Search Posts

Humaniora – Kåre Fogs bog – anmeldelser

http://ing.dk/artikel/biolog-i-ny-bog-humaniora-fortjener-ikke-blive-betegnet-som-videnskab-179173

Biolog i ny bog: »Humaniora fortjener ikke at blive betegnet som videnskab«
Biologen Kåre Fog argumenterer for, at størstedelen af forskningen inden for humaniora ikke er andet end varm luft baseret på et had til teknik og naturvidenskab.
Af Jens Ramskov 4. okt 2015 kl. 11:00
‘I dag har vi en kæmpestor varmluftsballon, som hedder humaniora. Jeg håber, at ballonen en dag punkterer og falder ned på jorden. Og jeg håber, at de, der overlever styrtet, er de, der faktisk producerer noget af kvalitet.’ Sådan afslutter biologen Kåre Fog sin nye bog, ‘Humaniora – videnskab eller varm luft’, der er et opgør med en meget stor del af forskningen inden for humaniora og socialvidenskab, og hvor Kåre Fog gennem næsten 500 sider gør sit for at stikke en nål i ballonen.
Det er en bog, han mener også vil være interessant for folk inden for teknik og naturvidenskab, som bør vide, hvorfor man tænker på en helt anden måde inden for de sociale og humane videnskaber.
I Kåre Fogs verden kan mennesker inddeles i to hovedkategorier: de objektorienterede og de subjekt­orienterede.
Hvor objektorienterede personer interesserer sig for virkeligheden, og hvordan den styres af årsag og virkning, så interesser subjektorienterede personer sig ikke for virkeligheden, men for menneskers opfattelse af virkeligheden og af holdning og hensigt. For en objektorienteret person er det afgørende, hvad du siger. For en subjektorienteret person er det, hvorfor og hvordan du siger det.
Objektorienterede personer tiltales af naturvidenskabelig tænkning, mens subjektorienterede personer tiltales af humanistisk tænkning.

Eksempler på pseudovidenskab

Bogen er fyldt med eksempler på pseudovidenskab fra udprægede subjektorienterede personer. Det fører til det naturlige spørgsmål.
external image forside64.jpg?itok=ABGNpw-uKåre Fog: ‘Humaniora – videnskab eller varm luft’, Forlaget Mysis, 496 sider, 240 kr.
Kan subjektorienterede personer bedrive god videnskab?
»Det er faktisk et godt spørgsmål, som jeg ikke har taget stilling til. Jeg er lige på nippet til at sige, at det kan de ikke,« siger Kåre Fog.
En anden af Kåre Fogs pointer er betydningen af de biologiske forskelle mellem mænd og kvinder.
Opdeler man folk på en skala fra subjektorienteret til objektorienteret, får man en klokkeformet normalfordeling. Ifølge Kåre Fog er der gode biologiske forklaringer på, at normalfordelingerne for mænd og kvinder er forskellige.
De to fordelinger overlapper, så både mænd og kvinder kan være subjektorienterede og objektorienterede. Men overordnet er rundt regnet tre fjerdedele af alle mænd objektorienterede, og tre fjerdedele af alle kvinder er subjektorienterede.
Hvis subjektorienterede personer ikke kan bedrive god videnskab, så har det vel også betydning for, hvilken kønsfordeling man bør tilstræbe inden for forskning. Bør det snarere være 75 pct. mænd og 25 pct. kvinder end fifty-fifty?
»Det vil jeg ikke slippe levende fra at sige,« siger Kåre Fog, som dog bemærker, at man jo gerne må læse mellem linjerne i bogen.
Er det bedre at være objektorienteret end subjektorienteret?
»Jeg vil så absolut ikke gå ind på at bruge ordene god og dårlig. Samfundet ville falde sammen, hvis vi ikke havde begge slags. Begge dele er nødvendige, men til vidt forskellige ting. Men nu er der sluppet en masse subjektorienterede mennesker løs inden for videnskaben, hvor de ikke har lavet andet end ravage.«
Hvordan er det kommet til udtryk?
»Det er kommet bag på mig, at en meget stor del af humaniora retfærdiggør sig selv ved at sige, at de er en modstandsbevægelse mod naturvidenskab. Det værste af det værste findes inden for kvindeforskning.«
I bogen uddeler Kåre Fog drøje hug til flere navngivne personer, der ifølge ham gør alt, hvad der står i deres magt, for at nedbryde den vestlige verdens videnskabelighed og er imod oplysningstidens idealer:
‘Det mærkelige er, at store skarer af feminister beundrer sådanne personer, og at de modtager prestigefyldte internationale priser,’ skriver han.
I offentligheden er Kåre Fog først og fremmest kendt for at være en af Bjørn Lomborgs skarpeste modstandere, og bogen indeholder to kapitler om Lomborg-sagen,
Du mener, at videnskab bør udføres af objektorienterede personer. Er Bjørn Lomborg ikke objektorienteret?
»Det er han vel nok. Men jeg har fremlagt eksempler på, at han snyder. Hvis der ikke var snyd, så ville jeg købe hans argumenter.«
Hvor Lomborg ifølge Kåre Fog snyder med fakta og dermed fornægter sandheden, så er tendensen inden for humaniora, at der slet ikke findes en objektiv sandhed om noget som helst. Derfor er både Lomborg og humanisterne med i Fogs varmluftsballon.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply