nathue
o94
NAR
nar
narhval
o95
NAF
naftalin
o96
NAS
nas (gøre nas)
o97
NAG
nag (bære nag)
o98
NAK
nakke
o99
NAM
nam-nam (vietnamesisk restaurant)
101
LOL
Lolland
102
LOB
((-))
103
LOT
lottokupon
104
LOR
lort
105
LOF
LOFaftenskole
106
LOS
los (rovdyret)
107
LOG
logbog på skib
108
LOK
lok (hårlok, gyldenlok og bjørnene)
109
LOM
lom (en fugl)
201
BOL
bolværk langs en kyst
202
BOB
bobslæde
203
BOT
botanisk have
204
BOR
bor
205
BOF
((-))
206
BOS
boss
207
BOG
bog
208
BOK
((-))
209
BOM
bom
301
TOL
tolder
302
TOB
(tobenet)
303
TOT
totalkredit
304
TOR
torden
305
TOF
((-))
306
TOS
tosse
307
TOG
tog
308
TOK
Tokanten (restautant)
309
TOM
tom flaske
401
ROL
rollespil
402
ROB
Robertstatuette til dansk skuespiller
403
ROT
Rote Armé i Tyskland
404
ROR
ror på skib
405
ROF
((-))
406
ROS
rosin
407
ROG
rogn
408
ROK
rokke (giftig fisk)
409
ROM
Rom (byen)
501
FOL
folk, fold til heste, foldet nederdel
502
FOB
fobi =skræk for noget
503
FOT
foto
504
FOR
forår, forfra, forside
505
FOF
FOF aftenskole
506
FOS
Ffos = norsk elv
507
FOG
Fogh, Anders Fogh Rasmussen
508
FOK
((fok på skib))
509
FOM
((fraogmed))
601
SOL
solen
602
SOB
(sobad=grisebad)
603
SOT
((sygdom i gamle dage))
604
SOR
sort (farve)
605
SOF
Sofie, Sofia (by)
606
SOS
sos-hjælp
sos-hjælp
607
SOG
((-))
608
SOK
sok
609
SOM
sommer
701
GOL
Gol (i Norge)
702
GOB
((-))
703
GOT
Gotland
704
GOR
gordisk knude
705
GOF
((-))
706
GOS
((-))
707
GOG
((-))
708
GOK
((-))
709
GOM
gom (brudgom)
801
KOL
kold
802
KOB
kobbel hunde, koble af
803
KOT
kote (højdelinier på landkort)
804
KOR
kort (landkort, spillekort)
805
KOF
((-))
806
KOS
kost
807
KOG
koge
808
KOK
kok
809
KOM
((-))
901
MOL
mole
902
MOB
((-))
903
MOT
((-))
904
MOR
mor
mor
905
MOF
((-))
906
MOS
mosplante
907
MOG
mog (til at drikke af på vandretur)
908
MOK
((-))
909
MOM
Mommarkfærgen på Als

<br>
||

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply